(Schůze zahájena v 18.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny a ještě jednou vás dnes všechny vítám. Schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslanců. Pozvánka byla zaslána všem v úterý 2. dubna t. r.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo má náhradní kartu nebo žádá o její vydání.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Evu Dundáčkovou a poslance Libora Ambrozka. Nevím ovšem, jestli pan poslanec Libor Ambrozek je přítomen, nebo ne. Paní kolegyni Dundáčkovou na jejím místě vidím.

Sděluji ještě, že pan poslanec Eduard Vávra má náhradní kartu č. 4.

Táži se ještě jednou, je-li pan poslanec Libor Ambrozek přítomen. nebo ne. Pokud by tu pan poslanec Ambrozek nebyl, navrhuji jiného ověřovatele, a to pana poslance Tomáše Kvapila, kterého vidím přítomného. (Poslanec Ambrozek nebyl přítomen.)

Sděluji, že pan poslanec Martin Starec má náhradní kartu č. 5. Žádám vás v této souvislosti všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, abychom mohli odhlasovat ověřovatele 48. schůze. - V tomto okamžiku jsme splnili povinné kvorum.

 

Návrh na ověřovatele tedy zní: paní kolegyně Eva Dundáčková a pan poslanec Tomáš Kvapil.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 104 poslanců pro bylo 97, proti jeden, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že jsme ověřovateli 48. schůze Poslanecké sněmovny zvolili poslance Evu Dundáčkovou a Tomáše Kvapila.

 

Nyní mi dovolte, abych přednesl další procedurální návrh, který se bude týkat jednání naší schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom pro 48. schůzi odhlasovali a odsouhlasili jednání včetně hlasování o zákonech do 21. hodiny.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 122 poslanců pro bylo 95, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Je samozřejmé, že toto hlasování se týká i přijetí mezinárodních smluv, jak už sdělil pan ministr Stanislav Gross.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Aubrecht Vlastimil - hospitalizace, Brynychová Ludmila - závažná pracovní schůzka, Čevela Rostislav - zdravotní důvody, Hanačíková Ivana - zdravotní důvody, Jičínský Zdeněk - služební zahraniční cesta, Karas Jiří - zasedání OBSE, Kohlíček Jaromír - služební cesta do Jihoafrické republiky, Payne Jiří - zahraniční služební cesta, Štěpová Vlasta - zahraniční služební cesta, Vymětal Karel - zahraniční služební cesta.

Z vlády je omluven pan ministr Petr Lachnit služební cestou do Madridu. Avizovaná omluva pana ministra a místopředsedy vlády Grégra je bezpředmětná, protože pan místopředseda zde sedí jako správný poslanec Poslanecké sněmovny.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 48. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 129 poslanců pro bylo 98, proti 3. Návrh byl schválen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP