(12.50 hodin)
(pokračuje Klaus)

Budeme tedy hlasovat. Mám pocit, že máme jenom jeden komplexní pozměňovací návrh. Prosím, aby se toho ujal pan poslanec Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Máte pravdu, pane předsedo. Máme tady komplexní pozměňující návrh obsažený v usnesení ústavně právního výboru č. 234 z 97. schůze, tisk 1077/1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Není třeba hlasovat o proceduře. Pak prosím o stanovisko k tomuto návrhu. (Zpravodaj i ministr doporučují.)

Vážení, já vás musím přilákat k hlasování téměř poslednímu.

 

Dám hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 412 z přítomných 164 poslanců 154 pro, nikdo proti. Tento komplexní pozměňovací návrh byl přijat.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu jako celku, o tom, zda sněmovna vysloví souhlas s vládním návrhem včetně tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 413 z přítomných 161 poslanců 123 pro, 22 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme skončili třetí čtení a na dnešní odpoledne nám zbývají další prvá čtení. Zahájíme ve 14 hodin. Byl bych rád, kdybychom postupovali do 16 hodin, abychom obrovskou masu prvních čtení, která ještě zbývá, co nejvíce dnes zvládli. Polední přestávka.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP