(12.00 hodin)

Poslanec Michael Kuneš: Teď budeme hlasovat o všech zbylých A nedotčených hlasováním.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o stanoviska. (Zpravodaj kladné, ministr negativní.)

Já doufám, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat, a že se i poté podaří legislativnímu odboru zaznamenat takto předložené návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 714 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 714 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 108 a 54 bylo proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: Nyní je hlasování o B15.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O B15. Prosím o stanoviska. (Zpravodaj neutrální, ministr - chladné.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 715 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 715 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 177 pro vyslovilo 157 a jeden byl proti.

 

Poslanec Michael Kuneš: A nyní budeme hlasovat o zbývajících bodech C. Přečtu je: C6, C7, C11, C21, C22 a C25.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já sice, pane zpravodaji, si pamatuji poměrně jasně, že se na úplném začátku hlasovalo o všech bodech C s výjimkou bodu C26, ale pakliže legislativa souhlasí, že budeme hlasovat takto, já o tom hlasovat dám.

Prosím o stanoviska. (Zpravodaj kladné, ministr také kladné.)

Prosím, pan poslanec Gongol, pardon, omlouvám se, pan poslanec Recman, má technickou.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já musím, paní místopředsedkyně, potvrdit vaše slova. O tom bodu C bez bodu C26 jsme hlasovali v hlasování číslo 702.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem o tom hluboce přesvědčena, protože si pamatuji, že pan zpravodaj říkal "celé C s výjimkou C26".

 

Poslanec Michael Kuneš: Je to tak, jak říká. Já mám druhý návrh, který jsem měl od legislativy, tudíž jsem vycházel z toho.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Legislativa mi dala za pravdu, takže můžeme bod C myslím zanechat již jeho osudu.

 

Poslanec Michael Kuneš: V této chvíli jsme odhlasovali již všechny pozměňovací návrhy, které byly k hlasování, včetně legislativně technických poznámek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Legislativa kývá, že tomu tak je. Pan poslanec Macháček se tváří tak, že o nějakém jeho návrhu ještě nebylo hlasováno.

 

Poslanec Antonín Macháček: Nechci dělat hokej, ale ještě tady jsou moje tři legislativně technické poznámky, které nebyly součástí toho bloku, který je součástí tisku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, bylo ale řečeno, že hlasujeme o všech legislativně technických návrzích, a nebylo nikde řečeno, že hlasujeme pouze o těch, které jsou součástí tisku, takže jsem hluboce přesvědčena o tom, že jsme hlasovali o všech, včetně těch vašich.

 

Poslanec Antonín Macháček: Dobře. Já to také tak přijal.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bylo tedy hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Michael Kuneš: Ano, už bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., podle sněmovního tisku 1088, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 716, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 716 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 93 a 53 bylo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme pokračovat schváleným programem, kterým je bod číslo

 

105.
Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
/sněmovní tisk 1160/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Stanislav Gross a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslanec Pavel Hrnčíř. Pozměňovací návrh jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1160/9.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Já bych požádal pana poslance Hrnčíře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, neboť byla otevřena rozprava.

Do rozpravy se hlásí pan poslanec František Ondruš.

 

Poslanec František Ondruš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl požádat plénum o stažení některých svých pozměňovacích návrhů uvedených v tisku 1160/9. Jako důvod uvádím to, že moje pozměňovací návrhy jsou z velké části identické s pozměňovacími návrhy kolegy Havlíčka, ale domnívám se, že jeho jsou lépe propracované.

Nyní mi tedy dovolte vám sdělit, které pozměňovací návrhy žádám stáhnout.

Na straně 22 sněmovního tisku text k části 63. - poslanec František Ondruš - žádám stáhnout všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: To znamená 1 až 7.

 

Poslanec František Ondruš: Ano. Dále na straně 24 téhož tisku k části 64. chci ponechat z mých pozměňovacích návrhů body 1 a 2, u zbylých pozměňovacích návrhů k části 64. žádám o laskavé stažení. To znamená - včetně, až na stranu 25 dole.

Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále se hlásí paní kolegyně Fischerová, poté pan poslanec Havlíček, poté pan poslanec Martínek.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, i já bych ráda požádala sněmovnu o stažení některých pozměňovacích návrhů, které se staly nadbytečné.

V parlamentním tisku 1160/9 je na straně 2 nazvané k části třetí - "Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá A, která zní:". Tento text bych prosila stáhnout vzhledem k tomu, že byl schválen v parlamentním tisku 1151.

Dále. K témuž pozměňovacímu návrhu se váže pozměňovací návrh k části 31, který je však v úzké vazbě na ten pozměňovací návrh, který jsem navrhla stáhnout. Je to bod 1 - text je pod mým jménem a začíná "V článku XXXI se vkládá nový bod 1, který zní:". Tento bod bych prosila stáhnout.

Dále bych prosila stáhnout -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, paní poslankyně, vy jste hovořila na straně 31.

 

Poslankyně Eva Fischerová: Ne, část XXXI, pane místopředsedo. Ne strana 31.

 

Místopředseda PSP František Brožík: A můžete nám sdělit i stranu?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP