(14.10 hodin)
(pokračuje Krása)

Je zřejmé, že jen ve snaze o to, aby neprošel tento návrh, používají politici obou stran - jak ODS, tak ČSSD - zcela neuvážené výroky.

Pan ministr hovořil o tom, že současný rozpočet nepočítá s tím, že by byly částečně zvýšeny státní výdaje tím, že by byly daňově odpočitatelné položky na penzijní připojištění. Pan ministr ale zapomněl uvést, že jejich návrh o zaměstnaneckých penzijních fondech předpokládal zvýšení výdajů právě na tyto zaměstnanecké penzijní fondy, které zaplať pánbůh neprošly. Myslím, že si pan ministr financí ve své řeči velmi odporuje.

Toto jsou jen mé krátké glosy k tomu, co tady zatím zaznělo v rozpravě, když jsme projednávali tento zákon v minulém dnu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Jak jsem avizoval, je nyní přihlášen pan ministr financí Jiří Rusnok. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, je to již podruhé, co tady pan poslanec Krása překrucuje to, co bylo řečeno. Ani jeden z ministrů nezpochybnil systém nebo bezpečnost tohoto systému, zpochybnil způsob, kdy ve většině, byť tento systém byl za tohoto volebního období vylepšen, vede ke krátkodobým vkladům, nevede k dlouhodobým vkladům, které by právě sloužily ke zlepšení období v době penze. To je ten základní problém, bez něhož další pumpování financí do tohoto systému je neefektivní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dostal jsem sdělení, že pan ministr financí je na důležitém jednání s komisaři Evropské unie a že snad má být na cestě. Přesto se táži, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Stanislav Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vím, že v této atmosféře v pátek odpoledne nemá hluboký smysl vést seriózní debatu, ale přesto se pokusím odpovědět na otázku, proč je spoření krátkodobé. Tuto otázku položil jak pan ministr financí, tak teď o tom hovořil pan kolega Škromach.

Spoření je krátkodobé proto, že úroveň vkladů je velmi nízká a že věk lidí, kteří se účastní penzijního připojištění, je velmi vysoký. Už jsem o tom ve svém minulém vystoupení hovořil. Padesát procent účastníků je starších více než 50 let, dokonce dvacet procent účastníků je starších než 60 let. Úroveň vkladů se pohybuje okolo 3500 korun ročně, tzn. 350 korun měsíčně.

Jinými slovy: pokud za rok účastník ušetří řekněme 5000, za deset let ušetří 50 000, pak se z toho žádné penze nedají vyplácet. To je ten největší problém. Proto následuje jednorázové vyrovnání, proto se s kolegou Krásou a s kolegou Janečkem snažíme zvýšit pozitivní motivaci občanů tím, že zvyšujeme odpočitatelné položky, aby si spořili více. Pokud si nebudou spořit více, celý systém v zásadě příliš k zabezpečení ve stáří nepřispívá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že je třeba tady zmínit několik věcí. První věc jsou fakta, která uvedl kolega Volák, tzn. jasné procento a jasně definované decily lidí, kteří spoří v těchto penzijních fondech.

Na druhé straně je zjevné, že především u mladších lidí hlavní motivační prvek musí spočívat ve změně celého systému, nikoli v pouhém zvýšení odečitatelných částek. Je přece zjevné, že lidé, kterým je 30 - 40 let, myslí na svou penzi bohužel méně než lidé, kterým je 50 nebo 60 let a kteří tyto fondy používají ve většině případů pouze jako formu dlouhodobého spoření. Tím zásadnějším způsobem musí být otevřené sdělení mladším generacím, že stát nebude zajišťovat donekonečna vysoké penze a že se člověk musí přičinit sám. Proto se bavme o zásadní reformě důchodového systému, pojďme se bavit o změnách základních parametrů současného průběžného důchodového systému.

Pokud přijdu do této sněmovny pouze s dílčí, salámovou úpravou, se salámovou taktikou jednoho z x prvků penzijního zabezpečení a nepřijdu současně s návrhem na zásadní parametrické změny současného průběžného důchodového systému, nezlobte se, dělat toto tři měsíce před volbami je skutečně populismus. Jiné slovo pro to není. Je to opravdu účast na dostizích v rozdávání dárků jednotlivým skupinám našich obyvatel a našich voličů. O nic jiného se nejedná. Bylo by férové od autorů tohoto zákona, aby to přiznali.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Musím se ohradit proti myšlence rozdávání dárků. Pokud se v této sněmovně rozdávaly dárky, tak největší dostal tabákový průmysl. To ano. Ten dostal dárky řádu několika set milionů. Souhlasím. Ale v oblasti důchodové, kde se změní číslovka 12 000 na 18 000, což je odečitatelná položka, protože fixní částka se během inflace fakticky zmenšuje, řekněme si to rovnou, že se ODS přihlásila k tomu, že chce nechat pouze průběžně financovaný systém, protože tím, že nepodpoří tento návrh, snižuje podíl, kdy si lidé sami spoří. Znamená to, že ODS jde cestou k státnímu paternalismu, jde cestou, která znamená posílení průběžného financování. Ať to řekne otevřeně, potom tomu rozumím a je to čisté. Nehrajme si zde na nějaké kličky. Když hovoříme o tom, že chce někdo rozdávat dárky, opakuji ano, tabákový průmysl od ODS dostal.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vřele souhlasím s tím, že je třeba změnit parametrické záležitosti v průběžném systému, to znamená, že celý systém je potřeba změnit natolik, aby byl podstatně úspornější, že je potřeba např. zvýšit dobu pojištění, zvýšit dobu věku odchodu do důchodu a další věci.

Tyto návrhy v této sněmovně již zazněly, sněmovna je bohužel neschválila. Návrhy jsem podával před zhruba dvěma roky a je mi líto, že sněmovna nepřistoupila k tomu, aby celý průběžný systém byl upraven tak, aby byl podstatně úspornější. Přesto tyto úvahy nehovoří proti tomu, aby nebyla zvýšena motivace občanů k penzijnímu připojištění. To nejde proti sobě. Uznávám, že je potřeba výrazně změnit průběžný systém, ale není pravda, že tyto věci až tolik spolu souvisí, že musí být udělány souběžně. Každá ta věc může být dělána zvlášť a může se postupovat v jednotlivých krocích. Proto tento návrh zákona je předložen a proto si předkladatelé myslí, že by bylo dobré, kdyby ty síly, které si myslí, že je potřeba zvýšit motivaci občanů, tento návrh zákona podpořily. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím kolegy v lavicích, aby nevstupovali do projevu pana poslance Krásy. Pokud něco chtějí sdělit sněmovně, aby se přihlásili a mohli před mikrofon.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP