(11.10 hodin)

(pokračuje Langer)

Prosím, abyste všichni přišli do Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 341. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 173 pro návrh 79, proti 89. Návrh nebyl přijat.

 

Kdo se další hlásí do rozpravy v rámci třetího čtení? Nikdo. Rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečnými slovy. Nejprve navrhovateli panu senátorovi, pokud má zájem, poté zpravodajovi.

 

Senátor Jiří Liška: Dobrý den. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem přesvědčen, že pozměňovací návrhy v rámci projednávání zde v Poslanecké sněmovně většinou náš senátní návrh upřesňují a vylepšují. Doufám, že všechno dopadne dobře a že vylepšený návrh zákona bude pokračovat zpět k nám do Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Nyní dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu zpravodajovi výboru pro obranu a bezpečnost. Ten nehodlá této možnosti využít. Dávám možnost panu zpravodajovi ústavně právního výboru. Ten mi ale nevěnuje pozornost, takže nevystoupí.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy, o kterých rozhodneme v hlasování.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dříve než přistoupíme k vlastní proceduře hlasování, mi dovolte, abych vás požádal o nápravu v materiálu 1021/3, kde pod bodem A chybějí číslice od 1 do 6. Toto doplnění číslic by nám usnadnilo potom další hlasování. Mohu vás poprosit? Doplňte si A1 až A6 v návrzích uvedených pod písmenem A, což jsou návrhy výboru pro obranu a bezpečnost.

K vlastnímu procesu hlasování mi dovolte, abych navrhl proceduru, která je nejkratší a zároveň nejkorektnější, protože je zde celá řada návrhů, které se navzájem vylučují a navzájem kolidují.

Proto bych v prvním bodě doporučoval zabývat se nekolizními návrhy, které bychom mohli odsouhlasit přímo. Ve druhém bodě bychom se mohli zabývat pozměňovacími návrhy, které jsou absolutně identické - jako je např. A2 s C4 nebo B4 s D2. Ve třetím bodě hlasování, konečně, bych doporučoval se zabývat nejsložitějšími případy. Je jich celkem sedm. Jsou to kontranávrhy, které se navzájem vylučují, po případných hlasováních. První skupinu tvoří návrh A1 s C3, druhou skupinu A3 - C8 a E1, třetí skupinu A4 a D3, čtvrtou skupinu A5, B1, D4 a C10. Další skupinu tvoří B2, D6 a E4, předposlední skupinu kontranávrhů tvoří C2, D1, spolu s E3. A konečně poslední skupinu tvoří C9 s E2.

Tolik k proceduře hlasování, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je návrh procedury, o které rozhodneme v hlasování, které zahajuji, které má pořadové číslo 342. Ptám se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 147, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, tak jak je v proceduře navrhl pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začali bychom první skupinou nekolizních návrhů, kde jako o prvním doporučuji hlasovat o pozměňujícím návrhu uvedeném pod bodem B3. Stanovisko - doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych prosil ty kolegy, kteří jsou nervózní z možného přijetí zákona, aby se uklidnili.

 

Obě stanoviska jsou kladná, já proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 343. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 147, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Další návrh?

 

Poslanec Jan Klas: Další návrh, který je nekolizní a můžeme o něm rovnou hlasovat, je návrh pod bodem C1. Stanovisko zpravodaje - doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 344. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 124, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Další návrh, o kterém lze hlasovat přímo, je návrh pod písmenem C5. Stanovisko zpravodaje - doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 345. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 136, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Dalším návrhem v pořadí je návrh C6. Stanovisko - doporučuji. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 346. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Klas: Další v pořadí je pozměňovací návrh pod číslem C7. Stanovisko zpravodaje - doporučující. (Navrhovatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 347. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 175 přítomných pro návrh 168, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Dalším návrhem je návrh C11. Stanovisko zpravodaje - nedoporučuji. (Navrhovatel - neutrální.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 348. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 175 pro návrh 34, proti 94. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP