Stenografický zápis 46. schůze, 15. února 2002


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


147. Vládní návrh soudního řádu správního /sněmovní tisk 1080/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Krása
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Zdeněk Jičínský


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


166. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Krása
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jan Kasal
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 9.57 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.17 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. května 2001 /sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 27. července 2001 /sněmovní tisk 1028/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001 /sněmovní tisk 1152/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsanou v Římě dne 11. října 2001 /sněmovní tisk 1153/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001 /sněmovní tisk 994/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vladimír Doležal


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001 /sněmovní tisk 1033/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Svatomír Recman


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000 /sněmovní tisk 1018/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Pavel Severa
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech, sjednaná v Kyjevě dne 28. května 2001 /sněmovní tisk 1032/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Petr Šulák


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki /sněmovní tisk 1038/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Šulák


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Michal Lobkowicz


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954 /sněmovní tisk 1047/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer


172. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2002

Místopředseda PSP František Brožík


179. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke dni 30. listopadu 2001 /sněmovní tisk 1183/

Poslanec Radim Turek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Turek


180. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2002 /sněmovní tisk 1209/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze skončila ve 12.25 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP