(16.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, já se nebudu plést do této odborné debaty, ale musím zareagovat na jednu záležitost. Nebude to záležitost otázky nebo tvrzení pana kolegy Ransdorfa, zda vláda sedí na koni nebo nesedí na koni a shání krmivo nebo neshání krmivo. Kolega Ransdorf se dopustil jedné faktické chyby tvrdíce, že tady žádná reforma nebyla kromě té, o které se zmínil.

V roce 1968 se velká reforma připravovala. Nebýt tanků, které jste pozvali, soudruzi, ta reforma by se uskutečnila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegové, já myslím, že někdo ten pomníček z minulosti už má, někdo si ho teď postaví, až bude hlasovat pro tuto tzv. reformu. Zkusme se nepřít, čí pomníček je hezčí a větší.

Hlásí se pan poslanec Ransdorf s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Já se samozřejmě nebudu pouštět do historické polemiky. Jen bych upozornil pana ministra kultury, že přechodníky od doby Dobrovského jsou stanoveny naprosto přesně, čili nikoli "tvrdíce", ale "tvrdě". (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Grulich s řádnou přihláškou.

 

Poslanec Václav Grulich: Dámy a pánové, pane předsedající, myslím, že se rozprava dostala trochu do končin, kde by asi být neměla, protože to dehonestuje celý problém, o kterém bychom měli velmi vážně diskutovat. Dnes tady už létají ďábli na modrých ptácích a trenéři trénují mrtvé koně. Myslím, že to je něco jiného, než o čem bychom měli velice vážně rozprávět.

Kolega Martínek mi ve svém vystoupení usnadnil práci. Chtěl jsem reagovat na některá dílčí vystoupení, ale myslím, že je to zbytečné. Já jen s údivem konstatuji, že některé kolegyně a někteří kolegové už objevili, že existuje reforma veřejné správy, a buď tedy před ně spadla teprve teď, nebo oni spadli z Měsíce. Bohužel k jejich smůle tato Poslanecká sněmovna už zhruba před třemi roky schválila koncepci reformy veřejné správy a poté schválila 13 základních zákonů. Schválila je takovým poměrem hlasů, že se to pohybovalo kromě jednoho zákona, který byl mírně nad 100, od ústavní většiny, to je 120, tuším po 176. Takovým poměrem nebyl zvolen ani prezident republiky, ani nebyly přijímány jiné vážné ústavní zákony.

Jestliže tady padla zmínka - tuším od pana poslance Langera - že je to vládní reforma, tak musím říci, že se hluboce, ale skutečně hluboce mýlí. Vláda reformu navrhla. Tato Poslanecká sněmovna ji schválila.

Když jsem po schválení všech základních zákonů hovořil ke sněmovně, tak jsem doslova prosil ty, kteří nehlasovali pro, aby si uvědomili, že jen tehdy, když všichni poslanci se budou snažit tuto reformu realizovat, má ta reforma šanci být úspěšnou. Předložil jsem tehdy sněmovně dvě varianty možné reformy, a to oddělenou státní správu a samosprávu, a smíšenou státní správu, která se provádí v samosprávě. Varoval jsem před úskalím, která nás čekají, bude-li to ten model smíšený. Ta varování zřejmě nepadla na úrodnou půdu, protože někteří se dnes tváří, jako kdyby tady v životě nebyli.

Pokud by došlo k tomu, že v tuto chvíli reformu zarazíme v polovině, v době, kdy máme zřízené krajské úřady a krajskou samosprávu, a zamaskujeme další reformu tím, že okresní úřady převedeme na městské úřady do sídel stávajících okresních úřadů, uděláme to nejhorší, co může vůbec tato sněmovna udělat.

Tady se stalo moderním ohánět se daňovým poplatníkem a tím, co to stojí. Ohánět se počtem úředníků, který samozřejmě v této přechodné fázi menší nebude. Naopak, dočasně bude větší. Daleko větší vydání by však čekalo zmiňované daňové poplatníky a nás všechny, kdybychom nedotáhli reformu do pověřených obcí, do třetího stupně, a kdybychom ji zamaskovali jen tím, že místo okresních úřadů uděláme úřady okresní pod jinou městskou firmou. Ta reforma by ztratila smysl, budeme mít kraje, budeme platit kraje, a budeme mít v tom případě skutečně o úřady více a o významný účinek pro občana podstatně méně.

Můžeme se zaříkat kdo chceme čím chceme. Je neštěstím, že projednáváme tyto zákony v krátkém období, kdy nás čekají volby. Já vím, že každá strana chce volby vyhrát, i  ta, která má jednu poslankyni a k tomu ještě přeběhlou. Ale jestliže podřídíme těmto partikulárním partajním zájmům cíle reformy - o kterých se netvařme, že je neznáme, protože jste pro ně zvedali ruku - uděláme skutečně to nejhorší pro tento stát a jeho občany, co udělat můžeme.

Diskutujme o tom, co je třeba na návrhu zákona zlepšit. Jestliže jsme přesvědčeni - a ta poznámka tu padla, a pokud tomu tak je, a já vím, že v některých případech ano - že vyznačené obvody nerespektují dopravní spádovost, zdravotní centrum, školské centrum, historické povědomí atd. - o tom jsem já tady ještě jako ministr vnitra před léty hovořil několikrát -, pak je to špatné a napravme to. Já budu první, kdo se o to bude snažit. Jestliže si uvědomíme, že někde je potřeba v té situaci udělat jiný krok, změnit ho, udělat krok navíc, tak ho udělejme, ale hleďme se dobrat nějakého rozumného konkrétního závěru. Neházejme však celou práci, která tu byla provedena a na které jsme se všichni podíleli a za kterou všichni, jak tady sedíme a stojíme, neseme svou zodpovědnost, do koše, protože doplácet na to bude celý stát a všichni jeho občané. K dokončení reformy by stejně muselo dojít se zpožděním a s většími náklady.

Mám ještě jednu poznámku. Několikrát se tu zmínil komunikační systém. Mluvilo se tady napřed o deseti miliardách a pak o několika desítkách miliard. Já to nemám spočítané, já nevím, ale pravda je - a v tom s těmi kolegy poslanci souhlasím - že bohužel podle původních záměrů, které jsem deklaroval, nebyla a není reforma veřejné správy doprovázena budováním a vybudováním komunikačního systému. Důvody jsou nasnadě. Prostě sešněrované rozpočty to nedovolily. Je to bohužel zpoždění, které si s sebou poneseme do dalších let a které bude nutné odstranit, protože jen tehdy, když bude tento komunikační systém vybudován, když bude vybudován informativní systém, můžeme nahradit množství úředníků technikou, jen tehdy můžeme dosáhnout pružné informovanosti občanů a pružnějšího vyřizování jejich žádostí a potřeb. Nestačí jen křičet, že tento informativní systém nemáme, ale je třeba jej začít budovat. Je to chyba současné etapy reformy, kterou bude třeba v následných letech velmi usilovně a cíleně napravit.

Závěrem. Pokud bychom zúžili celou tuto situaci v tomto velice vážném kroku reformy jen na politický předvolební boj a vykládali si tady o chcíplých koních apod., tak - pánové - by nás měli vyhnat o dva nebo tři měsíce dříve z této sněmovny, než odejdeme sami. Pak bychom tady zbůhdarma utráceli čas. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Tlustý se přihlásil do rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP