(Jednání opět zahájeno ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Čas na polední přestávku vypršel.

Na základě schváleného programu a dohody jednotlivých klubů budeme v odpoledním jednání pokračovat v prvých čteních. Jako první budeme pokračovat v přerušeném bodu č. 83, kterým je

 

83.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Stanislava Voláka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1178/ - prvé čtení

 

Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě vzhledem k polední přestávce včerejšího dne. Jsou přihlášeni poslanci Janeček, Krása a ministr financí Jiří Rusnok. Žádám tedy pana poslance Janečka, aby se ujal slova. Pan poslanec Krása sedí za stolkem zpravodajů jako navrhovatel.

Chtěl bych upozornit, že v rámci této rozpravy zazněly návrhy na zamítnutí, a to jak od pana poslance Ježka, tak od pana poslance Recmana.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem rád, že právě vstoupil pan kolega Nečas, protože chci reagovat na jeho poznámky, které vznesl k tomuto návrhu zákona. Pan kolega Nečas říkal cosi o tom, že tento návrh je populistický. Domnívám se, že kdokoli tento návrh přečetl, tak nemůže říci, že by to byl návrh populistický, protože je to návrh správný. Populismus je něco, co se jako správné tváří, ale ve své podstatě je to chybné.

Pokud jsme hovořili o dětských přídavcích v této souvislosti, tak jejich chyba a populismus spočíval v tom, že vláda nejdříve rodinám peníze sebere, a potom jim je vrátí. Vlastně udělá operaci, jejímž smyslem je pouze to, že na tom vydělají bankovní domy, případně pošta, čili ti, kteří se budou podílet na bankovních operacích s těmito prostředky. Správné, možná populární, ale správné by bylo, kdyby vláda zvýšila odečitatelnou položku na dítě. To by byl správný postup, jak podporovat rodiny.

My jsme se vydali obdobnou cestou v oblasti důchodů. Neříkáme, že budeme ze státního rozpočtu rozdělovat důchody, ale říkáme, že je správné, aby si ten, kdo je zodpovědný, mohl odečíst ze základu daně onu položku, která v současné době činí 12 tisíc, tak aby si podle našeho návrhu mohl odečíst 18 tisíc. Je to směr, který v podstatě i tuto položku mírně snižuje vzhledem k tomu, že proběhla nějaká inflace, a vzhledem k tomu, že všichni chceme, aby ti, kteří pracují a snaží se, aby se mohli nějakým způsobem zajistit. Všichni víme, že penzijní fondy jsou zdrojem pro ekonomiku velmi podstatným a důležitým, protože jsou zdrojem tzv. dlouhých peněz, totiž jsou schopny poskytovat velmi dlouhodobé úvěry. Každý rozumný ministr financí musí tuto strategii podpořit a mně je velmi líto, že pan ministr Rusnok tuto elementární ekonomickou záležitost neovládá. Snad bych ho pochopil, ale skutečně mě děsí představa, že ODS, která tak často hovoří o osobní odpovědnosti, o tom, že je potřeba snižovat odvodové zatížení, o tom, že člověk má rozhodovat za sebe, že se staví proti zákonu, který přesně tato kritéria splňuje.

Čili mohu říci - je to smutné, že ODS jde proti svému programu, a nevím, jaké jsou za tím hry, že se spojuje se svým smluvně opozičním partnerem, aby zamítla něco, co může prospět tomuto národu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslance Václav Krása. Pokusím se zajistit prostřednictvím pracovníků Kanceláře Poslanecké sněmovny, aby zjistili, zda se dostaví, či nedostaví ministr financí Jiří Rusnok, který je přihlášen po panu poslanci Krásovi.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem reagovat na některá vystoupení, která zazněla ve sněmovně v obecné rozpravě.

Především bych se chtěl věnovat vystoupení pana kolegy Nečase, který řekl ve své řeči, že vlastně schválení plošných přídavků na dítě a tento návrh, který umožňuje daňově odpočítat výdaje nebo příspěvky na penzijní připojištění občanů, že jsou to vlastně dvě stejné věci. To je neuvěřitelná demagogie a musím říci, že tomu trošku nerozumím. Pan kolega Nečas tady dává do souvislosti dvě věci, a to státní paternalismus, kdy stát říká "všem dáme plošně přídavky na dítě bez ohledu na to, jaký je jejich příjem", a naproti tomu dává do souvislosti vlastní iniciativu občana, vlastní přičinění občana, dává do souvislosti samostatnost občana, který si může rozhodnout o tom, kolik bude přispívat na své stáří, kolik bude odkládat ze své momentální spotřeby na dobu svého stáří. Myslím si, že to je opravdu věc nevídaná a pan kolega Nečas se možná ve své řeči i trochu spletl.

Mrzí mě, že není přítomen ministr financí. Pan ministr financí totiž řekl tuto větu: "Jsem proti tomuto zákonu, protože nemáme jistotu, že tento systém bude fungovat dále." Pan ministr financí ve své řeči zpochybnil fungování penzijního připojištění, které už tady funguje sedm let, a řekl bych, že to je vážná věta, a myslím si, že to je věta neodpovědná a že ministr financí by ani v kuloárech, dokonce snad ani ve své rodině neměl takovouto větu vypustit, protože tím může velmi destabilizovat celý systém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP