(13.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Začínáme bodem 98 a vzápětí bod 65. Bod 98 je fixně určený bod jako první po obědě. Domluvili jsme se, že ve 13 hodin při střídání řízení to interpretujeme jakoby další fáze jednání. Vím o bodu 65, ale je zbytečné se o tom nepřetržitě přít.

Musím samozřejmě odsoudit úředníky, kteří nepřipravili tento bod. Pane ministře, nezkusili bychom udělat bod 65? Doufám, že mě slyší pracovníci organizačního odboru.

Pan ministr Fencl chce ještě něco jiného? Jinak bude bod 65, potom 98.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, dovolte mi chvíli vás zdržet. Dovolte mi, abych citoval stenozáznam ze včerejšího dne ze 14.40 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, teď jsem jednal o bodu 98, jestli v tom je pozměňovací návrh, nebo ne. Prosím pana ministra Dostála, aby se sem dostavil. Já jsem vás teď opravdu neslyšel.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo, ctěná sněmovno, dovolte mi,a bych citoval stenozáznam z vašeho vystoupení včera ve 14.40 hodin. Řekl jste: "Rozumím-li tomu, Grégr je nemocen, Fencl je na zasedání. On tady se omluvil na probíhající schůzi Senátu, ale já vím, že je na zasedání Agrární komory ve Velké Bystřici u Olomouce. Prosím sněmovní kancelář, aby zjistila, kde skutečně pan ministr je, případně zítra projednáme, jestli se omluvil férově nebo neférově. On mě včera přemlouval, abych s ním jel do Velké Bystřice, že tam dnes bude. Takže proto náhodou něco o tom vím."

Pane předsedo, nic nevíte, protože ve 14.40 hodin, to je v onen čas, kdy jsem citoval stenozáznam, jsem seděl v Senátu, kde jsem pečlivě naslouchal projevu pana prezidenta, který mi sděloval, jak mám hlasovat (u?) paní dr. Elišky Wagnerové.

Pokud se týká vašeho tvrzení, že jsem vás přemlouval k vaší účasti na agrárním sněmu ve Velké Bystřici, sděluji, že jsem vás nepřemlouval, ani náhodou. Nevím, zda by vaše přítomnost potěšila zúčastněné, nicméně to ponechám na nich, ale jsem přesvědčen, že by hrozilo riziko hlubokého, ale opravdu hlubokého nedorozumění s našimi zemědělci.

Velmi bych ocenil, pane předsedo, kdybyste uznal, že jste se mýlil, a omluvil se mi. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vás prosím, abyste nechal stranou úvahy o tom, jestli by mě tam zemědělci chtěli, nebo nechtěli vidět, protože velmi stáli o to, abych se tohoto setkání zúčastnil stejně jako v loňském roce, kdy jsem se stejně jako vy tohoto setkání účastnil. Na rozdíl od vás jsem nezpůsobil dopravní nehodu a neujel. To jen malá okrajová poznámka. (Potlesk.) Nevím, jestli jste zrovna musel vytahovat tuto věc tady. To je jedna věc.

Druhá věc. Hovořili jsme o tom při obědě den předtím. Takže úvaha o tom, jestli jsme vážně či nevážně hovořili o mé účasti tam a o tom, jestli vy byste z toho měl radost nebo neradost, neradost je věc opět - myslím - mimo toto jednání. Ale o tom, že jsme o tom hovořili ve středu v poledne, není též sporu - sděluji slovutné sněmovně, pokud by ji to náhodou zajímalo.

Třetí věc. Při minulém zasedání Agrární komory jsme se tam před Agrární komorou České republiky, pane ministře, dostali do zásadní debaty, kdy vy jste tvrdil zemědělcům, že naši zemědělci dostanou okamžitě po vstupu do EU plné dotace jako zemědělci evropští. Já jsem říkal zemědělcům, že to není pravda. Bylo by dobré teď připustit, kdo z nás dvou měl pravdu.

Dostáváme se k bodu 65, kromě toho, že by pan ministr chtěl replikovat. Teď mě napadá, jestli jsem mluvil o loňském nebo předloňském setkání ve Velké Bystřici, o tom bych se nechtěl prát.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, už nechci zdržovat, jenom jsem vás zdvořile požádal, abyste se mně omluvil za to, že jste sněmovnu mylně informoval o tom, že nejsem v Senátu. Já jsem v Senátu byl, také jsem se řádně omluvil. Považoval bych za velmi korektní, kdybyste se za tuto konstataci omluvil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já jsem v té větě, kterou jste citoval - a já bych na to pozapomněl - že bych chtěl poprosit pana ministra, aby sdělil, kde byl, jestli ve Velké Bystřici, nebo v Senátu, beru na vědomí, že jste nám teď sdělil, že v Senátu, odpoledne.

 

Máme bod

 

98.
Vládní návrh zákona o vývozu některých kulturních statků
z celního území Evropských společenství
/sněmovní tisk 1149/ - třetí čtení

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ve své podstatě vše k tomuto zákonu jsem řekl jak v prvém, tak ve druhém čtení. Ve druhém čtení jsem dal najevo, že souhlasím s komplexním pozměňovacím návrhem výboru pro evropskou integraci. Takže v podstatě nemám, co bych dále zde sděloval. Pro stručnost jednání žádné slovo nepotřebuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1149/3. Myslím, že spor byl o tom, jestli jsou to návrhy v množném čísle, nebo komplexní pozměňovací návrh jeden. Rozumím, že tak zde byla vedena debata.

Formálně otevírám rozpravu ke třetímu čtení a táži se, jestli se do ní někdo hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto se táži pana zpravodaje, zda se chce vyjádřit. Ne-li, budeme hlasovat o pozměňujících návrzích.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Myslím, že můžeme celou proceduru velice zjednodušit, protože v tisku 1149/3 jsou dva identické pozměňovací návrhy dvou výborů, přičemž navrhuji, abychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu A, který je komplexní pozměňovací návrh výboru pro evropskou integraci. Tím se stane druhý návrh nehlasovatelný. První návrh doporučuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr doporučuje též. Nejdříve vás odhlásím, protože myslím, že zde je výrazně odlišná sestava než v předchozích chvílích.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu, který zde doporučuje jak navrhovatel, tak zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 148 z přítomných 114 pro 110, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku, o souhlasu s vládním návrhem tohoto zákona ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 114 poslanců pro 112, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP