(12.20 hodin)

Poslanec Aleš Rozehnal: Měli bychom odhlasovat pozměňovací návrh A7. Bylo to orientační hlasování, tento bod musíme potvrdit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 393 z přítomných 168 pro 158, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Jako další bychom hlasovali dohromady pozměňovací návrh C3 a C4.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 394 z přítomných 169 pro 147, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Jako další budeme hlasovat pozměňovací návrh kolegy Ježka C5. Bude-li přijat, je pozměňovací návrh A8 nehlasovatelný.

(Stanovisko předkladatele nesouhlasné, zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 395 z přítomných 169 pro 69, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Teď budeme hlasovat pozměňovací návrhy pod písm. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 A9, A10, A11 dohromady.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 396 z přítomných 168 pro 159, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Jako další budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Talíře pod písm. B.

(Stanovisko předkladatele i zpravodaje souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 397 z přítomných 168 pro 159, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Měli bychom teď hlasovat legislativně technické návrhy, které byly předneseny před hlasováním.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Byly předneseny námi, takže souhlasím.

(Stanovisko zpravodaje též souhlasné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 398 z přítomných 168 pro 158, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Pane předsedo, domnívám se, že tímto jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, o všech bylo hlasováno včetně legislativně technických.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ještě chce něco pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, rád bych využil svého práva požádat sněmovnu o souhlas se stažením tohoto zákona. Vysvětlím proč.

Za prvé. Pan zpravodaj neohlásil svůj konflikt zájmů, protože jako starožitník je samozřejmě na straně svých klientů. Já jako ministr kultury musím být na straně té, která brání kulturní bohatství České republiky. Přijetím pozměňovacích návrhů pana Ježka jsme způsobili, že Česká republika jako jediný evropský stát se stane státem, který dovolí, aby jeho kulturní předměty byly bez problémů vyváženy ven. V žádném zákoně evropského státu, a tyto zákony jsem samozřejmě měl k dispozici, není uvedeno, že pokud stát nevykoupí kulturní předmět, lze tento předmět vyvézt ven. Bohužel ve spolupráci pana poslance Ježka s panem zpravodajem se podařilo toto dostat do nového zákona. Znovu říkám a trvám na tom, že jsou zde hájeny zájmy klientů starožitníků, a nikoli zájmy České republiky. Je to ale vaše rozhodnutí.

Proto prosím sněmovnu, aby mi umožnila stáhnout tento zákon zpět.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, myslím, že na to by bylo fér odpovědět a reagovat, ale myslím, že pozměňovací návrh byl schválen výraznou většinou hlasů. Prosím, aby nebyla sněmovna takto obžalovávána a vmetáno jí do tváře, jaký udělala podvod. Myslím, že to bylo legitimní, normální hlasování sněmovny.

Než o tom dám hlasovat, prosím, aby mi bylo sděleno, jakou většinou byl tento pozměňovací návrh schválen.

Abych všechny uklidnil, dám hlasovat. Než budeme hlasovat, pro pořádek bych chtěl říci, že pro hlasovala celá řada poslanců ODS, KDU-ČSL, KSČM a Unie svobody. Proti hlasovali pouze poslanci ČSSD. Udávám to pouze proto, aby nám bylo jasné, o čem zde teď hovoříme.

Chce pan zpravodaj uvést něco na obvinění o svém střetu zájmů?

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Že jsem ve střetu zájmů, to jsem oznámil v prvním i ve druhém čtení před sněmovnou. Jsem starožitník, ale mám galerii. Víte moc dobře, že jsem galerista. Co používáte, jsou podpásové metody, a co říkáte, není pravda. Metodika, kterou zvolil kolega Ježek ve svém pozměňovacím návrhu, je použita například v Dánsku, kde má stát právo při vývozu vykoupit za cenu, která je uvedena v deklaraci.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že diskuse tohoto typu není nezbytná. Chtěl jsem vaše prohlášení, jestli jste starožitník.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Omlouvám se, pane předsedo. Mám tuto licenci, protože mě k tomu tato vláda donutila. Jinak bych byl galerista, který prodává obrazy a moderní umění.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že to není možné uplatnit panem ministrem ve vášnivém projevu, ale na druhé straně souhlasíte s tím, jestli pan zpravodaj říká, že to veřejně vám oznámil při prvním a druhém čtení, tak je to také jeho právo, aby vám toto připomněl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP