(12.40 hodin)
(pokračuje Zahradil)

Jedna z věcí, ke které mám ovšem důkaz, a tento důkaz byl i řečen, a která by mohla vést k určité interpretaci některých záměrů alespoň určité části vlády, pokud jde o rychlost nebo spěch při vypisování a uzavírání tohoto výběrového řízení a této vládní zakázky, tento důkaz pochází z úst místopředsedy vlády pana ministra zahraničí Kavana.

Seděl jsem v televizním pořadu Sedmička v loňském prosinci proti panu ministru Kavanovi a jedním z témat týdne byla také otázka nákupu nadzvukových letounů, modernizace letectva. Já jsem tam sděloval zhruba stejné výhrady panu ministru Kavanovi, jako sděluji teď z tohoto místa, a pan ministr Kavan mi odvětil, a to cituji ze záznamu. Když jsem se ho ptal, proč nebylo možno počkat s vypisováním a uzavíráním výběrového řízení na novou vládu, proč to chce za každou cenu udělat tato menšinová vláda, pan ministr Kavan mi odpověděl: "Protože doufáte, že ve vládě budete a že budete moci rozdělovat offsety." Toto řekl mně před televizní kamerou místopředseda vlády a ministr zahraničí Jan Kavan. Myslím, že to dokládá určitou úroveň myšlení, kterou bych si dovolil charakterizovat stručným sloganem "podle sebe soudím tebe".

Jestliže skutečně je jedním z hlavních motivů vlády k rychlému vypsání a uzavření tohoto tendru a podepsání kontraktu jenom motivace, aby mohla rychle ještě před volbami rozdělit offsety, tedy rozdělit zatím sliby těchto offsetů, a tím pádem přispět v rámci své předvolební kampaně k tomu, co bychom mohli nazvat určitým druhem sociální korupce - s jinou formou tohoto přístupu vlády jsme se tu setkali minulý týden při schvalování některých konkrétních typů zákonů - tak já si myslím, že pokud vláda volí tento přístup, že je to velmi smutné, a že je to dokonce nedůstojné, a v každém případě odpovědi nebo reakce tohoto typu, které zazněly z úst místopředsedy vlády a ministra zahraničí, jsou opravdu nedůstojné a jsou především, jak už tu řekl pan kolega Nečas, trapné a komické.

Jsem přesvědčen, že by bylo velmi zajímavé, pokud už jde o offsety, kdyby například zde nepřítomný ministr průmyslu a obchodu mohl pohovořit poněkud detailněji, jakým způsobem budou v rámci týmu jeho ministerstva offsety vyhodnocovány a ohodnocovány, když už tu pan ministr Tvrdík hovořil o týmu Ministerstva financí, týmech Ministerstva obrany, týmech Ministerstva průmyslu a obchodu a jiných podobných týmech. Myslím si, že jednou ze zajímavých věcí by bylo, a bezpochyby také bude, studovat složení těchto týmů, pokud jde o Ministerstvo průmyslu a obchodu, studovat, zda v těchto týmech jsou nebo nejsou zastoupeni např. zástupci některých konkrétních soukromých firem, a studovat, které konkrétní osoby v těchto týmech případně zastupují tyto konkrétní soukromé firmy. Ale já myslím, že se k tomu v každém případě ještě dostaneme při dalších parlamentních debatách.

Chtěl bych závěrem říci, že pro mě skutečně jednou z hlavních motivací pro odmítnutí tohoto vládního návrhu zákona není v tuto chvíli tak zcela jednoznačně stránka vojensko-odborná, záležitost modernizace armádního letectva nebo její souvislost s profesionalizací armády a s armádní reformou. Pro mě v tuto chvíli jedním z klíčových aspektů, podle kterého se rozhoduji, je ta skutečnost, že mě prostě vláda nepřesvědčila, že výběrové řízení bylo vypsáno a uzavřeno průhledně, transparentně a podle jasných a nezpochybnitelných pravidel. Já tuto jistotu nemám, v této věci vládě bohužel nevěřím a to je jeden z hlavních důvodů, proč budu hlasovat proti tomuto vládnímu návrhu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan kolega Hynek Fajmon, připraví se pan poslanec Miloslav Kučera ml.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Máme před sebou návrh zákona o financování nákupu letounů Gripen. Jedná se, jak už zde bylo řečeno, o historicky největší zbrojní kontrakt v ČR, a proto je mu po právu věnována velká pozornost.

Souhlasím s těmi, kteří zde tvrdili, že se jedná o velmi komplexní problém, jehož detaily zde nelze projednat. Proto si dovolím položit pouze několik základních otázek. Znějí takto:

1. Potřebujeme nové bojové letouny, nebo ne?

2. Jsme schopni tyto zbraně důvěryhodně nakoupit?

3. Jsme schopni tyto zbraně provozovat?

4. Jsme schopni tyto zbraně financovat?

Nyní se pokusím dát na tyto otázky stručnou odpověď.

Na první otázku, zda potřebujeme nové bojové letouny, odpovídám: ano, potřebujeme. Je to dáno tím, že dosavadní letouny dosluhují a bylo by vhodné je nahradit.

Na druhou otázku, zda jsme schopni tyto zbraně důvěryhodně nakoupit, odpovídám, že podle mého názoru, ne a průběh loňského tendru jasně ukázal, že výběr dodavatele byl nedůvěryhodný, a podle tohoto tendru, dle mého soudu, nelze nová letadla nakoupit.

Třetí otázka, zda jsme schopni tyto zbraně provozovat - domnívám se, že nejsme. Ministerstvo obrany není v současné době schopno pořádně zajistit ani stávající úkoly a projekty a neposkytuje žádnou záruku, že bude schopno zajistit takto náročný program, zvláště pak v situaci, kdy zároveň probíhají velké další programy.

Čtvrtá otázka, zda jsme schopni tento program financovat. Myslím si, že velmi výmluvnou odpovědí na tuto otázku je mlčení pana ministra financí v celé dosavadní debatě. Domnívám se, že nejsme schopni tento nákup v současné době financovat a že ho musíme, bohužel, na několik let odložit.

Ze všech těchto uvedených důvodů doporučuji, abychom tento zákon nepodpořili, a já osobně pro něj nebudu hlasovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Miloslav Kučera ml. Připraví se pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, všichni resortní ministři této vlády požadují do svého rozpočtu více peněz a sáhodlouze zdůvodňují, proč tomu musí tak být, proč je to výjimečné a proč si právě v jejich případě musíme vzít státní dluh. Rádoby objektivních důvodů mají vždycky dost.

Perfektním případem byl koneckonců i dnešní projev ministra obrany. Jak je tomu ale doopravdy? Mnohokrát jsme se dočetli, že inspektoři NATO říkají, že na armádu vynakládáme dost finančních prostředků, ale podle jejich názoru velmi, dokonce velmi nehospodárně. A jen díky této nehospodárnosti naše armáda strádá a její vybavení a bojeschopnost zaostávají. Náš ministr obrany ale tvrdí, že bez navýšení prostředků armády o miliardy na nákup stíhaček nemůže zajistit obranyschopnost státu. Podobná situace je i v dalších resortech.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP