(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Druhý týden očekávám projednávání návrhů zákonů v prvním čtení a na začátku týdne si ujasníme, kdy bude možné hlasovat o některých návrzích třetího čtení, které už budou připraveny. Dále doporučuji, abychom v tomto týdnu vynechali písemné interpelace, resp. odpovědi na písemné interpelace, abychom je fixně zařadili jako první bod ve čtvrtek 21. března s tím, že - vidím, že je spousta zájemců o změnu programu - třetí týden by se dominantně projednávaly zákony ve třetím čtení, zprávy a další body.

Jestli dovolíte, nejdříve bych dal hlasovat o tomto mém koncepčním návrhu, jak se vůbec postavit k celému průběhu schůze.

 

Zahájil jsem hlasování o tomto mém návrhu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 157 poslanců 133 pro, dva proti, návrh byl přijat.

 

To je z mé strany vše. Prosím, abyste se k návrhu pořadu schůze teď vyjádřili i vy. Mám zde celou řadu žádajících. První pan poslanec Štrait. Prosím, abyste věnovali pozornost změnám návrhů na pořad schůze.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení bodu č. 63. Jde o vládní návrh zákona o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1065. Tento návrh nám již počtvrté předkládá vláda s úplně stejným obsahem. Třikrát tato sněmovna, poslední zasedání, odmítla návrh jako nesystémový a nelogický zařazovat. Prosím vás o totéž a navrhuji vyřazení z programu této schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přihlásil se mi pan ministr Dostál. Týká se to této věci s přednostním právem? Ano.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobré odpoledne. Pane předsedo, já bych nechtěl zneužívat situace, jak jste naznačil, s přeřazováním bodů, leč poprosil bych vás o shovívavost, jelikož příští týden jsem na dlouhodobě plánové zahraniční cestě, jejíž termín nebyl mou záležitostí. Chtěl jsem vás poprosit, aby bod č. 21, tj. vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, aby jeho druhé čtení bylo zařazeno tento čtvrtek jako bod č. 1 a jeho případné třetí čtení tento pátek jako první bod jednání po obědě.

Chtěl bych zdůraznit, že jde o bod, který je bezproblémový, byl doporučen jak kulturním a školským výborem, tak výborem pro evropskou integraci. Znovu říkám, že termín své návštěvy jsem nemohl nikterak ovlivnit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, ale já si troufám říci, že pokud bude jakýkoliv pozměňovací návrh, tak musí vzniknout nějaký tisk a bude to 24 hodin po předložení tisku, čili to nemůže být první bod 24 hodin po rozdání do lavic, což nemůže být v 9 hodin ráno v pátek.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedo, asi jsme si nerozuměli. Já jsem říkal, že případné třetí čtení by bylo jako první bod po polední přestávce v pátek.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, "po o", jak říkaly naše děti, když chodily do mateřské školky. Tedy v pátek "po o".

Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji, pane předsedo. Navrhuji přeřazení bodu 29 návrhu programu - jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, sněmovní tisk 1142, druhé čtení - na konec bloku druhých čtení. A to z toho důvodu, že ústavně právní výbor tento tisk bude projednávat zítra večer. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Grůza.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP