Začátek schůze Poslanecké sněmovny
12. března 2002 ve 14.08 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji 47. schůzi sněmovny. Všechny vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru sněmovny ze dne 28. února, 1. března jste dostali pozvánku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Nikdo mi zatím neoznámil, že má náhradní kartu, což by byl naprostý rekord, kterému nevěřím.

Přistoupíme nejprve k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom jako ověřovatele určili poslankyni Dundáčkovou a poslance Ambrozka. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Dám hlasovat o této věci.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se tito dva poslanci stali ověřovateli této schůze? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 135 poslanců 114 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím oba schválené ověřovatele, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a dohlédli na losování jejich pořadí.

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci ze zdravotních důvodů: poslanci Čevela, Mandík, Mihaličková, Perger, Urban. Z důvodu zahraničních cest poslanci Matějů, Štěpová, Drda, Chobot, Vlčková. Mám zde přihlášky do rozpravy. Z důvodu jednání uvnitř České republiky poslanci Rujbrová a Turek. Z vlády se omlouvají vzhledem k zahraničním cestám ministři Kavan, Schling a Tvrdík a ministr Fencl je jako senátor na právě probíhající schůzi Senátu.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 47. schůze. Nejprve vám sděluji, že poslanec Macháček vzal zpět sněmovní tisk 945, což je novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a v souladu s jednacím řádem se tedy tento návrh zákona vypouští z návrhu pořadu. Jedná se o body 38 a návazně 131, o čemž není třeba hlasovat.

Po poradě s místopředsedy a předsedy poslaneckých klubů, která se odehrála dnes ráno, bych rád stručně zopakoval pravidla, kterými se budeme řídit na této schůzi.

Za prvé bych chtěl oznámit, že s největší pravděpodobností bude schůze probíhat tři týdny. Prosím, abyste si všichni podle toho upravili svůj pracovní program a aby nebylo překvapením pro někoho, že bude i třetí týden.

Druhý bod - druhá moje poznámka - přeřazování bodů, stejně jako na minulé schůzi, lze uskutečnit pouze směrem dozadu, to je na závěr jednotlivých bloků. Žádám vás tedy, abyste nezařazovali přeřazování bodů na pevný termín, pouze ve velmi výjimečném případě.

Chtěl bych dále říci, že první jednací týden budeme po jednom bodu, kterým je návrh vrácený prezidentem, a po třech třetích čteních, která jsme nestihli na minulé schůzi - bych si přál, abychom první týden věnovali diskusi druhých čtení návrhů zákonů, abychom se ještě na této schůzi dostali ke třetím čtením.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP