(10.50 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Ale v každém případě je to náprava minulých chyb a my se k této minulé nápravě hlásíme.

Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vás závěrem upozornil ještě na jeden podstatný aspekt. Česká vláda v případě, že se politické rozhodnutí o nákupu nadzvukových letedel stane v tomto parlamentu průchozím, nemůže vyloučit ani variantu, že bychom kryli nákup těchto nadzvukových stíhaček nikoli z úvěru, ale z výnosu privatizace. Tato varianta však může být parlamentu předložena nikoli dnes, ale v březnu tohoto roku poté, co zjistíme, zda sedm či osm zájemců ucházejících se o privatizaci Telecomu překročí, nebo jeden z nich alespoň dosáhne vládou požadovanou hodnotu, jako tomu bylo u plynárenství a jako tomu nebylo u elektroenergetiky, a podle toho místo abychom tyto prostředky sterilizovali, a tím nesli další náklady, můžeme zvažovat po poradě s parlamentem i nákup tímto způsobem, a nikoli nákup na úvěr, i když úvěr, jak by vám ministr financí, kdyby vystoupil, řekl, je poměrně výhodný, protože je navrhován odklad splácení, je navrhován dlouhodobý splátkový kalendář a jsou navrhovány poměrně výhodné úrokové sazby. Ale o tom všem by měla být podle mého názoru rozprava ve specializovaných výborech, jak ve výboru rozpočtovém, tak ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Znovu opakuji: vláda již prokázala, že dokáže realizovat výhodné privatizace - viz plynárenství, ale že nehodlá prodávat lacino - viz elektroenergetika. Já na rozdíl od března, protože neznám úmysly našich zahraničních partnerů, nemohu teď s jistotou říci, zda tato cesta bude průchozí, nebo ne. Jediné, co vím, je, že tuto informaci včetně podmínek obsažených v kontraktu budeme vědět v době, kdy tento zákon budeme projednávat ve druhém a třetím čtení. Nejsem si zcela jist a upozorňuji na to předkladatele, zda je navrženo i zkrácení lhůty tak, abychom se dostali do dubnového zasedání Poslanecké sněmovny.

Kolegyně a kolegové, proto vás prosím, abyste tento návrh zákona propustili do druhého čtení bez ohledu na to, zda se pak rozhodnete ve třetím čtení hlasovat pro, nebo proti stíhačkám. Opakuji, nejde jen o stíhačky, jde o velmi rozsáhlé doprovodné ekonomické programy, které mají být zaměřeny především do postižených regionů, jde o záchranu podniku, který se jmenuje Aero Vodochody, a jde o odbřemenění České armády, jejíž investiční rozpočet je z 90 % zatížen právě nesmyslnými projekty, které musíme po předchozích vládách řešit. Vláda České republiky vycházela z toho, že tak náročný a dlouhodobý projekt - protože životnost těchto letadel je přibližně 35 let - nelze řešit bez dorozumění politických stran. Polem pro dorozumění politických stran je Parlament České republiky, nikoli kuloární jednání v hradních nebo v podhradních chodbách. Proto předkládáme tento zákon Parlamentu České republiky.

Přál bych si, abychom o tomto zákonu rozhodovali na základě racionálních kritérii. Jsem přesvědčen, že všichni budeme při našem hlasování, byť se blíží volby, ovlivněni více činností šedé hmoty mozkové než činností žláz s vnitřní sekrecí. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, mám zde celou řadu přihlášek s tím, že přednostní právo vystoupit hodlají využít dva předsedové poslaneckých klubů v pořadí přihlášených: pan poslanec Vojtěch Filip a pan poslanec Vlastimil Tlustý. Dále mám přihlášeného pana poslance Payna, Svobodu, Severu, Titze, Šuláka a Holáně.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, nebudu vystupovat dlouho, jen krátkou repliku.

Nejsem vojenským odborníkem, jsem kapitán v záloze a byl jsem "bigoš polní", to znamená motostřelec. Málokdy jsem ale zažil takovou dobrou osobní agitaci, jakou tady předvedl kolega Nečas, a to nikoli v neprospěch nákupu, ale v jeho prospěch. Nebudu asi podezírán, zejména kolegou Nečasem, že jsem snad příznivcem gripenů. Ví, že když jsem byl dva roky ve výboru pro obranu a bezpečnost, vždycky jsem kritizoval prodej migů 29, že si myslím, že je možné řešit tuto otázku jak jednáním s SRN nebo přímo s Ruskou federací, ale k tomu tady pravděpodobně neexistuje politická vůle.

Na jeho projevu mě udivily dvě věci. Především jakou udělal velkou kritiku všech ministrů obrany od roku 1990, který nazval stoprocentním stavem armády, až na 19 % o letectvu v současné době. Nevím, jestli to byla jen kritika ministrů, nebo i sebekritika za dobu, kdy vykonával funkci náměstka ministra obrany.

Druhá věc, která mě na tom zaujala možná ještě více, bylo to, jakým způsobem mluvil o interoperabilitě. Nevím, jestli nezapomněl náhodou říci jedinou větu, že by bylo možná nejlepší si přivézt uložené, třicet let vyzkoušené a nelétané F16 z Mohavské pouště. Děkuji, nechci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se pan kolega Payne. Před ním má faktickou poznámku pan zpravodaj Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas:Pane předsedající, jen prosím, abyste kolegovi Filipovi vyřídil můj vzkaz na jeho výrok "děkuji, nechci". Můj vzkaz zní: Já také ne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vyřídili jste si to, kolegové, také byste si mohli zatleskat.

Slovo má pan poslanec Vlastimil Tlustý, připraví se pan kolega Payne.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dosavadní průběh rozpravy mě utvrzuje v tom, že se daří to, co si pan předseda vlády a sociální demokracie naplánovala: zmást nejen veřejnost, ale dokonce i Poslaneckou sněmovnu.

Když jsem včera večer odcházel z této Poslanecké sněmovny, zastavil mě občan a zeptal se mě, proč dvě stě poslanců tohoto parlamentu chce řešit otázku, zda gripeny, F16 či F18 jsou to nejlepší pro Českou republiku, zda jich má být koupeno 24, 36, zda to má být letos, příští rok nebo napřesrok. Pochopil jsem, že dílo zkázy, alespoň v myslích našich spoluobyvatel, bylo započato. Český parlament přece o ničem takovém vůbec rozhodovat nemá, a pokud teď někdo trpíte pocitem, že rozhodujete, mýlíte se.

Dovolte, abych vám přečetl název bodu, který projednáváme: vládní návrh zákona o přijetí úvěru na financování - a pak několik teček. Klíčová slova nejsou gripeny a ani stíhačky, klíčové slovo je jediné: přijetí úvěru. Jednáme tady o dluhu.

Vážení spoluobčané, kteří právě pozorujete toto jednání, a vážení novináři, kteří chcete z tohoto jednání veřejnosti poskytnout korektní zprávu, vězte, že vláda, chce-li koupit gripeny, v Poslanecké sněmovně ho projednávat nemusí, může to udělat hned, může jich koupit, kolik chce, jaké chce, ale nesmí je chtít koupit na dluh. Kdyby vláda nechtěla udělat další dluh - a řeknu rovnou, že je jedno na co - v Poslanecké sněmovně žádná diskuse probíhat nebude.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP