(15.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Hlasujeme o bodu A bez A6 a A7. Ty hlasujeme samostatně. Nebudou-li přijaty, je hlasovatelný návrh pod písmenem B. Budou-li přijaty, je pozměňovací návrh pod písmenem B nehlasovatelný. Je námitka proti konstatování předsedajícího? Není.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A kromě bodů 6 a 7. Zpravodaj souhlasí, pan ministr také.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 501. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 148, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Nyní bychom měli hlasovat samostatně o pozměňujícím návrhu A6. Zpravodaj souhlasí, pan ministr také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 502. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 167 pro návrh 97, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Dále bychom měli hlasovat o pozměňujícím návrhu pod bodem A7. Zpravodaj souhlasí, ministr také.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 503. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 167 pro návrh 82, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Turek: Domnívám se, že jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy, protože v tuto chvíli jsme schválením návrhu pod bodem A6 rozhodli o charakteru celého zákona, takže jsou nehlasovatelné návrhy pana poslance Klase pod body B1 až B9. Měli bychom hlasovat jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasí pan poslanec? Přesto námitka z pléna. Prosím, slovo má pan poslanec Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dostali jsme se do zvláštní situace, protože odhlasováním většiny bodů písmene A jsme schválili změnu na "válečný veterán" z "vojenského veterána", zatímco neodhlasováním bodu A7 jsme ponechali původní vládní návrh § 3 odstavec 4, kde zůstává název "vojenský veterán". S tím se musíme legislativně technicky vypořádat. Můžeme to také vnímat jako automatické vyplynutí z přijatých a nepřijatých pozměňovacích návrhů, ale mělo by to zde zaznít.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, měl jsem také pochybnosti, jestli máme hlasovat odděleně o bodech A6 a A7, ale myslím, že většinová vůle - jakkoli můj osobní názor byl jiný - sněmovny jasně se vyjádřila ve smyslu podpory válečného veterána. Z toho by měla asi vyplynout úprava. Slovo má pan poslanec Klas.

 

Poslanec Jan Klas: Omlouvám se, pane místopředsedo. Přijetím bodu A1 je námitka pana poslance Koháčka vyřešena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Tím je písmeno B nehlasovatelné. Budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ještě se hlásí pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík: Přijali jsme zákon, kde jsme chtěli ocenit lidi na základě změny původního vládního návrhu. Chtěli jsme ocenit lidi, kteří se přímo účastnili bojů ať už v druhé světové válce, v mnohonárodnostních silách či operacích, či přímé účastníky konfliktů. V současné době nepřijetím pozměňovacího návrhu necháváme v zákoně a říkáme, že jsou veteráni vojáci z povolání, nebo bývalí vojáci z povolání, jimž bylo vydáno osvědčení podle zákona o mimosoudních rehabilitacích nebo podle zákona o soudní rehabilitaci. Předesílám, že si této kategorie velice vážím. Můj tchán je rehabilitovaný podle tohoto zákona. Určitě mu přeji vše nejlepší, ale titul válečného veterána si nezaslouží.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkujeme za toto osobní sdělení a přání vašemu tchánovi, pane ministře.

Přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako o celku.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vojenských veteránech podle sněmovního tisku 1093, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 504. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 166 pro návrh 140, proti 8. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

164.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1022/ - třetí čtení

 

Znovu mezi námi vítám pana senátora Jiřího Stodůlku, pana zpravodaje Zdeňka Koudelku. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1022/3.

Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Dávám slovo panu senátorovi k závěrečnému slovu.

 

Senátor Jiří Stodůlka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se za to, co budu teď po vás chtít. Toho senátního v zákoně zbylo docela málo, ale přesto je třeba upozornit na jednu věc, která vznikla tím, že zde byla odsouhlasena novela volebního zákona, kde se volby provádějí ve dvou dnech. Jde mi o druhé kolo senátních voleb ve zcela mimořádném případě, kdy kandidát mezi prvním a druhým kolem umře a vzdá se. V textu pozměňovacího návrhu je napsáno - § 77 odstavec 3: Jestliže před druhým kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na třetím místě. V takovém případě se druhé kolo voleb koná čtrnáctý den po ukončení hlasování v prvním kole.

Upozorňuji na slovo "čtrnáctý". Je to špatně, tam musí být slovo "třináctý", protože bychom odsunuli druhé kolo senátních voleb do soboty, nikoliv do pátku a soboty. To by bylo zcela zřejmě špatně. Chtěl bych v rámci legislativně technické úpravy změnit slovo "čtrnáctý" na slovo "třináctý".

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já už jsem uzavřel rozpravu, pane senátore. Bylo by dobré, kdyby nějaký pan ministr - nejlépe vnitra - vystoupil a svým vystoupením rozpravu otevřel. Pak bych vás, pane senátore, požádal, abyste mohl znovu ještě jednou legislativně technickou úpravu přednést, byť by ji měl z logiky věci přednést asi někdo jiný než pan senátor.

Bylo by dobré, kdybyste, pane ministře, otevřel znovu rozpravu. Legislativně technickou úpravu by měl přednést někdo, kdo je k tomu oprávněn, to znamená člen sněmovny.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane předsedající, využil bych toho, že mám otevřít rozpravu, k tomu, abych pozdravil pana senátora Stodůlku a přivítal ho jménem členů vlády zde na jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP