(19.20 hodin)

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nebudu také komentovat úvodní slovo pana ministra kultury, koneckonců je to univerzální člen vlády, zažili jsme ho již při předkládání smluv o zamezení dvojího zdanění apod., takže je to renesanční člověk se širokým záběrem a vláda toho zjevně využívá, ne-li zneužívá.

Nyní k samému meritu věci. Jsem přesvědčen o tom, že v tuto chvíli, kdy Česká republika vyřkla své přísliby na konci minulého roku ve věci naší spoluangažovanosti v operacích mezinárodního společenství proti mezinárodnímu terorismu, bylo by ze zahraničněpolitického hlediska hrubou chybou Poslanecké sněmovny, kdyby neschválila vyslání naší polní nemocnice do operace ISAF do Afghánistánu. Z tohoto pohledu by to bezesporu nebyl dobrý signál o naší věrohodnosti.

Na druhou stranu by nás ale tento okamžik neměl vést od kritického hodnocení všech jevů, které s tímto vysláním souvisejí, a kritického hodnocení přípravy celé operace. I pro budoucnost je otázkou, nakolik mají členové vlády či vláda jako taková slibovat věci, pro které v tu chvíli dejme tomu mají možná širší politickou podporu, ale minimálně nemají zajištěnu takovou maličkost, jako je financování. Je tedy otázkou, nakolik vláda má první získat širší politickou shodu nad tak důležitým krokem, jako je vyslání našich jednotek do velmi rizikové a náročné zóny, troufám si říci do vůbec nejrizikovější zóny, kam kdy zatím naše jednotka byla vyslána, bez získání této širší podpory, bez jasné a vyslovené shody například nad způsobem financování podobné operace.

Považuji za poněkud hazardní podobný postup, kdy Česká republika ústy členů vlády napřed v zahraničí něco slíbí, aby se poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu České republiky dozvěděli prostřednictvím sdělovacích médií od ministra obrany spojeneckého státu, v tomto případě Velké Británie, že vyslání české polní nemocnice do Afghánistánu lze považovat za hotovou věc. Myslím si, že něco podobného je minimálně velmi nešťastné, ne-li neobvyklé i z diplomatického hlediska, a vláda by si měla na podobné kroky dávat velký pozor. Znovu opakuji, je to důležitý krok a vyžaduje širokou politickou shodu, a bezesporu i politická strana, kterou mám tu čest reprezentovat, je připravena této široké politické shody dosáhnout.

Jak jsem již řekl, podpora tohoto kroku by nás neměla odvádět od možnosti kriticky zhodnotit všechny aspekty podobné operace. Tady chci zdůraznit, že v současné době, a uvedl to tady i ve svém úvodním vystoupení pan ministr obrany, se Česká republika pohybuje na samotné hraně svých vojenských schopností účastnit se podobných misí, ne-li vůbec za samotnou touto hranou. Působí náš společný prapor v misi v Kosovu, byla vyslána protichemická jednotka do Kuvajtu, má být vyslána další jednotka v podobě polní nemocnice do Afghánistánu. Bezesporu nelze pochybovat o vysoké kvalitě vyslaných jednotek, o vysoké kvalitě vyslaných vojáků, nelze pochybovat o tom, že budou dělat dobré jméno České republice a že určitě jako občané a daňoví poplatníci na ně budeme moci být hrdi.

Na druhou stranu je otázka toho, zda míra ambic se nepohybuje na samé hraně únosnosti pro naši zemi. Jen pro srovnání. Pokud se podíváme na počty vyslaných vojáků, kteří se zúčastní mise v Afghánistánu, zjišťujeme, že Česká republika se v počtu vyslaných vojáků bude pohybovat hned za evropskými mocnostmi typu Francie, Itálie, Spolkové republiky Německo, Španělsko či Velká Británie. Předstihnou nás pouze země, které jsou větší, než je Česká republika, členské země aliance, tzn. Turecko a Nizozemsko. Země, které jsou členy aliance a jsou srovnatelné velikostí s námi nebo jsou menší, vysílají menší počty jednotek, nebo jednotky dokonce do této mise vůbec nevysílají. Dánsko vysílá 47 vojáků, Norsko 27, stejně velké a řekl bych ekonomicky stejně silné Portugalsko 8 vojáků, Řecko 121 vojáků. Je otázka opět, jestli stejně velké Řecko a stejně ekonomicky silné Řecko nevysílá 121 vojáků spíše proto, že Turecko vysílá 275 vojáků. Stejně velká Belgie mimochodem nevysílá prakticky nikoho, alespoň podle materiálů, které jsme dostali k dispozici.

Není tedy vůbec žádnou ostudou bavit se o tom, nakolik jsou reálné ambice české zahraničně bezpečnostní politiky podloženy skutečnou realitou rozpočtových zdrojů a schopností naší armády, nikoli ve smyslu schopnosti jednotlivých vojáků a jednotek naší armády, ale ve schopnosti podobné operace provádět a především financovat. Znovu opakuji, není žádnou ostudou naprosto kriticky a seriózně se nad tímto zamyslet a zamyslet se nad tím, zda v těchto oblastech nejsme až příliš ambiciózní, protože bych se velmi bál toho, aby naše ambice nešly později na úkor kvality, kterou budeme zajišťovat pro tyto společné operace.

Ukazuje se i v souvislosti s tímto vysláním, že máme obrovské problémy z hlediska strategické mobility, ve schopnosti zabezpečit tyto naše jednotky ve velkých vzdálenostech od našeho území, vůbec ve schopnosti tyto naše jednotky na velké vzdálenosti dopravit. Víme, že byly probírány různé varianty. Opět o nich mluvil pan ministr obrany. Víme, že byly probírány i nesmírně divoké varianty typu kombinace železničního přesunu, případně dokonce přesunu po vlastní ose. To jsou věci, které velice těžko mohou být dlouhodobě akceptovatelné, a z tohoto pohledu se ukazuje, že strategická mobilita je jednou z největších slabin Armády České republiky. A možná i v souvislosti s dalšími navrhovanými body jak této schůze, tak následujících řádných schůzí, které se mj. budou zabývat nákupem nových nadzvukových letounů, možná i ve světle této afghánské operace se ukazuje, co je skutečnou slabinou Armády České republiky, např. v oblasti vzdušných sil. A ukazuje se, že to rozhodně nejsou nadzvukové letouny.

Z tohoto pohledu je také třeba naprosto otevřeně říci, že vedle v tuto chvíli nezajištěného financování této operace je tu otázka i nezajištěné logistické podpory, alespoň podle materiálu, který byl poslancům rozdán. Logistická podpora 6. polní nemocnice má být poskytována britskou stranou - ale pozor. Všechna fakta uváděná v příslušném materiálu jsou uváděna v kondicionálu, čili v podmiňovacím způsobu. Měla by zahrnovat zejména následující opatření a služby, jako je dodávka balené vody, potravin a pohonných hmot. V této oblasti a v daných podmínkách naprosto kruciální záležitost, která je na úrovni vůbec elementárního zajištění základní životaschopnosti našich vojáků a naší jednotky. Má být zajištěna letecká přeprava personálu a zdravotnického i jiného materiálu nezbytného k podpoře 6. polní nemocnice. Má být zajištěno zabezpečení nouzové evakuace personálu 6. polní nemocnice v případě výrazného zhoršení bezpečnostní situace nebo z jiných vážných důvodů.

Souhrn požadavků na logistickou podporu 6. polní nemocnice byl - opět podle vlády - předán britské straně koncem března tohoto roku k posouzení s tím, že britská strana by na jeho základě měla předložit návrh tzv. technické dohody o logistické podpoře, která by měla být podepsána ještě před přesunem 6. polní nemocnice do Afghánistánu. To je velmi závažná věc, věc, která na první pohled vypadá jako maličkost, ale je skutečností, že v tuto chvíli, kdy rozhodujeme o vyslání 150 vojáků do Afghánistánu, nevíme, jak bude zajištěno jejich zásobování takovými "maličkostmi", jako je voda, jako jsou potraviny, jako jsou pohonné hmoty. Alespoň, znovu opakuji, podle materiálu, který nám byl předložen. Nevíme, jak bude zajištěna nouzová evakuace v případě rapidního zhoršení bezpečnostní situace v daném prostoru. Opět to není maličkost, protože představa, že 4 až 5 tisíc vojáků mezinárodních sil by bylo schopno se - navíc rozptýlených po terénu v okolí Kábulu - nějak dlouhodoběji uhájit a uchránit v případě nějakého dramatického zhoršení bezpečnostní situace, je představa hodně idealistická.

Takže já jsem poněkud znepokojen tím, že tato smlouva nebyla ještě uzavřena, alespoň opět podle materiálu, který máme k dispozici, a budu rád, pokud se ukáže, že tomu tak není, že se mýlím. Jsem znepokojen tím, že Poslanecká sněmovna nemá záruky o tom, že bude zajištěna elementární logistická podpora a že budou zajištěny elementární požadavky na nouzovou evakuaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP