(11.50 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, spíš se jenom chci vám svěřit se svými pochybnostmi. Hledáme už dlouhou dobu model, který by maximálně odpolitizoval instituce tohoto typu. Dnes stojíme před rozhodnutím, zda odvoláme radu, o jejíž činnosti máme zcela jistě oprávněné pochybnosti. Já zcela respektuji velmi silné názory řady kolegů, kteří se domnívají, že minimálně určitá část z nich by měla být vyměněna. Řada argumentů je zcela jistě relevantní.

Mám jeden vnitřní problém - zda, když se to stane několik měsíců před volbami, dokážeme čelit argumentům, že tento krok vedl více ke zpolitizování než k odpolitizování tohoto nového orgánu. Jistě řada z nás na to má naprosto pevný názor. Já nikoliv. Protože bych nedokázal čelit argumentům, které by mě obviňovaly z toho, že jsem se to snažil zpolitizovat, protože jsem přesvědčen, že jsme povinni najít takový model, aby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání byla maximálně apolitickým orgánem, v tuto chvíli nejsem schopen udělat změnu, o které bych byl přesvědčen, že bude k lepšímu.

Promiňte, jestli jsem vás zdržel. Spíš jsem se vám chtěl svěřit se svými pocity, než abych cokoli navrhoval. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Miloslav Ransdorf, poté pan poslanec Miloslav Kučera st.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, trochu žertem by bylo možné říci na adresu vystoupení pana ministra Dostála, že jeho kritika na adresu erotických pořadů ukazuje, jak bylo škodlivé, když Miloš Zeman do vlády sociální demokracie nezařadil žádnou ženu.

Ale zcela vážně bych chtěl říci, že asi se nenajde nikdy situace, kdy by lidé v této sněmovně z různých politických stran byly zcela spokojeni s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Dámy a pánové, nikdy nebude rada, která bude navolena zcela podle vašich představ. Nikdy nemůžete chtít, aby tam nebyli lidé, kteří se vám nebudou líbit. Jsou to lidé se všemi slabostmi, se všemi sympatiemi a antipatiemi.

Samozřejmě i to ukazuje, že z naší strany byla oprávněná kritika tohoto modelu. Opakovaně jsem z tohoto místa volal po tom, aby se přijal model, který existuje ve Velké Británii, který podle mého soudu je čistší, objektivnější a zaručuje daleko větší kontrolu ze strany veřejnosti. Politická vůle byla a je jiná, nicméně jestliže byl přijat tento model, nemůžeme si stěžovat, že se nám prostě jeho výsledky nelíbí.

Chtěl bych ovšem z tohoto místa připomenout ještě jednu věc. Je několik měsíců před volbami. Komu pomůže - položte si otázku - destabilizace v této zemi, destabilizace v mediální sféře? Který politik v této zemi neustále po dvanáct let čerpá svou sílu a svou vitalitu z rozeštvávání politické scény? Ze sporů stran, ze stavění jedné skupiny proti druhé, jedné skupiny obyvatel proti druhé? Který politik? Myslím si, že odpověď znáte všichni sami. Je to politik, který v naší sněmovně už dlouho nebyl, který, když se tu naposledy objevil, já, i když ho nemám rád, musím říci, že mi ho bylo líto, protože nebyl této sněmovně schopen sdělit jedinou kloudnou myšlenku. Ostatně myšlenkami už se dlouho nezabývá.

Domnívám se tedy, že bychom měli vážit onu klasickou otázku cui prodest? Cui bono? Komu je toto na prospěch? Myslím si, že je nesmírně důležité mít na mysli stabilitu této země. Každý z nás, jak sedíme v této sněmovně už řadu let, by měl mít na mysli to, že prospěch a stabilita státu je něco víc, než je krátkodobý stranický prospěch. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Kučera starší. S faktickou poznámkou vystoupí pan ministr Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane místopředsedo, já bych byl velice rád, kdyby moje slova byla dobře pochopena, proto vás prosím, abyste vyřídil panu poslanci Ransdorfovi, že proti erotickým pořadům v televizi NOVA nebo v jakékoliv televizi, které jsou vysílány v souladu se zákonem po 22. hodině, vůbec nic nemám. Takže nemám ani nic proti tomu, když se v jeho straně bude provádět skupinový, promiňte, v jejich terminologii kolektivní sex. Ale prostě nechci, aby tento kolektivní sex byl inzerován během dne s názornými ukázkami, i když se mi pan Ransdorf líbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Chápu, že pan ministr stejně jako jeho strana i v jiných oblastech před realitou dává přednost virtuální realitě. Takže mu neberu právo, aby v této oblasti se zachoval stejně.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Hovořit bude pan Miloslav Kučera starší, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vězte, že se mi v tuto chvíli nehovoří lehce, protože mě jímá pocit smutku, že v podstatě po poměrně krátkém čase, kdy touto sněmovnou složitým procesem přes Senát, prezidenta republiky a několikrát zpátky byl přijat zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, vedeme zde spor, který má, resp. měl by mít oporu právě a jedině v tomto zákonu.

Protože jsem byl jedním z předkladatelů tohoto zákona, hledal jsem ve všech projevech, které zde byly řečeny, zrníčka, jež by skutečně s odvoláním na zákon mohla znamenat "ano, zákon byl porušen a je třeba ty, kteří zákon porušili, po zásluze potrestat". Opakuji znovu - je mi v tuto chvíli úplně jedno, kolik je teď členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jak je rada složena jmenovitě, jestli má někdo podíl větší nebo menší. Hledám pouze odpověď na jediné: v čem a jak byl porušen zákon, na jehož přípravě a prosazení jsem se podílel.

Pan poslanec Mlynář zde hovoří o tom, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání porušila zákon celkem třikrát. Nepochybně má na tento názor právo. Já bych chtěl jenom připomenout, že si nejsem tak zcela jist právě relevantností argumentů.

Jestliže se zde hovořilo a znovu sáhodlouze připomínalo, jak to bylo v kauze TV Prima, chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, připomenout panu poslanci Mlynářovi, že přece tuto kauzu už Poslanecká sněmovna řešila, řešila ji dokonce za přítomnosti předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Svým přijatým usnesením, většinově přijatým, tuto kauzu vyřešila. Pro mě je to v tuto chvíli už vyřešená záležitost. Když dovolíte, abych hovořil řečí některých politických slovníků - je to pro mě záležitost vyhaslá. Poslanecká sněmovna se k tomu vyjádřila a vyjádřila se jednoznačně. Vytahovat znovu na světlo boží tuto kauzu považuji za velmi nešťastné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP