(Jednání pokračovalo v 15.43 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, skončila přestávka a o slovo požádal pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o revokaci hlasování číslo 425. V tomto hlasování jsem hlasoval "ano", následně jsem si uvědomil, že toto hlasování není úplně v souladu s mým názorem v této věci. Pro objasnění některým z vás - toto hlasování se týká stanovení hranice auditu u obcí dle počtu obyvatel.

Věřím, že mému požadavku vyhovíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, který pozměňovací návrh to je? (Domluva mimo mikrofon.) Alternativa III.? Hlasuje se o alternativě III.? Je potřeba si vyjasnit, co se bude dít, když schválíme onu revokaci, o čem budeme hlasovat? Znovu celý bod D a L? To znamená všechny číslovky? Kdo pomůže svému předsedajícímu? Pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já myslím, že pan poslanec Palas nezpochybnil orientační hlasování, ale zpochybnil následně hlasování týkající se konkrétního bodu. To znamená, že bude-li přijata jeho námitka, budeme opakovat hlasování, nebude-li to schváleno, tak podle toho, jak jsme to seřadili orientačním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, rozumím tomu, podle toho pořadí, které bylo stanoveno orientačním hlasováním, se budeme řídit. To znamená, že pokud jsme už hlasovali o některých číslovkách věcně, tak to už nebudeme opakovat. Nehlasovali jsme? Hlasovali jsme pouze o té první a ta byla schválena.

Prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval pozornost. Nejdříve rozhodneme o návrhu na revokaci, potom bych vás požádal, abyste ještě jednou přečetl pořadí těch návrhů, co věcně znamenají, jak o nich budeme hlasovat.

Přikročíme k návrhu na revokaci.

Na žádost kolegů z pléna jsem vás odhlásil. Prosím, abyste znovu učinili onen nezbytný úkon, kterým je zasunutí žluté karty do otvoru.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 465. Kdo souhlasí s revokací? Kdo je proti?

Ze 159 pro 113, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Teď prosím onen přehled číslovek.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jako první hlasování bude hlasování o jednom tisíci, který v orientačním hlasování získal 106 hlasů. Následovalo by další hlasování s pěti tisíci jako horní hranicí, které získalo 79 orientačních hlasů. Další hlasování by bylo deset tisíc, které získalo 56 hlasů, čtvrté hlasování by bylo o horní hranici tři tisíce, které získalo 49 hlasů, poslední o dvou tisících, které získalo 48 orientačních hlasů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji za vyčerpávající a přesný přehled.

Přikročíme k hlasování o číslovce 1000. Je to - pokud se nepletu - návrh D alternativa III. Stanoviska? (Zpravodaj neutrální, ministr mírně nedoporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 466. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 164 pro 49, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní 5000, což je varianta L/II. Stanoviska? (Zpravodaj neutrální, ministr mírně doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 467. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 pro návrh 96, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Znamená to, že byl přijat tento návrh a my bychom měli mít za sebou již všechno? -Ne.

 

Poslanec Tom Zajíček: Velmi se omlouvám, pokoušel jsem se v průběhu hlasování uplatnit svůj názor, že je třeba hlasovat o I14. Nechal jsem se přesvědčit, že nikoli. Po revizi, kterou jsme teď učinili, jsme zjistili, že I14 hlasováno nebylo. Prosím vás, pane předsedající, jestli byste o pozměňovacím návrhu I14 nenechal hlasovat, pak bylo podle mého nejlepšího svědomí hlasováno o všech pozměňujících návrzích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Příště si dejte pozor, kým jste se nechal přesvědčit. Prosím stanoviska. (Zpravodaj ano, ministr doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 468. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 165 pro 154, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Bylo to tedy poslední hlasování, ano? (Zpravodaj souhlasí.) Má někdo z pléna námitku proti konstatování, že bylo hlasováno o všech návrzích? Nemá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP