(Jednání opět zahájeno v 16.55 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přestávka vyhlášená pro jednání klubu KSČM skončila, budeme tedy pokračovat v našem jednání. Přestávka byla vyhlášena před uzavřením rozpravy, budeme tedy pokračovat v rozpravě v prvém čtení tohoto návrhu zákona.

Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy neregistruji. Končím obecnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nepadly žádné námitky, budeme nyní rozhodovat podle § 90 odst. 2 o projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1215 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 526, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 146 a jeden byl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Mohu tedy zahájit podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Pakliže nejsou žádné přihlášky do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu.

Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi podle sněmovního tisku 1215."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 527, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 164 vyslovilo 156 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

98.
Vládní návrh zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči
a o změně některých zákonů (památkový zákon)
/sněmovní tisk 1224/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova. Současně prosím o klid v jednacím sále... Ještě jednou prosím o klid v jednacím sále. Hovoří ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli se domnívám, že kdybych říkal cokoli, tak je to úplně jedno, stejně to nikdo nevnímá. Budu se muset držet textu, nebudu přednášet básně, protože vás chci přesvědčit o nutnosti přijetí návrhu zákona, který předkládám.

Poprvé v historii Poslanecké sněmovny mám tu čest předložit návrh nového zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči a také o změně některých zákonů s tím souvisejících.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím všechny diskutující před lavicemi, aby buď opustili jednací síň, anebo aby přestali diskutovat. I své kolegy z klubu ČSSD.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Co nového a podstatného návrh památkového zákona přináší.

Za prvé. Finanční příspěvky bude možno poskytovat nejen vlastníkům kulturních památek, ale i vlastníkům nemovitostí, které kulturními památkami nejsou, jsou však součástí památkově chráněných území a jejichž vzhled podstatně ovlivňuje prostředí kulturních památek. Takže vlastně nebude žádný problém, aby do programu obnovy bylo zařazeno například předláždění náměstí, ulic apod. Podle dosud platného zákona to nebylo možné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP