(12.50 hodin)
(pokračuje Krása)

To je ale jeho odpovědnost.

Pane místopředsedo vlády, to je vaše věc, že jste nebyl schopen za čtyři roky dát do sněmovny k projednání kvalitní návrh zákona, který by měnil některé důležité parametry zákona o penzijním připojištění. Poslední návrh zákona, který byl předložen této sněmovně, byl určen k likvidaci penzijního připojištění, protože zároveň byl předložen systém zaměstnaneckého penzijního připojištění, a toto byl vlastně účel vámi předložené novely - jeden systém zlikvidovat, protože jste byl přesvědčen o tom, že v této zemi může fungovat pouze zaměstnanecký penzijní systém. A proto jsme v Poslanecké sněmovně většinově tento návrh odmítli.

Proto já trvám na svém návrhu. Myslím si, že čím dříve budou občané co nejvíce odkládat svoji spotřebu, tím více to pomůže řešení důchodového systému v budoucnosti.

Pokud by náhodou nebyl přijat návrh na zamítnutí, který byl podán, navrhuji, aby doba pro projednání byla zkrácena o 40 dní.

Ještě si dovolím říci malou poznámku, že opravdu nerozumím podání návrhu, který přednesl pan zpravodaj, protože já se domnívám, že pan zpravodaj je představitelem té politické síly ve sněmovně, která sama prosazuje, aby systém penzijního připojištění byl jedním ze základů penzijní reformy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Slovo má pan poslanec Volák, poté pan ministr.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, průběh této debaty mě opravdu nesmírně překvapil, protože když jsme hovořili o penzijní reformě, dohodli jsme se na tom, že by měla být snížena váha průběžného systému a zvýšena váha připojišťovacích systémů, tedy individuálního spoření.

Pan ministr Špidla má pochopitelně pravdu, že v současné době připojišťovací systém zdaleka nefunguje tak, jak by měl fungovat. Jen pro vaši informaci - příspěvek průměrného pojištěnce se pohybuje kolem 350 Kč měsíčně. To nejsou ani 3 % vyměřovacího základu. Počet pojištěnců je kolem 2,5 milionu, ale jejich věková struktura je katastrofální.

Jinými slovy, zatím je to skutečně forma krátkodobého spoření. Jestli ale chceme, aby to do budoucna byla rovnocenná součást důchodového systému, tak je naprosto nezbytné zvyšovat motivaci občanů pro to, aby do systému vstoupili, zvyšovat motivaci občanů, aby dávali vyšší příspěvky, jinými slovy zvyšovat odpočitatelnou položku - a toto právě děláme.

Nesmírně mě překvapuje především přístup Občanské demokratické strany k této problematice, protože jestli dobře rozumím jejich důchodové reformě, je postavena především na stimulaci připojišťovacích systémů. Bohužel ale v současné době k této problematice přistupujete právě opačně, a to jen z krátkodobých populistických důvodů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr Rusnok, poté pan poslanec Nečas.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že bychom v debatě měli skutečně vážit argumenty. Můj předřečník označil chování té či oné strany za populistické. Já si myslím, že obecně řečeno populistický je návrh, který snižuje daně nebo zvyšuje dávky, čili populistický je i tento návrh, protože ve svém důsledku nedělá nic jiného než na stávající systém, nijak neupravený, nijak nezdokonalený - nejsou v něm žádné nové momenty, které by vedly k tomu, že bude zajištěno, že systém bude skutečně fungovat dlouhodobě, že bude motivovat k setrvání v systému po co nejdelší dobu, že nebude naopak motivovat k předčasným výběrům atd. - navrhuje pustit další, vyšší veřejné peníze.

Dovolte mi, pane předsedo, abych vaším prostřednictvím vzkázal panu poslanci Krásovi: Není pravda, že tato vláda nepředložila návrh na modifikaci stávajícího penzijního připojištění, který se snažil odstranit podstatnou část těchto problémů, které zde byly již komentovány. Tento návrh byl předložen, zpracoval ho můj úřad, protože kompetenčně takový zákon patří mému úřadu. Neměl žádnou souvislost se systémem zaměstnaneckých penzí.

Já si dovedu představit, že připojišťovací systémy budou fungovat na stávající bázi bez zaměstnaneckých penzí. Nemám s tím problém. Nespojujme fatálně tyto dvě věci. Nikdo je takto nespojoval. Tady byl před dvěma měsíci návrh, který zaváděl oddělení peněz účastníků od peněz akcionářů, zaváděl poplatek akcionářům od účastníků za správu, limitovaný poplatek, který měl prostě nastavit kritéria a měl bránit tomu, aby akcionáři-správci si nemohli účtovat neomezené poplatky, protože toto se dnes zajistit při spojeném majetku dá a je to velmi neprůhledné. Byl tady návrh, který některými úpravami alespoň částečně řešil problém krátkodobosti jednorázových vyrovnání, odstupných atd. Tento návrh byl ovšem zamítnut s ohrazením se, že by ohrozil existenci stávajících fondů. Já tvrdím, že by ji neohrozil.

Stávající fondy jsou podle mého názoru v drtivé většině velmi zdravé, jsou ovládány velkými pojišťovacími skupinami většinou zahraničního původu. Protože bojují o tento trh, nemohou si dovolit nějaké excesy, které by snad ohrožovaly jistotu klientů. Ty fondy jsou zdravé a je třeba nastavit parametry tak, aby i do budoucna tento systém fungoval spolehlivě a motivoval k co nejdelšímu setrvání účastníků v systému.

V kontextu těchto změn si dovedu představit seriózní debatu o tom, jak nastavit státní podporu, jak nastavit daňové úlevy, čili ingerenci státu, onu motivační složku. Ale tento návrh, který v podstatě neřeší nic ze systémových změn, v podstatě jen říká "uvolněme další veřejné peníze do systému penzijního připojištění", mi nepřipadá jako dostatečně odpovědný.

To, že jste vyčíslili, že v příštím roce by ten návrh hypoteticky znamenal ztrátu řekněme 450 mil. Kč příjmů státního rozpočtu, je možná pravda. Nikdo už neříká, že tyto systémy pracují jako sněhová koule. V dalších letech bude znamenat násobný úbytek příjmů státního rozpočtu. Funguje to nejméně na řadě aritmetické, možná i geometrické. Vzpomeňme si, jak se rozvíjelo stavební spoření.

Já bych prosil, abychom toto vzali v úvahu a neoznačovali jednoho či druhého navrhovatele nebo oponenta za populistu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, český penzijní systém bezesporu potřebuje zásadní a hlubokou reformu. Jsem přesvědčen, že na tom se shoduje drtivá většina relevantních demokratických sil v naší zemi - alespoň v to doufám - a také většina poslanců. Dílčí návrhy, které jsou předkládány, které směřují pouze ke kosmetickým úpravám toho nebo onoho prvku našeho penzijního systému, v mnoha ohledech spíše připomínají účast v předvolebních dostizích, které se rozběhly v této sněmovně a které spočívají v rozdávání dárků jednotlivým skupinám našich obyvatel.

Byli jsme tady svědky včerejšího schválení plošných přídavků na děti. Dnes přichází další politická strana s dalším předvolebním dárkem v podobě další skupiny našich obyvatel, resp. možná silných finančních korporací stojících za penzijním připojištěním.

My jsme připraveni k hluboké reformě důchodového systému. Jejím zásadním krokem musí být reforma současného průběžného systému. Roubování dílčích opatření na nezreformovaný průběžný důchodový systém je hrubou chybou a my se odmítáme nadále zúčastňovat tohoto dostihu v rozdávání dárků jednotlivým skupinám našich obyvatel. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP