(15.00 hodin)
(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Mareš navrhuje vyřadit bod 22, vládní návrh školského zákona, a bod 23, poslanecký návrh o správě a samosprávě ve školství.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 184 105 pro, 65 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan ministr a zároveň poslanec Zeman chce návrh smlouvy - sněmovní tisk 1271 - o dohodě s Fulbrightovou komisí.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 184 121 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Matulka chce vyřadit bod 29, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Končím hlasování. Pan poslanec Němec se vmísil do mého hlasování a já mu laskavě umožňuji, aby uplatnil svou připomínku.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedo, domnívám se, že tento návrh je nehlasovatelný z toho důvodu, že jsme odhlasovali pozměňovací návrh paní kolegyně Kupčové, který určil pevné zařazení tohoto bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale proto, že je pevné zařazení tohoto bodu, tak nevím proč by mohl nebo nemusel být vyřazen bod 29. Možná že jste mi to měl říci v té chvíli a mohl jsem dát dříve hlasovat o tomto návrhu, kdybych si v těchto 26 bodech, které zde mám, tyto věci spojil, což jsem samozřejmě neučinil.

Myslím si, že o návrhu pana poslance Matulky na vyřazení tohoto bodu jsem nedal hlasovat, a myslím, že má nárok, aby se o něm hlasovalo.

 

Znovu zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 184 77 pro, 90 proti. Návrh na vyřazení byl přijat. Omlouvám se - nebyl přijat.

 

Vidím, že ještě neumím zákon marxistické dialektiky o negaci a negaci. Asi jsem v rozhodujících chvílích chyběl.

 

Pan poslanec Doležal navrhl vypustit bod 44 z důvodu neprojednání garančním výborem do této chvíle, a i když zde slyším, že to projednáno bude, tak si myslím, že je to legitimní návrh.(Velký hluk v sále.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ač to nebylo projednáno garančním výborem, v hlasování číslo 22 z přítomných 183 90 pro, 83 proti. Vidím, že to je první hlasování, které nedopadlo jednoznačně.

 

Pro pořádek vás odhlásím, abychom získali spravedlivé kvorum. Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, ke svému úžasu zjišťuji, že na sjetině je u mého jména křížek, ačkoliv jsem hlasoval pro. Takže zpochybňuji toto hlasování. Stalo se mi to, tuším, poprvé.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dám hlasovat o zpochybnění tohoto hlasování panem poslancem Paynem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro jeho návrh na zpochybnění, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Pan poslanec Payne opravdu poprvé tímto způsobem uplatňuje tuto námitku, pokud si pamatuji. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 170 poslanců 138 pro, 5 proti. Návrh byl přijat.

 

Dávám znovu hlasovat o návrhu poslance Doležala na vypuštění bodu 44 z důvodu neprojednání garančním výborem.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 179 poslanců 93 pro, 84 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Doležal navrhuje vypustit bod 35, protože též nebyl projednán výbory.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 180 poslanců 60 pro, 106 proti. Návrh nebyl přijat.

 

A nakonec pan poslanec Doležal chce diskutovat zprávu ČNB o inflaci za rok 2001. Rád mu potom dám slovo s nějakým zásadním vystoupením o inflaci v roce 2001.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo nechce diskutovat inflaci v roce 2001? Byla nízká, takže je to přívětivé téma.

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 182 105 pro, 20 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme projednali všechny pozměňovací návrhy. Nyní budeme hlasovat o celém pořadu schůze.

Poslanec Petr chce zpochybňovat hlasování o bodu 44.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, při hlasování číslo 25 o návrhu kolegy Doležala jsem hlasoval "ne" a ve sjetině mám "ano". Dovoluji si toto hlasování zpochybnit. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Petra. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 183 121 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP