(12.40 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 402 z přítomných 166 bylo 112 pro, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Teď budeme hlasovat o bodu A jako o celku.

(Stanovisko zpravodaje i ministra bylo kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 403 z přítomných 166 pro bylo 131, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Teď budeme hlasovat o bodu E1.

(Stanovisko zpravodaje i ministra bylo záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 404 z přítomných 166 pro bylo 28, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o bodech C1 a C2 společně, protože jsou to pouze legislativně technické připomínky.

(Stanovisko zpravodaje i ministra bylo kladné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti těmto návrhům?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 405 z přítomných 166 pro bylo 138, proti nikdo. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Petr Pleva: Odhlasovali jsme všechny předložené pozměňovací návrhy, můžeme tedy hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, budeme hlasovat o vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 406 z přítomných 166 bylo 113 pro, 34 proti. Návrh byl přijat. Tím jsme schválili návrh zákona.

 

Přistoupíme nyní k bodu

 

144.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 972/ - třetí čtení

 

Pan ministr Bureš jako předkladatel, paní poslankyně Kupčová jako zpravodajka - paní poslankyně odloží své noviny a vezme si právo do ruky a půjde si sednout ke stolku zpravodajů.

Ano, kdo se hlásí do rozpravy ke třetímu čtení? - Do rozpravy ke třetímu čtení se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím.

Závěrečná slova - paní zpravodajka nemá, pan ministr také ne.

 

Dáme se nyní do hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, k tisku 972 byly ve druhém čtení vzneseny pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tisku 972/2. Pozměňovací návrhy ústavně právního výboru jsou uvedeny pod písmenem A, a to body 1 až 9, a dále pozměňovací návrhy vznesené panem poslancem Bendou jsou v tisku uvedeny pod písmenem B, body 1 a 2.

Navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru pod písmenem A jako o celku a poté abychom přikročili k hlasování o návrzích pod písmenem B po jednotlivých bodech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Slyšeli jste návrh procedury. Nemá nikdo žádné námitky?

 

Dám tedy hlasovat a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 407 z přítomných 163 bylo 147 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Hlasujeme tedy o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: V souladu se schválenou procedurou navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jako o celku.

(Stanoviska zpravodaje a ministra byla kladná.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti těmto návrhům?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 408 z přítomných 163 bylo 155 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Dále navrhuji, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B1.

(Stanoviska zpravodaje a ministra byla neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 409 ze 163 přítomných 93 bylo pro, 41 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B2.

(Stanoviska zpravodaje i ministra byla neutrální.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 410 z přítomných 163 bylo 99 pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích. Nezbývá tedy, než hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, děkuji.

 

Hlasujeme tedy o vyslovení souhlasu s vládním návrhem zákona, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 411 z přítomných 163 bylo 147 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan ministr se svým návrhem tedy uspěl. My vám gratulujeme, pane ministře.

 

A konečně poslední, třetí hlasování před přestávkou na oběd je bod

 

146.
Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů
/sněmovní tisk 1077/ - třetí čtení

 

Opět tedy pan ministr Bureš, zpravodaj pan poslanec Jičínský.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení a ptám se, kdo se do ní hlásí. - Poněvadž se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, zda si pan ministr přeje závěrečné slovo. - Nikoli. Pan zpravodaj, přeje si závěrečné slovo? - Rovněž ne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP