(18.50 hodin)
(pokračuje Brožík)

Přistoupíme tedy k prvnímu bodu, kterým je

 

1.
Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu
v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF
/sněmovní tisk 1281/

 

K tomuto vládnímu návrhu byl rozeslán doplněk upřesňující informace ministra obrany. Předložený návrh uvedou v zastoupení místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ministr kultury Pavel Dostál a poté ministr obrany Jaroslav Tvrdík.

V tomto případě mi, kolegové, dovolte, abych přednesl jako řídící schůze procedurální návrh, že k projednávanému bodu odhlasujeme, že poslanci, kteří jsou zde přítomni, vystoupí k tomuto bodu maximálně dvakrát v délce maximálně deset minut. Nechám o tomto procedurálním návrhu bezprostředně hlasovat.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 130 poslanců pro 72, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Sděluji tedy ještě jednou, že k tomuto bodu programu v rozpravě může vystoupit poslanec maximálně dvakrát v maximálním rozsahu deseti minut.

Nyní už prosím pana ministra Dostála, aby se ujal slova za pana ministra Kavana.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení vás seznámil s názorem ministra zahraničních věcí na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu.

Ministr zahraničí píše, že Česká republika je zemí, která ve své ústavě a dalších základních dokumentech deklaruje úctu a respekt k lidským právům a deklaruje také potřebu šíření bezpečnosti a svobodného řádu. Vláda České republiky schválila návrh na vyslání 6. polní nemocnice do operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF pod mandátem OSN. Tento návrh považuje místopředseda vlády za naplnění uvedených deklarací reálným obsahem a za příklad uplatňování principů, na nichž je náš stát postaven.

Vláda České republiky v souladu s ústavou dnes předstupuje před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR se žádostí o schválení návrhu na vyslání 6. polní nemocnice do Afghánistánu. Pan ministr zahraničí mě požádal, abych v této souvislosti citoval několik jeho myšlenek.

Když po událostech 11. září loňského roku Severoatlantická aliance aktivovala čl. 5 Washingtonské smlouvy, podílela se na tomto historickém rozhodnutí také naše země. V návaznosti na tento krok Česká republika nabídla Spojeným státům veškerou pomoc a podporu v koaličním úsilí v boji s terorismem. Po zhodnocení reálných možností jako konkrétní příspěvek České republiky vyčlenila jednotky Armády České republiky, o kterých za chvíli bude hovořit pan ministr obrany Tvrdík. Součástí této nabídky byla i 6. polní nemocnice.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s vládním návrhem na vyslání 6. polní nemocnice umožní naplnit další část závazků České republiky, a to nejen na spojenecké úrovni, ale především jako plnoprávného a odpovědného člena mezinárodního společenství. Pan ministr zahraničí zdůrazňuje, že je zcela přesvědčen o naléhavosti a zahraničněpolitické prospěšnosti tohoto kroku. Zdůrazňuje, že je však třeba také říci, že každé rozhodnutí takového charakteru, jako např. dnes očekává Poslaneckou sněmovnu, s sebou nese samozřejmě jistá rizika.

Je pravda, dámy a pánové, že dnes rozhodneme o vyslání vojáků Armády ČR přes polovinu zeměkoule, do země těžce postižené desetiletími bojů. Vládní návrh tuto situaci zřetelně popisuje a nevyhýbá se ani rozpracování finančních dopadů tohoto rozhodnutí. Výše nákladů se bude do značné míry odvíjet od zvolené varianty přesunu. Přestože se jedná o náklady v řádech stovek milionů, pan ministr zahraničí se domnívá, že v tomto případě musíme být vedeni především snahou o zajištění bezpečnosti našich vojáků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP