(12.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Dundáčkové.

 

Poslanec Václav Exner: Moje stanovisko je negativní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že to vypadá tak, že hlasování měla být v opačném gardu, ale to se zdá teď evidentní. Udělali jsme chybu při schvalování procedury.

 

Dám teď hlasovat o námitce paní poslankyně Dundáčkové.

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti této námitce?

V hlasování pořadové číslo 381 z přítomných 169 poslanců 83 pro, 53 proti. Těsně neprošlo.

 

Poslanec Václav Exner: Můžeme zahájit hlasování o pozměňovacím návrhu D1. Stanovisko ministra negativní, moje pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 382 z přítomných 170 poslanců pro 27, proti 125. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. D2. Stanoviska stejná. Ministr negativní, zpravodaj spíše pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 383 z přítomných 169 poslanců pro 24, proti 132. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Naposled budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. A. Je to komplexní pozměňovací návrh a v něm už bude promítnut pozměňovací návrh přijatý podle písm. C. Stanovisko ministra kladné, zpravodaje rovněž kladné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 384 z přítomných 169 poslanců 155 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, byly odhlasovány všechny pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pak dám hlasovat o usnesení, že sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona atd., podle sněmovního tisku 1024, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 385 z přítomných 170 poslanců 106 pro, 55 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Dostáváme se k bodu 141? Je to tak? Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Pane předsedo, jenom pro stenozáznam. Při hlasování 379 jsem hlasoval "ano", na sjetině mám "ne". Nezpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Vyslechli jsme.

 

Budeme projednávat bod č. 141, kterým je

 

141.
Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti
a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb.,
a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby
a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
/sněmovní tisk 949/ - třetí čtení

 

Prosím poslance Nečase a zpravodaje Koháčka, aby zaujali svá místa. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Hlásí se někdo do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, procedura, kterou navrhuji, bude velmi jednoduchá. V jednom hlasování navrhuji hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost a ve druhém hlasování o zákonu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji. Dám hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 386 z přítomných 169 poslanců 118 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat tímto způsobem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění -

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Koháček: Omlouvám se. Budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro obranu a bezpečnost. Stanoviska jsou kladná.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 387 z přítomných 169 poslanců 130 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Vyslovujeme souhlas podle sněmovního tisku ve znění tohoto schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 388 z přítomných 169 poslanců 128 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji oběma pánům poslancům.

 

Dostáváme se k bodu 142, kterým je

 

142.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu
předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
/sněmovní tisk 950/ - třetí čtení

 

Prosím ministra kultury a poslance Rozehnala. Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Prosím o klid. Kdo se hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím.

Prosím, pan ministr a potom pan poslanec Pleva.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se hlásím pouze z toho důvodu, že chci potvrdit, že Ministerstvo kultury souhlasí s pozměňovacími návrhy, které jsou podány ve znění kulturního výboru. Myslím, že pan zpravodaj navrhne, abychom o těchto pozměňovacích návrzích, které podal výbor, hlasovali najednou, abychom urychlili naše jednání. Já tam mám ale jednu legislativně technickou změnu, a to v bodě 5 týkajícím se § 5 odst. 1, kdy na předposledním řádku se objevuje název "centrální pracoviště". Jak jsem se dozvěděl, pod tímto pojmem je míněno Ministerstvo kultury. Já se domnívám, že bude lepší, když místo centrálního pracoviště tam bude uvedeno Ministerstvo kultury. Proto prosím pana zpravodaje o schválení této legislativně technické úpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP