(12.50 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, podle mých poznámek jsme vyčerpali hlasování o všech pozměňovacích návrzích, takže pokud nikdo nemá opačný názor, můžeme přikročit k závěrečnému hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1102, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 267 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 267 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 159 vyslovilo 151 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 88 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

88.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1140/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš a za omluvenou zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Jitku Kupčovou poslanec Zdeněk Koudelka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1140/2.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádné přihlášky do rozpravy nemám. Prosím, aby všichni dobře poslouchali, že se chystám uzavřít rozpravu, a nemuseli jsme ji potom znovu složitě otevírat. Takže do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím a prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhem procedury.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Protože byl podán jen jeden pozměňovací návrh, a to z usnesení ústavně právního výboru, navrhuji, aby se o pozměňovacích návrzích obsažených v tomto usnesení hlasovalo jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jestliže nejsou žádné výhrady, budeme postupovat navrženým způsobem. Žádné výhrady nejsou, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem... Není písmeno, tedy o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavně právního výboru jako o celku.

Prosím stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 268 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 155 vyslovilo 137 a nikdo nebyl proti.

 

Myslím, že můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1140, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 269 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 269 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 157 vyslovilo 143 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, ještě než se budeme zabývat dalším návrhem zákona, upozorňuji na to, že po dohodě vedení poslaneckých klubů s vedením Poslanecké sněmovny jednáme dnes do 13.30 hodin a teprve ve 13.30 bude vyhlášena polední přestávka. Měli jste o tom být informováni prostřednictvím svých klubů. Pro jistotu to opakuji. Je to z toho důvodu, že v současné době probíhá oběd delegace korejského parlamentu s poměrně rozsáhlou delegací vedení Poslanecké sněmovny a zástupců poslaneckých klubů, aby jim bylo umožněno se vrátit na zasedání organizačního výboru, který bude bezprostředně po vyhlášení polední přestávky.

 

V tuto chvíli tedy budeme pokračovat, a sice bodem 89 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb.,
o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr financí Jiří Rusnok a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vladimír Doležal. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1067/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Do rozpravy ve třetím čtení žádné přihlášky neregistruji, rozpravu končím.

Nicméně navrhovatel pan ministr Jiří Rusnok si přeje vystoupit se závěrečným slovem, které mu udílím.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, jak už jsem uvedl při druhém čtení tohoto návrhu, doporučuji schválit tento návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu předloženého rozpočtovým výborem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím pana zpravodaje Doležala, aby navrhl proceduru, kterou se budeme řídit při hlasování.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych navrhl proceduru. Navrhl bych hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, poté o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jako o celku a pak o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Pan poslanec má pravděpodobně výhradu.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní místopředsedkyně, požádal bych, jestli bychom mohli hlasovat o bodu A1 samostatně. Mám tam rozdílný názor na účel tohoto zákona a jeho definici s tím, že bych to rád vyjádřil hlasováním, což by jinak, pokud bychom hlasovali o A jako celku, nebylo možné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj, jak vidím, souhlasí s tím, aby se o bodu A1 hlasovalo samostatně. Myslím tedy, že se můžeme řídit podle jednoduché navržené procedury, a hlasovat tedy nejprve o návrhu uvedeném pod písmenem B.

Prosím stanoviska? (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 270 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 270 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 158 pro vyslovilo 146 a jeden byl proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP