(15.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 183 poslanců 133 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Kupčová chce zařadit body 13 a 15 na konec druhého čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 183 poslanců 156 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vymětal chce zařadit nový bod, který se jmenuje "Informace vlády České republiky o přípravě a způsobu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu" a tento bod zařadit za bod 174.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 183 poslanců 46 pro, 64 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Macháček chce bod 10 vyřadit z programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 183 poslanců 150 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Navarová chce vyřadit z programu bod č. 106.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 16 z přítomných 183 poslanců 160 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Skopal chce vyřadit bod 26 a navazující 144 - mohu dát hlasovat současně - a bod 94 z programu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 183 poslanců 155 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Severa chce zařadit na středu 6. 2. ráno nový bod "Řešení situace v letecké záchranné službě".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 182 poslanců 86 pro, 37 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Mlynář chce zařadit nový bod na pátek 1. 2. jako druhý bod - "Odvolání členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání".

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 183 poslanců 91 pro, 66 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme dále hlasovat o sedmi bodech poslance Sobotky. (Velký hluk v sále. Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Pan poslanec Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové poslanci, na listině mám křížek, já jsem chtěl hlasovat pro. Zpochybňuji tímto hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rád bych zpochybnil hlasování č. 18. Chtěl jsem hlasovat pro zařazení tohoto bodu, na sjetině vyšlo, že jsem byl proti. To je to předchozí hlasování o letecké záchranné službě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale pane poslanče, tam chybělo asi šest nebo nevím kolik hlasů, jestli se nemýlím, takže nevím, co chce pan poslanec Koháček? Chcete nové hlasování? Dobře, pan poslanec Koháček zpochybňuje předcházející hlasování č. 18 o návrhu pana poslance Severy. Rozumím tomu tak.

Pan poslanec Kasal chce teď před podstatným hlasováním číslo 19 změnit proporci odhlášením, což nevím, jestli je teď racionální proporce.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane předsedo, dovolím si ohradit se proti této interpretaci. K hlasování je oprávněn poslanec, který je přihlášen a zároveň je ve sněmovně. Pokud je někdo jen přihlášen, měl by být uveden, jako že nehlasuje vůbec. Z tohoto důvodu, protože tady prošlo několik poslanců ven, několik zpátky, vás žádám o to, abyste nás odhlásil, hlasovací zařízení vynuloval a umožnil nám, abychom se přihlásili, bez zbytečných komentářů. Bývá to tak totiž zvykem. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, moc bych vás prosil, abyste volil trochu klidnější tón. Jestli jste příliš znervózněn výsledky hlasování, tak to aspoň tolik nedávejte najevo.

Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koháčka, kdy chtěl zpochybnit hlasování pořadové číslo 18.

Kdo je pro vyhovění panu poslanci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 179 poslanců 135 pro, 16 proti. Návrh byl přijat.

 

Pane místopředsedo, prosím, nerušte a nekřičte. Bylo to hlasování o situaci v letecké záchranné službě. Doufám, že všichni přítomní poslanci dávají pozor a vědí, o čem hlasují, tak je zbytečné jim radit, o čem hlasují.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Severy, abychom na středu 6. 2. ráno jako první bod zařadili bod "Řešení situace v letecké záchranné službě".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 178 poslanců 102 pro 52 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP