(Jednání opět zahájeno ve 14.06 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi zahájit odpolední jednání sněmovny přerušeným bodem 17 našeho programu.

 

17.
Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona
o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 937/ -druhé čtení

 

Skončila obecná rozprava. Vznikl spor o to, jestli byl dán nějaký další návrh na zamítnutí či vrácení výboru k projednání. Dostal jsem zde stenozáznam, ve kterém jasně stojí napsáno, že poslanec Beneš doslova řekl: "Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, činím, jak jsem řekl ve zpravodajské zprávě, tedy navrhuji zamítnutí. Nebude-li zamítnutí schváleno, vrácení výboru k novému projednání." Myslím , že to je zcela jednoznačný text, který před sebou mám.

Prosil bych vás, abyste se všichni zaregistrovali, protože zde není dostatečný počet poslanců. Pokusím se je přivolat, protože budeme hlasovat o návrhu na vrácení výboru k novému projednání. Hlasování o návrhu na zamítnutí skončilo slovem "ne".

Bude-li přijat tento návrh, půjdeme k dalšímu bodu, tentokrát k bodu 20. Nebude-li schválen, půjdeme do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Bohužel, ještě nemám dostatečné kvorum poslanců. Vidím příchod dalších poslanců, čili čísla narůstají.

 

Vážení kolegové, dám hlasovat o návrhu poslance Beneše, který navrhuje vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 61 bylo ze 116 poslanců 61 pro, proti 53. Návrh na vrácení výboru k novému projednání byl přijat.

 

Děkuji všem zúčastněným.

 

Přecházíme k bodu

 

20.
Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb.,
o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 949/ - druhé čtení

 

Prosím za navrhovatele poslance Petra Nečase, aby se ujal slova.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych doplnit ke svému vystoupení z projednávání průběhu prvního čtení pouze zdůraznění velice konstruktivní spolupráce v rámci výboru, velice konstruktivní spolupráce nad tímto návrhem s legislativou Ministerstva obrany, které se odrazilo v komplexním pozměňovacím návrhu, se kterým vás seznámí pan zpravodaj našeho výboru, který dopřesnil některé záležitosti, odstranil i některé termíny a některé problémy, na které ve svém stanovisku k této poslanecké iniciativě poukazovala vláda České republiky. Například k některým formulacím vedoucím k pochybnostem, zda příjmy pro příslušníky aktivních záloh jsou zdaňovatelným příjmem, nebo ne. Bylo to nahrazeno v novém znění § 83a tím, že byl zaveden termín "odměna". S textem tohoto komplexního pozměňovacího návrhu vás seznámí samozřejmě pan zpravodaj.

Chtěl bych zdůraznit to, že hlavním cílem této novely je, aby se jasně vyjasnil právní stav, který v současné době funguje, kdy de facto Armáda České republiky vytváří již první jednotky složené z aktivních záloh, kdy je třeba naprosto jasně vyjasnit, jaká vojenská cvičení se započítávají do rozsahu vojenských cvičení, a umožnit tak, aby příslušníci aktivních záloh nade vši pochybnost mohli vykonávat dobrovolná vojenská cvičení a za tento svůj vztah k Armádě České republiky být bonifikováni, byť v podstatě symbolickou částkou ve výši 500 Kč a zvýšenou výší služného, která přísluší jim udělené vojenské hodnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP