(12.50 hodin)
(pokračuje Kučera ml.)

Do zemědělství dáváme z vytvořeného HDP 1,5 %. Je to dokonce o malinko větší podíl, než dávají země Evropské unie. Přesto ministr zemědělství vysvětluje, že pokud nedáme do našeho zemědělství více podpor, zajdeme všichni na úbytě. Ani slovo o změně dotačního systému tak, aby byl efektivnější. Také ve zdravotnictví a školství vynakládáme z  pohledu nákladů na jednoho občana a centrálních zdrojů státu peněz stejně nebo i víc než v zemích Evropské unie, rozhodně ale maximum toho, co můžeme. Místo toho, abychom investovali hlavně do špičkových pracovišť a zvyšovali jejich využitelnost, slibuje vláda nové finance na záchranu pracovišť všech, slibuje všechny doinvestovat a provozovat na evropské úrovni. Podobné je to i s důchodovou reformou. Stávající systém je neudržitelný. Narůstající náklady na vyplácení plošných důchodů nemáme z čeho krýt. Ale blížící se havárie celého systému vládu nijak nezajímá a jde cestou odkládání této problematiky i jejího řešení. Pokud někdo dělal, nebo nedělal, byl, nebo nebyl úspěšný, je úplně jedno. Všichni dostanou skoro stejně. Je nutné již říkat skoro stejně málo. Jediné, co tato vláda dokázala vymyslet, je krytí důchodů z nových státních úvěrů.

Vláda se prostě vyhýbá nutným systémovým změnám. Slibuje občanům, že se o všechno postará tím, že do stávajících systémů nalije víc finančních prostředků. Vláda tuto politiku aplikovala v celém minulém období a zadlužila tak náš stát na samu mez únosnosti. A ještě se tváří, jako by se to jí samotné ani nás všech vůbec netýkalo. Znovu před nás dnes předstupuje a zdůvodňuje, že další zadlužení našeho státu je výhodné.

Měli bychom už konečně říci této zrádné politice jasné dost. Už není prostor na další zadlužování našeho státu. Pod líbivými slovy o nutném nákupu stíhaček, jejich výhodách a lesku se přece také skrývá i stín možné neschopnosti státu platit důchody důchodcům, možné zhroucení systému financování školství, zdravotnictví, zemědělství, stejně jako se tam skrývá i příklad státního krachu předlužené Argentiny.

Zkusme najít konečně odvahu říci všem, i budoucím vládám této země - rozpočet může být jenom takový, jaké dokážeme mít příjmy ze své vlastní práce, a každý ministr ať hledá řešení pro svůj resort jen ve svém podílu na těchto reálných zdrojích.

Je mi jasné, že to asi většina ministrů této vlády neumí a nechce dělat. Pro většinu národa i pro většinu z nás tady ve sněmovně by to ale měl být jasný signál k tomu, že nemají dost schopností na řízení resortů a že tam prostě dál nemohou být.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Koháček. Další písemné přihlášky do rozpravy nemám.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl z tohoto místa v souvislosti s projednávaným bodem připomenout, že je to už hodně dlouho, kdy se na téma zákona, který se týká obrany, diskutuje na plénu takto široce. Nebývá to zvykem. A nebývá to zvykem proto, že se nám dařilo na většině základních věcí souvisejících s obranou této země dohodnout při jednání výboru, při odborných diskusích, a podařilo se dosáhnout těch věcech konsensu.

Vzpomeňte si, kolik zákonů z oblasti obrany jsme za toto volební období projednávali a kolik času nám to zde ve sněmovně zabralo. Mohu připomenout, že to bylo nepatrně času, protože došlo ke konsensu. Bylo tomu tak proto, že vláda chtěla v této věci toho konsensu dosáhnout, usilovala o něj. Jednali jsme o návrzích zákonů daleko dříve, než byly označeny sněmovními tisky. Měli jsme příležitost seznamovat se s řadou věcí - odborných věcí - které s těmito návrhy souvisely, přímo v terénu. Měli jsme dostatek času na to, se jimi zabývat.

Nyní, kdy dostáváme návrh zákona, který má poskytnout záruku za úvěr, který nemá v České republice obdoby, kupodivu k takovémuto jednání nedošlo. Bylo to tady již několika mými předřečníky zopakováno. Vláda se prostě rozhodla, že má zájem uzavřít smlouvu s jednou konkrétní firmou, a všechno, co o tom vím, nasvědčuje tomu, že ještě dříve, než celé výběrové řízení vypsala. Proto zřejmě ani nebyl zájem na hledání konsensu v této záležitosti.

Já bych chtěl ale mluvit ještě o jedné věci, která s tím souvisí. To jsou priority. Priority, které před českou armádou stojí. Samozřejmě už tady bylo zmíněno, že je potřeba předložit novou bezpečnostní a obrannou strategii České republiky, protože se od poloviny minulého roku mnohé změnilo a na mnohé věci je potřeba reagovat jinak. Samozřejmě, že jednou z těch priorit je profesionalizace armády a respekt k nákladům s ní spojeným. V této věci v obecné poloze konsensus nalezen byl, ale zatím to nedošlo do dalšího stadia, aby ten konsensus byl rozpracováván do detailů, které tuto profesionalizaci Armády ČR provázejí.

A s tím souvisí ta další priorita, která má z mého hlediska pro dnes projednávaný případ ten největší vztah, a to, že je potřeba, aby na toto všechno navázala velmi konkrétní koncepce rozvoje Armády ČR, která bude definovat to, co už bude řečeno v rámci profesionalizace nebo přeměny naší armády na profesionální, to znamená, jaký bude cílový počet, jaká bude struktura této armády a hlavně - a to souvisí s dnes projednávaným bodem - jaké bude jejich vybavení, výzbroj, a to nejen letectva, protože tady mluvíme jenom o letectvu, ale ty náklady budou vysoké u pozemních vojsk i u řady dalších orgánů, které tvoří Armádu ČR.

Je pro mě obtížné se na základě těchto "neinformací" nebo nedostatku těchto informací přiklonit k tomu, že bych měl souhlasit s propuštěním tohoto návrhu zákona do dalšího čtení, aniž vím, kolik bude armáda potřebovat na vyzbrojení pozemních vojsk a všech dalších, a nebudu to vědět v celém komplexu, a nebudu vědět, co a v jakém časovém horizontu bude potřeba přezbrojit, kolik to bude stát a jaké podmínky budou pro toto přezbrojení armády potřeba.

Proto ani já nemohu podpořit návrh zákona, který je zde předložen, a podpořím návrh, který zde zazněl, na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Vážené kolegyně a kolegové, mám sice poslední přihlášku do rozpravy, ale tato přihláška je avizovaná na delší dobu, takže já v současné době po technické nebo faktické poznámce pana Kalouska vyhlásím polední přestávku na oběd. To znamená, že budeme pokračovat ve 14 hodin vystoupením pana poslance Kühnla.

Nyní ještě pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já opravdu nechci zdržovat už tak dost košatou diskusi, ale přesto jsem chtěl velmi krátce zareagovat na pana kolegu Koháčka. Jeho řeč si překládám tak: Já nemám dost informací, a proto ty informace nechci ve druhém čtení, a proto to teď odmítám. Prostřednictvím pana předsedajícího bych si troufl říci, že si protiřečíte, pane kolego. V rámci druhého čtení Ministerstvo obrany předloží celou řadu velmi zásadních informací, bez kterých - souhlasím s vámi - se rozhodovat nedá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP