(12.50 hodin)
(pokračuje Kučera st.)

A když už jsme u střetu zájmů, kolega Přibáň byl členem Poslanecké sněmovny až do roku 1998, vzápětí poté, co přestal být poslancem, jsme ho zvolili za člena Rady České tiskové kanceláře, tedy významného regulačního orgánu v oblasti médií. On byl dokonce donedávna předsedou této rady a této funkce se vzdal, aby nyní mohl opět kandidovat do Poslanecké sněmovny. To není, kolegyně a kolegové, střet politických zájmů v souvislosti s médii?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Dovolte mi jen reakci, kterou předběhnu své závěrečné vystoupení. Pan poslanec Kučera má pravdu. Je špatně, že pan Přibáň byl v Radě ČTK, je špatně, že tam setrval v době, kdy již byl na kandidátce Unie svobody. Řekl jsem to veřejně a opakuji to zde. Stejně jako je špatně, že jiní radní v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kandidovali za jiné strany. Včera se pan Přibáň vzdal členství v Radě ČTK. Pozdě, ale přece. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Klub KSČM chtěl třicetiminutovou pauzu na poradu klubu. Předseda Poslanecké sněmovny si vyžádal polední pauzu po ukončení obecné rozpravy. Proto vyhlašuji polední přestávku na oběd a táži se pana poslance Filipa, zda stačí v průběhu polední pauzy i jeho půlhodinová přestávka na klub? Nestačí, takže se sejdeme ve 14.15 hodin.

Vyhlašuji polední pauzu a budeme poté pokračovat podrobnou rozpravou a samozřejmě závěrečnými slovy.

 

(Jednání přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP