(15.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání petičnímu výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 425 z přítomných 85 poslanců pro 46, proti 27. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Končím první čtení tohoto návrhu zákona, končím projednávání bodu 89. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

 

Do 16 hodin stihneme projednat ještě poslední návrh zákona, kterým je bod číslo

 

90.
Návrh poslance Miroslava Beneše na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 66/2001 Sb., o geologických pracích
/sněmovní tisk 1188/ - první čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1188/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, návrh kolegů a můj si neklade za cíl nic jiného než to, co bylo deklarováno v rámci projednávání ve výborech, tedy aby osvědčení odborníků, kteří již osvědčení projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce mají, zůstalo v platnosti i nadále.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Rudolf Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, máme před sebou návrh poslanců Miroslava Beneše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon 66/2001 Sb., v tom, že ve své podstatě se to týká pouze jednoho bodu, a to trvání platnosti osvědčení odborné způsobilosti, která byla omezena k termínu 21. 11. 2000, aby zůstala v platnosti.

Zákonem č. 336/2000 Sb. došlo ovšem k zásadním změnám v požadavcích kladených na uchazeče o vydání osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, což podstatně změní i situaci. Je to i o tom, proč tato novela byl podána. Povolení vydaná podle předchozí právní úpravy zůstávají v platnosti do uplynutí lhůty stanovené v povolení podle vyhlášky č. 206/2001 o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce atd. To všechno je pravda.

Také je pravda, že by schválením tohoto návrhu došlo k nesrovnalostem, a to v povoleních vydávaných podle předchozí právní úpravy, která nebyla jednotně vymezena obsahem, a v oborech geologických prací, tudíž i v rámci názvosloví a funkčnosti by nedošlo k unifikaci. Neví se, co by bylo rušeno či zůstávalo v platnosti. Hlavně to neodpovídá současné právní úpravě.

Dále bych chtěl upozornit, že by se nám potom mohlo stát, že i v rámci výběrových řízení by se mohly účastnit firmy, jejichž definovaná činnost by byla velmi rozdílná, a nedalo by se přesně určit, o co se jedná. Existovaly by tři druhy oprávněných osob.

Z toho důvodu upozorňuji i na to a co je nejzásadnější, že tento navrhovaný zákon by měl ve své podstatě retroaktivní účinek, což si myslím, že v našem právním řádu by vůbec nemělo být.

Z tohoto důvodu si dovolím souhlasit s názorem vlády na zamítnutí předlohy tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Pokud se někdo v rozpravě nepřihlásí, dovoluji si opakovat návrh na zamítnutí předlohy tohoto návrhu v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o jediném návrhu, který zazněl, pokud si pan poslanec Beneš nepřeje závěrečné slovo. Není tomu tak. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí této novely zákona.

Odhlašuji vás a žádám o novou registraci, abychom se ubezpečili, že je nás zde více než 67. Je to dnes poslední hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 426 z přítomných 71 poslanců pro 39, proti 28. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona zamítli v prvním čtení.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než vám popřeji krásný víkend, chtěl bych upozornit, že Poslanecké sněmovně zbývá do příštího týdne celá řada bodů, které bude nutno doprojednat. Při dnešní polední poradě bylo proto dohodnuto, že v úterý a ve středu bude sněmovna jednat po 19. hodině a budou se projednávat mezinárodní smlouvy. Samozřejmě, že to zazní i na poradě v úterý na organizačním grémiu, ale všem sděluji dopředu, že v úterý a ve středu zřejmě dojde k jednání po 19. hodině.

Končím dnešní jednací den. Přeji všem krásný víkend a v úterý v 14 hodin na shledanou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP