Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
1. února 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 151 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kolegyně a kolegové. Zahajuji čtvrtý jednací den 46. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám.

Byla mi v tuto chvíli doručena žádost poslaneckého klubu sociální demokracie o desetiminutovou přestávku na jednání klubu. To znamená, že v tuto chvíli přeruším schůzi a budeme v jednání pokračovat v 9.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.03 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP