(18.30 hodin)
(pokračuje Nečas)

Znovu opakuji, je to v pořádku, že půjde o tyto stovky milionů, je to v pořádku, že půjde o tyto miliardy, je dobře, že je vojáci dostanou, ale nemůžeme tvrdit, že jsou to nulové finanční dopady. Jsem přesvědčen, a znovu to opakuji, že je třeba se zamyslet nad tím, nakolik realizovat technickou novelu, čili praktickou aplikaci a implementaci zákona o ochraně osobních údajů a o majetku České republiky plus praktické zkušenosti z fungování zákona 221/1999 Sb., v porovnání se zásadní hlubokou novelou tohoto zákona, který pro to přechodné období, než bude přijat úplně nový zákon o vojácích z povolání, bude řešit problematiku příjmů vojáků z povolání, především v těch složkách různých kompenzací, příplatků apod.

Z tohoto pohledu, a znovu to opakuji, to považuji za poměrně unáhlený krok. A především - a zde se trochu vrátím k úvodu svého vystoupení - v souvislosti s tím, že je předložena rozsáhlá novela tohoto zákona obsahující 106 změn spojená s žádostí o projednání podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, která jasně signalizuje, že tady neměla být diskuse, že se neměla vést debata, že neměla být žádná analýza, že parlament měl srazit paty a odhlasovat tuto novelu zákona.

Myslím, že to není ten správný přístup. Chceme-li budovat plně profesionální armádu, musíme tak činit na základě jednání a nalezení široké politické shody i o konkrétních detailech. A o tu shodu musí být, dámy a pánové, skutečně usilováno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, v jejímž úvodu upozorňuji, že jsem obdržela písemné veto poslaneckého klubu ODS proti zkrácenému projednávání.

Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Žižka, připraví se pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych volně navázal na slova pana předsedy Nečase v záležitosti, kterou projednáváme, tj. novela zákona 221/1999 Sb., vojáci z povolání.

To moje navázání bude trochu jiné, protože si nemyslím, že vláda předkládá něco, co je možno nazvat salámovou metodou, že je to předvolební dáreček atd., protože to není pravda. Řada témat, a mohu to posoudit za posledních šest let, ve výboru pro obranu a bezpečnost byla projednávána. A pan předseda Nečas to jistě ví velmi dobře.

Také si myslím, že reforma armády České republiky, o které se hovořilo mnoho a mnoho let, je nezbytná. Poslanecká sněmovna by si měla uvědomit, že pokud nepřijmeme tento možná že dílčí krok, vyšleme signál, že přešlapujeme na místě a že s tou reformou to víceméně nemyslíme vážně. Já si myslím, že tato vláda to myslí vážně.

Z toho důvodu mi dovolte, abych na základě veta předložil jiný návrh, a to abychom zkrátili lhůtu projednávání ve výborech o 30 dnů, abychom mohli ještě do voleb tuto předlohu zákona projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: V návaznosti na svůj zpravodajský příspěvek navrhuji, aby návrh zákona byl vrácen k dopracování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Paní poslankyně Němcová se hlásí do obecné rozpravy.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, prosím v tuto chvíli o pauzu pro jednání klubu ODS v délce 26 minut. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Paní poslankyně, mohu ukončit rozpravu před tou pauzou?

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobrá. Do obecné rozpravy se dále nikdo nehlásí, a proto rozpravu končím. Znamená to, že poslanecký klub ODS si nepřeje dnes hlasovat o tomto návrhu.

Vyhlašuji tedy přestávku pro jednání klubu ODS, aby se mohl v klidu sejít ve státních aktech a celou materii projednat. Vyhlašuji tedy přestávku. Vzhledem k tomu, že tato přestávka končí v 19 hodin a v 19 hodin končí i dnešní jednání, budeme pokračovat zítra v 9 hodin, a to pevně zařazenými body.

 

(Jednání skončilo v 18.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP