(18.00 hodin)

Poslanec Karel Šplíchal: Pane místopředsedo, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh. Týká se to paragrafu jedna Státní svátky, kde 8. květen - Den osvobození navrhuji znění 8. květen - Den vítězství.

Dovolte mi, abych k tomu řekl tři důvody. Za prvé. Tradiční "osvobození" nám bylo vnuceno. Za druhé. Byli jsme mezi vítěznými státy, bojovali jsme na straně vítězů, ať na západní, nebo na východní frontě, byli jsme na Středním východě, u Tobruku, nad kanálem lítali naši letci, i u Dunkerque. A za třetí, a to je velmi důležité, prokázali jsme vůli bojovat v době, kdy jsme stáli sami od jara 1938, přesněji od mobilizace 21. května 1938, do konce září v úplném obklíčení nacistického Německa. Německo, které obsadilo Rakousko, nás v podstatě s dalšími dvěma zeměmi obklíčilo a proti naprosté převaze jsme sami stáli a na hranicích padali naši vojáci nebo příslušníci stráže obrany státu nebo finanční stráže po desítkách. Myslím si, že jejich památka by si tuto změnu zasluhovala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy s úmyslem rozšířit již tak málo početný okruh státních svátků, významných dnů a podobných institucí? (U řečniště stojí poslanec Recman.) Prosím, pane poslanče, poté pan poslanec Jičínský, poté pan poslanec Hrnčíř. To bude státních svátků.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Můj pozměňovací návrh je k tisku 905. Do článku I. zařadit nový bod ve znění: Bod dvě: V § 4 odst. 1 se za slova České republiky jsou vkládají slova 8. březen - Mezinárodní den žen a ostatní text by zůstal beze změny. Pokud bych mohl přečíst, jak by v § 4 odstavec 1 vypadal, zněl, bylo by to takto: Významnými dny České republiky jsou 8. březen - Mezinárodní den žen a 12. březen a 5. květen a v závorce dále jen významný den.

Myslím si, že je 8. březen uznávaným a respektovaným svátkem ve světě a bylo by dobré, abychom se k této tradici vrátili a zařadili ho mezi významné dny. Chci tady z tohoto místa říci, že samozřejmě 8. březen není dnem pracovního klidu, je pracovním dnem, tak jak je to konstatováno i v § 4 odst. 2, to znamená, že zařazení tohoto svátku mezi významné dny by nemělo žádný finanční dopad ani do státního rozpočtu, ani do nákladů podnikatelů.

Věřím, že tento můj pozměňovací návrh získá potřebné hlasy a podporu jak z té něžné části Poslanecké sněmovny, tak i z části pánské. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Jičínský, poté pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, tento návrh není tak závažný jako minulý návrh, kdy změna zákona o státních svátcích byla předmětem velmi vzrušených ideologických diskusí.

Mám jen faktickou poznámku, že velmi nedoporučuji Poslanecké sněmovně přijmout návrh, který předložil můj kolega klubový Karel Šplíchal. Po 57 letech skutečně kdybychom měnili název tohoto státního svátku, vyvolávali bychom zvláštní pochybnosti a problémy, které tu nejsou. Jsou tu kolegové, kteří vědí, že ve Federálním shromáždění byl velký spor o to, zda přijmout návrh současného ministerského předsedy, aby se státní svátek osvobození z devátého změnil na osmého. Nebyl jsem stoupencem tohoto návrhu, nicméně většinou to přišlo, prostě stalo se, ale rozhodně není důvodu, abychom po 57 letech měnili název tohoto státního svátku. A rozhodně musím odmítnout argumentaci, že nám osvobození vnuceno bylo. Osvobození nám vnuceno nebylo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Hrnčíř. Dej Nagano jako státní svátek.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si vám přednést pozměňovací návrh z trošku jiného soudku, než bylo řečeno předtím, a to návrh, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o státních svátcích.

Jako variantu první navrhuji, aby v § 2 Ostatní svátky se slovo práce nahradilo slovem lásky.

Varianta dvě. Pokud nebude přijat návrh ve variantě jedna, v tomtéž paragrafu Ostatní svátky se za slovo práce doplní slova a lásky.

Předpokládám, že českému naturelu je bližší láska nežli práce, o čemž svědčí naše historie. Nota bene Píseň práce máme jenom jednu, a to ještě přejatou, zatímco písní o lásce máme celou řadu, z nichž některé se staly světovými šlágry. Škoda lásky Jaroslava Vejvody je toho jedním z mála příkladů.

Je pravděpodobné, že o tomto návrhu budeme hlasovat právě v tomto období. Dámy a pánové, možný střet zájmů v tomto případě předem nevylučuji. (Zatleskání.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Tušil jsem, že je ve vás něco skryto, ale že jste tak velký romantik, jsem opravdu netušil. Upozorňuji vás, že jste si proti sobě poštval všechny odboráře všech zemí světa, kteří se spojí.

Slovo má pan kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Přednesený návrh spíše vzbudí pozornost kolegy Davida, myslím profesní zájem, ale chtěl bych říci následující věc: že písní o lásce bylo sice hodně, ale svého času byl velice módní hit o té pravdě a lásce vítězící nad lží a nenávistí. A případně by ještě kolega mohl doplnit ten svůj návrh tím, že by po orwellovsku nabídl zřízení ministerstva pro tento svátek, kterým by bylo tedy ministerstvo lásky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Všechny přítomné poslance chci upozornit, že 26. května má svátek Ivan. (Smích.) Bohužel na tuto připomínku předsedajícího nikdo z přítomných nezareagoval, jak bych si představoval, takže končím - nekončím. Ještě předseda poslaneckého klubu KSČM, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, nebudu reagovat na vaši připomínku ani nebudu zesměšňovat jméno, které nosíte, nehodí se to. Nakonec je to dobré slovanské a české jméno stejně jako moje, kterým dnes slavím svátek. Ale to je vedlejší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP