(11.40 hodin)
(pokračuje Pleva)

Zatím jediným argumentem k odvolání tří lidí právě z důvodu, který je v § 6 odst. 7 písm. c), bylo to, že byli nominováni ODS. Žádný jiný důkaz toho, že se dopustili nějakého jednání, které zpochybňuje jejich nestrannost, zde nebyl předložen.

Pan kolega Mlynář se pokoušel argumentovat tím, že rada nedodržuje § 5, nikoliv § 6, a to bod A, že špatně dohlíží na dodržování právních předpisů. Ale pak by musel navrhovat odvolání rady jako celku. Na základě tohoto paragrafu nelze odvolat jednotlivého člena rady. A také by Poslanecká sněmovna musela napřed konstatovat, že k tomu skutečně dochází, a nedomnívám se, že to může udělat sama o sobě. Musí být návrh, a měl by o tom rozhodnout nějaký relevantní orgán, který by to přezkoumal a dal návrh na toto usnesení Poslanecké sněmovně. Poté, pokud by nedošlo k nápravě a opakovaně Poslanecká sněmovna toto konstatovala, mohlo by dojít k odvolání rady jako celku. K odvolání jednotlivých členů podle § 7 odst. 7 písm. c) zde skutečně nezazněly žádné důvody, a pokud k tomu dojde, bude se jednat o velmi hrubé znásilnění celého zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude ministr kultury pan kolega Pavel Dostál.

Technická poznámka - pan poslanec Vojíř má náhradní kartu číslo 15.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane místopředsedo, milé dámy, vážení pánové, jako poslanec, ale i jako ministr kultury jsem měl možnost se podrobně seznamovat s praxí fungování mediálních rad v tzv. zavedených demokraciích, a to už od roku 1996. Jednoznačně musím v té souvislosti konstatovat, že v zahraničí jde o orgány ctěné a vážené, s vysokou mírou respektu, jejichž nezávislost je zajištěna nejen způsobem volby či způsobem jmenování, ale také eliminováním mediálně politického propletence, který je tak typický pro Českou republiku.

Nemyslím si, že naše Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ctěným, váženým a respektovaným orgánem. Už od samého začátku je její existence provázena pochybnostmi o nezávislosti této rady, a to prosím nikoliv pouze na politických stranách. To bych zdůraznil. Už při udělování licence CET 21 byly vznášeny pochybnosti o regulérnosti rozhodnutí v licenčním řízení a je fakt, že ještě dříve, než TV Nova začala vysílat, souhlasila tehdejší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s podstatnými změnami projektu, který byl radě předložen a na jehož základě dostala CET 21 licenci.

Můžeme si tedy říci, že na začátku práce rady v podstatě už byl svým způsobem legalizován jakýsi podvod.

V následujících letech TV Nova vedla s radou rozsáhlou mediální válku prostřednictvím sobotního pořadu Volejte řediteli. Jeden člen rady byl dokonce ředitelem TV Nova nazván tajtrlíkem a marně se pak na radě domáhal vyvolání správního řízení vůči tomuto pořadu. Až v okamžiku, kdy tento člen rady začal s TV Nova umělecky spolupracovat a měl z této činnosti tím pádem prospěch, došlo k tomu, že se ze Šavla stal Pavel, a tentýž člen rady se pak v rozporu se zákonem angažoval ve prospěch jedné politické strany. Doufám, že mi nebude nikdo v této souvislosti namítat, že kandidát na senátora nevystupuje ve prospěch politické strany, která ho do voleb kandidovala, zvláště když je navíc ještě jejím členem.

Myslím, že by ale nebylo korektní, pokud by se naše pozornost zaměřila pouze na jednoho, dva nebo tři členy rady. Musíme si uvědomit, že v nynější radě sedí několik členů, kteří se podíleli na jejím rozhodnutí, které způsobilo, že v současné době Česká republika je před arbitrážním soudem a již nyní musí - opakuji musí, o tom není pochyb - zaplatit 30 milionů Kč.

Nechci v této souvislosti předjímat konečné rozhodnutí arbitráže, ale dovoluji si říci, že pokud nedopadne v náš prospěch, pak se dá předpokládat, že stát přijde o částku, která by rozpočtově umožnila Ministerstvu kultury vyřešit veškeré problémy, které jsou spojené s naším kulturním dědictvím a s památkovou péčí.

Podle mého názoru je velmi skandální, jakým způsobem rada přehlíží porušování zákona ze strany TV Nova, ať už jde o zmíněný pořad Volejte řediteli, nebo inzerci polopornografické show Peříčko. Pořad volejte řediteli je Vladimírem Železným již několik měsíců využíván k medializaci jeho osobních kauz, týkajících se trestního stíhání. Já nechci zpochybňovat, že Vladimír Železný má právo na proces, má právo na obhajobu a že je pro mne, dokud nebude vynesen rozsudek samozřejmě člověkem naprosto - a to zdůrazňuji - naprosto nevinným. Avšak na druhé straně si nedovedu představit, že by stejnou možnost pravidelné veřejné televizní obhajoby a zpochybňování práce policie a vyšetřovatelů dostali všichni ti, kteří jsou v současnosti stíháni za podobné delikty, za které je například stíhán právě pan Železný. Přesto rada tuto skutečnost zcela ignoruje stejně tak, jako že ve stejném pořadu je podprahově skryta reklama např. Korunní minerálky. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si také ostentativně nevšímá skutečnosti, že televize Nova porušuje zákon tím, že např. uprostřed vysílání pořadu Milionář, na který se mohou dívat děti - a podle mého názoru se na tento pořad kvůli vědomostem mají dívat děti -, po osmé hodině večerní zařazuje inzerci na Peříčko, ve které slibuje nečekané erotické zážitky, například skupinový sex.

Ano, pane poslanče Beneši, pokud chcete, aby se vaše děti, které mají deset, devět, osm nebo sedm let, na takový pořad mohly dívat, prosím, já proti tomu nic nemám. Já jen obhajuji zákon.

Také ve vánoční dny, 26. prosince loňského roku v 10 hodin dopoledne, během pohádky Jezerní královna byla odvysílána reklama na Polonyiovou, aniž by - jak poté sdělil mluvčí rady - byla tato záležitost úřadem rady nějak vůbec podchycena nebo monitorována. Jak bylo sděleno novinářům, rada tyto pořady nemonitoruje, monitoruje jen zpravodajství a publicistiku.

Já si myslím, že to vše je důvodem pro to, abych se svým hlasem připojil k těm, kteří považují situaci v souvislosti s radou za neudržitelnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Pokud budete chtít oslovit pana poslance Beneše, obraťte se na mne, já mu to vyřídím.

Hovořit bude pan poslanec Kalousek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP