(14.30 hodin)
(pokračuje Brožík)

Všechny vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 414 z přítomných 126 pro bylo 95, proti 23, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh zákona zamítli v prvém čtení.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji, končím projednávání bodu č. 83.

 

Budeme pokračovat bodem

 

86.
Návrh poslanců Toma Zajíčka, Pavla Peška a Jana Grůzy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1181/- prvé čtení/

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1181/1.

Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové s ohledem na to, že se jedná o velmi drobnou technickou novelu zákona 172 a že se domnívám, že je vše dosti podrobně popsáno v důvodové zprávě, dovolte mi zmínit jen několik málo informací, které se k této novelce váží.

Co si vlastně ta drobná novela klade za cíl? Klade si za cíl napravit některé aplikační obtíže současné právní úpravy stosedmdesátdvojky, a to především v souvislosti se zápisem vlastnických práv do katastru nemovitostí. Hlavním problémem, který tady nastává, je to, že se většinou jedná o majetek, kde k důkazu vlastnických práv má být použito listinných důkazů, které v nějaké formě neexistují, a z toho důvodu mohou obce postupovat dvojím způsobem.

Jedním způsobem je souhlasné vyjádření o tom, že ten, kdo je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník, souhlasně prohlašuje s tím, kdo se má stát tím, kdo bude zapsán do katastru nemovitostí, a toto souhlasné stanovisko se v mnoha případech nedá získat z prosté nedohody na této věci. Jinou formou je jednostranné prohlášení formou notářského zápisu, který je pohříchu trochu drahý, což by nebyl ten hlavní důvod. Jako první důvod toho, že tato forma nevyhovuje, je fakt, že notářský zápis, tak jak existuje, není listinou, která by dané skutečnosti nějakým způsobem autoritativně osvědčovala.

S ohledem na to, že navrhovaná novela je v souladu s naším právním řádem, že tam navrhujeme velmi jednoduché řešení, že konstatujeme, že z případného přijetí této novely zákona nevyplývají žádné nároky na státní rozpočet, žádám jménem předkladatelů o vaši podporu tohoto návrhu a o jeho propuštění do druhého čtení.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda patrně tento materiál už díky svému vyslovenému nesouhlasu nehodlá dále projednávat.

Jelikož si myslím, že to je velice krátký návrh, který obsahuje pouze jeden paragraf a řeší předkladatelem zmíněnou otázku zapisování vlastnictví obce do katastru nemovitostí, a patrně všichni známe problémy, se kterými se obce potýkají, než se jim podaří majetek zapsat do katastru a poté s ním patřičným způsobem nakládat, domnívám se, že jde o účelný tisk.

Jen bych vám rád sdělil, že v tisku 1181/1, což je stanovisko vlády, vláda vyslovila nesouhlas s tímto návrhem a odůvodňuje to ve třech bodech.

To je asi vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo je se do ní hlásí. Jelikož se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy na zamítnutí nebo vrácení nezazněly, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane místopředsedo, dovolte, abych navrhl, aby tento návrh byl přikázán také výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Jiné návrhy nejsou?

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 415 z přítomných 121 poslanců pro bylo 96, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 416 z přítomných 121poslanců 76 hlasovalo pro, 17 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh jsme propustili do druhého čtení a přikázali jsme jej k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a rozpočtovému výboru. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona o bodu č 86. Děkuji panu kolegovi Zajíčkovi i panu kolegovi Doležalovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, a to číslo

 

87.
Návrh poslanců Václava Grünera a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku
České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1202/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1202/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl pan poslanec Václav Grüner.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl poslanecký návrh, sněmovní tisk 1202.

Vlastníci lesů malých výměr, a to jak fyzické, tak právnické osoby, se v našich podmínkách tradičně sdružovali a sdružují ke společnému obhospodařování lesů. Jednou z nejčastějších a nejvhodnějších forem sdružení vlastníků lesů byla a jsou lesní družstva. Lesní družstva byla u nás v minulosti zakládána jako lesní družstva fyzických osob nebo jako lesní družstva obcí. Takto se také po roce 1991 nová lesní družstva u nás obnovila. Předpokladem pro obnovení lesních družstev bylo vydání čili vrácení nemovitého majetku těchto bývalých lesních družstev.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP