(19.10 hodin)
(pokračuje Tvrdík)

Dne 10. října 2001 pak přijala rozhodnutí o tom, že Česká republika je připravena k okamžité podpoře koaličního vojenského úsilí v boji proti terorismu vyčleněním 9. roty chemické ochrany, 6. polní nemocnice a 6. roty speciálních sil. Za tuto okamžitou reakci podloženou i skutky si Česká republika zasloužila uznání nejen ze strany USA, země postižené bezprecedentním teroristickým útokem, ale i ze strany našich dalších spojenců v Severoatlantické alianci.

Konkrétním příkladem takového okamžitého skutku v této oblasti bylo poskytnutí vojenského dopravního letounu TU-154, které dne 29. října 2001 zahájilo plnění úkolů podpory letounů včasné výstrahy NATO AWACS. Příkladem praktické podpory koaličního vojenského úsilí v protiteroristické operaci "Trvalá svoboda" je vyslání 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany do Kuvajtu, odsouhlasené touto Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 19. prosince 2001. V průběhu března se v souladu s plánem uskutečnil kombinovaný letecký a námořní přesun. V současné době probíhá budování základny v Kuvajtu, přičemž jednotka uskutečnila v uplynulém týdnu praktické ukázky svých schopností a dovedností.

V současné době probíhá intenzivní příprava 6. polní nemocnice k jejímu nasazení do operace ISAF. V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 11. března 2002 č. 258 byl dne 17. března 2002 vyslán do Kábulu pětičlenný polní chirurgický tým 6. polní nemocnice, jehož úkolem je posílení britské 34. polní nemocnice v souladu se žádostí Velké Británie. V afghánském Bagramu tento tým jež pracuje a za své krátké působení dokázal svoji připravenost a profesionalitu.

Dnes, vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, máte rozhodnout o tom, zda za tímto týmem bude následovat i hlavní část 6. polní nemocnice. Mějte přitom, prosím, na paměti, že akceptování 6. polní nemocnice ze strany bezpečnostních sil ISAF je odrazem velmi dobrého jména, které si české vojenské lékařství vybudovalo, a to nejen v rámci aliance. Žádný stát nesvěří příslušníky svých ozbrojených sil do rukou lékařů, kteří by nepožívali jeho důvěry. Naši lékaři, náš zdravotní personál, naše země tuto vysokou důvěru mají. Vyslání jednotky nebojového charakteru - 6. polní nemocnice - do krizové oblasti znamená nejen důkaz o odhodlání České republiky dostát svým závazkům v boji proti terorismu, ale znamená navíc i významný příspěvek na podporu činnosti českých i mezinárodních humanitárních a nevládních organizací.

Naše 6. polní nemocnice bude působit v podřízenosti velitelství mise ISAF a bude rozmístěna v prostoru základny britského kontingentu sil ISAF v Kábulu. O její bezpečnost tak bude dobře postaráno. Předpokládá se, že doba působení 6. polní nemocnice v Afghánistánu bude 6 měsíců, v případě prodloužení mandátu mise ISAF jsme připraveni zabezpečit její rotaci.

V počáteční fázi plánování přesunu 6. polní nemocnice do Kábulu byly navrženy celkem čtyři varianty, které jsou podrobně rozpracovány v části IV sněmovního tisku. Po provedeném marketingovém průzkumu se ukazuje, že varianta letecké přepravy se jeví jako nejvýhodnější, a to jak s ohledem na nižší cenu, než byla původně předpokládána, tak s ohledem na přetrvávající rizika spojená s přesunem po železnici a po vlastní ose.

Nasazením 6. polní nemocnice v rámci mise ISAF v Afghánistánu dojde téměř k úplnému nasazení všech sil a prostředků Armády České republiky, které byly nabídnuty pro podporu vojenského úsilí v boji proti terorismu. Požadavky na využití těchto jednotek v probíhajících operacích ze strany našich spojenců je nutné chápat jako vysoké ocenění Armády České republiky a doklad kvality a profesionality příslušníků ozbrojených sil České republiky. Tato skutečnost má v neposlední řadě výrazný vliv na zvýšení mezinárodní prestiže České republiky.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, s vysláním 6. polní nemocnice do mise ISAF bude tak mimo území České republiky působit v mezinárodních operacích více než 800 příslušníků naší armády. Každý z nich svým profesionálním přístupem a vlastenectvím přispívá ke zmíněné prestiži. Tři různé mise a tři různé mandáty. Stovky a tisíce kilometrů od domova. Jedno mají společné - naši snahu aktivně se zapojit do řešení mezinárodních bezpečnostních otázek. Jsou ale také odrazem naší snahy zajistit vyřešení těchto otázek ještě předtím, než se jejich palčivé důsledky výrazněji projeví v Evropě a v České republice.

Děkuji vám za pozornost a prosím o projednání uvedeného bodu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, mám za to, že jak pan ministr v zastoupení ministra zahraničních věcí, tak hlavně ministr obrany řekli zřejmě všechno podstatné. Já bych snad řekl jen tolik, že bývalé Československo, jehož je Česká republika pokračovatelem, je zakládajícím členem Organizace spojených národů v roce 1945 na konferenci v San Francisku. Já osobně jsem hrdý na to, že naše armáda se zúčastní v rámci rezoluce Rady bezpečnosti OSN akce, kde nasadí svoji 6. polní nemocnici.

Dovolil bych si jen připomenout, že toto naše nasazení předchází nasazení 34. polní nemocnice Velké Británie a že naši vojenští zdravotníci by měli tuto nemocnici vystřídat. Jak řekl pan ministr, svědčí to o tom, že naše vojenská medicína má vysoce kvalitní zvuk ve světě. Naše 6. polní nemocnice se osvědčila na několika různých a rovněž velmi exponovaných místech na Balkáně, takže já pevně věřím, že se zhostí svého úkolu i v Afghánistánu na výbornou.

Dovolil bych si pak v rámci rozpravy navrhnout usnesení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Miloslav Výborný a po něm pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, dámy a pánové, zaslechl jsem před chvílí z úst řídícího schůze, že jsem opět zneužil faktické poznámky. Proto se hlásím do obecné rozpravy. Za prvé jsem přesvědčen, že jsem žádné faktické poznámky nezneužil, a za druhé si vůbec nejsem vědom toho, kde vzal pan místopředseda sněmovny oprávnění nařknout mě z toho, že jsem tak učinil opětovně. A pokud by měl pravdu, tak se tedy hlásím do obecné rozpravy, abych prohlásil toto.

Považuji tento bod pořadu za důležitý, za vážný, a jsem přesvědčen, že je naprosto nesprávné, je-li stanovisko vlády ze zahraničněpolitického hlediska přednášeno ministrem kultury, zvláště jsou-li přítomni dva místopředsedové vlády. To není útok na ministra kultury, to je útok na to, že jsou-li přítomni dva místopředsedové vlády, má vážnost této situace, vážnost tohoto bodu, podtrhnout vystoupení vicepremiéra, nikoliv ministra kultury. Přikládá-li vláda tomuto bodu pořadu menší vážnost nebo chce-li tím něco symbolizovat, ať to tady řekne.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Já se vám omlouvám za slovíčko "opětovně". Nemyslel jsem tím vás, myslel jsem tím obecně, že se lidé hlásí o faktickou poznámku a zneužívají tohoto institutu faktické poznámky. Nezlobte se na mě, vaše faktická poznámka nebyla k věcnému vystoupení pana ministra Dostála, ale svým způsobem byla vlastně k proceduře, že místo místopředsedy Kavana vystoupil pan ministr Dostál. Myslím, že to není faktická poznámka.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Děkuji. Omluvu přijímám.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nyní bude hovořit pan poslanec Petr Nečas, připraví se pan poslanec Václav Frank.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP