Stenografický zápis 46. schůze, 14. února 2002


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


184. Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Drda
Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Jiří Drda


101. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen /sněmovní tisk 1229/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Miloš Titz
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Karel Kühnl
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jan Kasal
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Kühnl
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Zvěřina


185. Návrh doprovodného usnesení k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen

Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.32 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Beneš


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 1233/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Karel Vymětal


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1234/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Zdeněk Škromach


103. Návrh poslanců Zdeňka Škromacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1201/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ludmila Müllerová
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Zdeněk Škromach


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení ze dne 28. června 1962 /sněmovní tisk 1187/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu "Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem" (INTERBUS) sjednaná mezi Evropskou unií a státy střední a východní Evropy /sněmovní tisk 1182/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Svoboda


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích /sněmovní tisk 1191/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Plánička


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou, podepsaná dne 12. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1192/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 11. června 2001 v Rabatu /sněmovní tisk 1198/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaromír Kohlíček


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 21. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1199/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 15. června 2001 v Praze /sněmovní tisk 1216/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti, podepsaná dne 13. listopadu 2001 v Praze /sněmovní tisk 1208/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Zahradil


124. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu /sněmovní tisk 1211/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 18.22 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP