Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. února 2002 v 9.03 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, přeji dobrý den. Zahajuji osmý jednací den 46. schůze a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi řekli, kdo žádá, resp. komu již byla náhradní karta vydána.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Eva Fischerová - nemoc, Václav Grulich - lázeňské léčení, Ivana Hanačíková - hospitalizace, Vladimír Laštůvka - nemoc, Monika Mihaličková - zdravotní důvody, Stanislav Němec - nemoc, Petr Pleva - nemoc. Petra Plevu zde ale vidím, takže toho neomlouvám. Jaroslav Štrait - nemoc, Josef Vejvoda - nemoc, Stanislav Křeček - svědecká výpověď u soudu, Tomáš Kvapil - vážné rodinné důvody, Oldřich Vojíř - zahraniční cesta.

Z vlády se omlouvají z důvodu zahraniční cesty Jan Fencl, Bohumil Fišer, Jan Kavan. Miroslav Grégr z důvodu rekonvalescence a ministr Tvrdík z důvodu předávání bojového praporu.

Na dnešní dopoledne jsme stanovili program našeho jednání následovně: nejprve budeme projednávat body 44 a 45, potom 26 a 27 a následovat budou do 13 hodin třetí čtení návrhů zákonů, tedy body 141 až 146, resp. 163.

Prvním bodem dnešního jednání je bod číslo

 

44.
Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti
/sněmovní tisk 872/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr financí a zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Doležal.

Tento vládní návrh jsme v opakovaném druhém čtení projednávali 16. října minulého roku, kdy jsme přerušili podrobnou rozpravu a projednávání jsme odročili do jeho projednání v ústavně právním výboru. Ústavně právní výbor předložil usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 872/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan kolega Pavel Němec.

Předtím ještě sděluji, že paní kolegyně Jirousová má náhradní kartu č. 22, kolega Kapoun náhradní kartu č. 4.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte , abych vás seznámil s výsledkem projednávání návrhu zákona o omezení plateb v hotovosti v ústavně právním výboru.

Tento návrh zákona je projednáván v Poslanecké sněmovně již delší dobu. Situace byla taková, že ve třetím čtení byl tento návrh zákona vrácen do druhého čtení a následně projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do doby, než se ve věci usnese ústavně právní výbor.

Ústavně právní výbor projednával tento návrh zákona velmi podrobně a s maximální pečlivostí, s tím, že se snažil respektovat záměr předkladatele. Nejdříve bych si dovolil seznámit plénum sněmovny s tím, co podle mého názoru přetrvává za problematické body v tomto vládním návrhu zákona, a poté bych plénum sněmovny seznámil s tím, co se podařilo vyřešit.

Podle mého názoru zůstává problematickým bodem, že tento návrh zákona je samostatným právním předpisem a není v souladu s deklarovaným cílem součástí jiného právního předpisu, ať už zákona o platebním styku, který jsme shodou okolností projednávali na této schůzi Poslanecké sněmovny, nebo například zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo jiného právního předpisu právě podle sledovaného cíle.

Domnívám se, že se jedná o vadu, kterou nebylo možné odstranit při projednávání v ústavně právním výboru, a že je velmi obtížné ji odstraňovat v plénu Poslanecké sněmovny. Nicméně upozorňuji na tuto skutečnost pro informaci před hlasováním a posuzováním této normy ve druhém čtení.

Další výhradou, kterou k tomuto návrhu mám, je skutečnost, že podobnou právní úpravu mají pouze tři země z evropské patnáctky. Znamená to, že v této věci není většinová právní úprava podobná té, kterou vláda navrhuje.

Pokud srovnáváme s USA, které jsou dávány za vzor bezhotovostních plateb, je třeba si uvědomit, že v USA nejsou hotovostní platby zakázány, pouze se vyžaduje jejich registrace, která je zpoplatněna správním poplatkem. Přesun od plateb hotovostních k bezhotovostním probíhá tím, že na hotovostní platby je uvalena určitá sankce v podobě správního poplatku a povinnost registrace.

Seznámím Poslaneckou sněmovní s tím, co se podařilo v ústavně právním výboru podle mého názoru vyřešit dobře. Byl stanoven cíl zákona, který předtím nebyl z vládního návrhu zcela zřejmý. Ústavně právní výbor navrhuje umožnit provádět takové platby, kde je jednoznačná identifikace pláce a příjemce, to znamená platbu bankovním šekem, kde jsou jednoznačně identifikované obě strany. Navrhuje i ostatní transakce prostřednictvím banky, kde opět dochází k identifikaci pláce a příjemce, protože i u hotovostních plateb je povinnost identifikace toho, kdo provádí vklad nebo výběr, pokud tato částka přesahuje sumu 100 tisíc korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP