(12.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Pokud si už ale někteří z nás na soud a na soudce hrají, pak musím trvat na dodržování a respektování elementárních pravidel jednání a snad i obyčejné lidské slušnosti.

Jsou zde obviňováni konkrétní lidé, mají být tito lidé souzeni, a to i bez toho, aniž by se jim dal prostor, aby mohli říci jedno jediné slovo na vysvětlení, jedno jediné slovo na svoji obhajobu. A to je podle mne nekorektní. Staré římské pravidlo říká "audiatur et altera pars", tedy i druhá strana má být slyšena, nebo nechť je slyšena i druhá strana. A v tomto případě - i ten nejobyčejnější zlodějíček, i ten nejodpornější zločinec v České republice má právo býti slyšen - v této Poslanecké sněmovně je těm, o kterých tady rozhodujeme, toto právo upíráno. Považuji to za nekorektní a s tím také nemohu souhlasit.

Co říci závěrem? Podle toho, jak jsem naslouchal výtkám pana kolegy Mlynáře a paní poslankyně Parkanové, jsou to všechno výtky a argumenty, podle kterých není možné odvolávat konkrétního jednoho člena rady. Jsou to výtky, které mohou platit možná pro proces odvolávání rady jako celku podle § 6 odst. 3 zákona. Pokud kolegové na základě jimi vznesených argumentů budou navrhovat odvolání konkrétního jednoho člena rady, je to rozhodnutí nezákonné, resp. chcete-li, v rozporu se zákonem.

Pokud se pan ministr Dostál domnívá, že rada by měla být odvolána kvůli tomu, že vysílá televize Nova své anonce na erotický pořad Peříčko, doufám, že je uspokojen sdělením, že rada již zahájila správní řízení vůči televizi Nova. A přiznám se, že bychom asi vešli znovu nebo bychom se znovu jako Česká republika objevili na stránkách tisku v celém světě, kdyby se psalo, že kvůli jednomu erotickému pořadu byl odvolán nezávislý regulační orgán v oblasti elektronických médií. Skutečně báječná reklama pro Českou republiku!

Pokud se pan ministr Dostál domnívá, že odvolán by měl být jeden konkrétní člen rady za to, že kandidoval ve volbách za politickou stranu, myslím, že jsem zcela jasně vyvrátil tento argument tím, že ono ustanovení zákona, které říká, že člen rady nesmí vystupovat ve prospěch politické strany, je míněno ve prospěch politické strany v rámci jednání a rozhodování rady podle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Pane předsedající, prosím, abyste upozornil pana místopředsedu vládu pro legislativu, že jsem stál u zrodu tohoto zákona a něco jako úmysl zákonodárce by mi měl být tedy blízký.

Poslední konkrétní připomínka - k vystoupení pana poslance Sobotky. Je pravdou, že navrhoval zařazení pozměňovacího návrhu, kterým se zpoplatňuje prodloužení licence pro celoplošné televizní vysílání. Byl prohlasován a schválen pozměňovací návrh, který uložil takovému licencovanému subjektu zaplatit částku 200 mil. Kč. Jestli teď v tuto chvíli zpochybňuje rozhodnutí rady o tom, jakým způsobem rozhodla o tom, že má být splacen tento poplatek, tak opět se dostáváme přesně do té situace, kdy někdo svůj osobní názor a fakt, že někdo má jiný názor. prohlašuje za porušení zákona. Potom, pane poslanče Sobotko, a prosím, abyste to vzkázal, pane předsedající, mému kolegovi, navrhněte odvolání člena vlády ministra financí pana Rusnoka. Protože máme-li skutečně být korektní a používat argumenty tak, jak znějí, a tak, jak platí, potom řekněme zcela jasně, že rada v této věci postupovala zcela v souladu se stanoviskem Ministerstva financí a ministra financí z vlády České strany sociálně demokratické pana Rusnoka. Proto tedy tento argument podle mého přesvědčení navíc nemůže být vznášen ze strany kolegy poslance Sobotky.

Co můžeme tedy dělat nyní? Myslím, že můžeme odvolat radu pouze jako celek podle § 6 odst. 3 zákona tím, že budeme konstatovat, že prostě rada dlouhodobě opakovaně neplní své povinnosti, a s velkým přimhouřením všech očí, zacpáním všech tělesných otvorů se můžeme potom tvářit, že jsme rozhodli v souladu se zákonem. Já si to osobně nemyslím.

Za druhé můžeme postupovat v odvolávání jednotlivých členů rady. Myslím, že v tuto chvíli jsem uvedl celou řadu jasných a přesvědčivých argumentů, že takovýto postoj není v souladu se zákonem, je v rozporu se zákonem, a doufám, že si to ti, kteří takto chtějí postupovat, takto chtějí hlasovat, uvědomí a že na poslední chvíli přeci jen začnou přemýšlet nad tím, co zákon říká a že býti zákonodárcem neznamená býti nad zákonem.

Děkuji vám za trpělivost a za pozornost, kterou jste mi věnovali. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Fakticky se hlásí pan poslanec Sobotka.

Věřím, že jak pan místopředseda vlády, tak pan kolega ministr Dostál, tak pan Bohuslav Sobotka slyšeli věci, které mým prostřednictvím pan místopředseda jim vzkazoval.

Poté bude hovořit předseda klubu KSČM Vojtěch Filip. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych pouze reagovat na dva výroky, které zde pronesl můj ctěný předřečník, místopředseda sněmovny Ivan Langer.

Ten první se týká otázky, zda člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Štěpánek tím, že kandidoval do Senátu, porušil povinnost nejednat v zájmu politické strany v rámci jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Domnívám se, že pokud kandidoval, tak můžeme vést debatu o tom, zda to tak bylo, nebo nebylo. Možná dojdeme k závěru, že nebylo, ale podle mého názoru pan Štěpánek v této kampani, a já si na to velmi dobře vzpomínám, využíval služeb elektronických médií, která jsou předmětem regulace Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Určitě si vzpomínáte na jeho účast v různých televizních debatách, které byly vedeny v rámci těchto médií. A já se domnívám, že právě to, že pan Štěpánek v rámci této své kandidatury využil k prezentaci média, která jsou regulována radou, v níž tento pan Štěpánek zastává funkci místopředsedy této rady, tak vzbuzuje pochybnost, zda pan Štěpánek se v rámci svého postupu v radě nedopustil jednání, které zpochybňuje jeho nestrannost, nezávislost nebo nestrannost rady. Tady si myslím, že to je jiná argumentace, je to jiný střet zájmů, a podle mého názoru je to střet zájmů, který je naprosto evidentní.

Pokud jde o onu věc, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozložila správní poplatek 200 mil. Kč, které podle mého názoru a podle platného zákona měla složit společnost CET 21 okamžitě poté, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí a nabylo účinnosti rozhodnutí o prodloužení licence. Já jsem nikdy neřekl, že toto jednání rady je v rozporu se zákonem. Já se pouze domnívám, že toto jednání rady budí pochybnosti, zda rada jedná ve veřejném zájmu a zda rada nejedná tak, aby to zpochybnilo její nestrannost nebo nezávislost, tak jak je řečeno v zákoně, protože rada vyhověla žádosti subjektu, který tato rada reguluje, a toto vyhovění má ekonomické přínosy právě pro tento regulovaný subjekt, společnost CET 21. A já sám jsem se ve svém vystoupení zmínil o tom, že si rada vyžádala stanovisko Ministerstva financí v této věci. Ale je otázkou, zda toto stanovisko rady není stanoviskem ve prospěch jednoho z komerčních subjektů, které se pohybují na našem mediálním trhu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní a pánové, možná že by bylo jednoduché, kdybych řekl, že klub Komunistické strany Čech a Moravy je nespokojen se svou účastí ve veřejných médiích a že si opravdu myslíme, že jsme diskriminováni tím, kolik prostoru se dává našim názorům, a že názory v jednotlivých televizích a rádiích nepovažujeme ani za objektivní, ani za vyvážené z pohledu účasti naší politické strany v jednotlivých debatách. Ale bylo by to velmi jednoduché a možná, že by to zapadlo, jako zapadla i čísla, která jsem tady uváděl.

Problém ale vidím trochu jinde. Je samozřejmě jasné, že o složení rady rozhodla tato sněmovna a že složení rady neodpovídá ani poměrnému zastoupení v této sněmovně, ale ani rozložení názorů v české společnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP