(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dámy a pánové, skončil čas vymezený na polední přestávku. Vrátíme se tedy k projednávání rozjednaného bodu pořadu, kterým je bod č. 6 - vládní návrh zákona o přijetí úvěru na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen, sněmovní tisk 1229, druhé čtení. Pro vaši informaci sděluji, že proběhla obecná rozprava, která byla ukončena. Pokud se nepletu, těsně spřed polední přestávkou obsáhle vystoupil se závěrečným slovem pan ministr obrany. Chci se zeptat, jestli pan ministr financí hodlá učinit taktéž. Ne.

Zapomněl jsem na našeho milého zpravodaje k tomuto bodu pana předsedu výboru pro obranu a bezpečnost Petra Nečase, kterému udělím v okamžiku, kdy se zklidní atmosféra v sále, prostor k závěrečnému slovu.

Dříve než udělím slovo panu zpravodaji, dovolte, abych přivítal na galerii tříčlennou delegaci expertů Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, která je v ČR na pozvání Ministerstva zahraničí a kterou vede pan Radev. Dobrý den. (Potlesk.)

Prosím kolegyně a kolegy, aby zaujali svá místa. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, dovolte mi provést závěrečné shrnutí všeobecné rozpravy jako zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost.

V prvé řadě bych chtěl ocenit kolegy, kteří se snažili v drtivé většině držet věci. Chtěl bych ocenit také délku vystoupení prvních několika řečníků, která umožnila aparátu Ministerstva obrany doručit panu ministrovi text jeho projevu, s nímž nás seznámil s tím, že to přečetl ve svém závěrečném vystoupení, takže jsme o něj nakonec nebyli ochuzeni, jak hrozilo z počátku jednání.

Dovolte mi také konstatovat, že vystoupili tři poslanci ODS, tři poslanci koalice, tři poslanci KSČM a pět řečníků za ČSSD.

Nebudu komentovat jako zpravodaj své vlastní vystoupení. Další vystoupil pan poslanec Payne s kritikou obranného plánování a se svým rozborem budoucnosti Severoatlantické aliance.

Dalším vystoupením byl pan poslanec Patočka, který zhodnotil některé hospodářské a finanční aspekty celé navrhované transakce.

Třetím vystupujícím byl pan poslanec Kühnl, z jehož vystoupení se dá dedukovat, že jeho vystoupení hledalo důvody, které mu umožní, aby mohl hlasovat ve třetím čtení pro tento návrh zákona.

Čtvrtý vystoupil pan poslanec Kořistka, který provedl zhodnocení offsetů a jejich analýzu.

Pátý vystoupil pan poslanec Frank, který nás seznámil s postojem klubu KSČM.

Šestý byl pan poslanec Kalousek, který nás seznámil s postojem klubu KDU-ČSL a s připomenutím některých historických faktů, které souvisí s problematikou nadzvukových letadel.

Sedmý pan poslanec Šulák, který opět komentoval problematiku offsetů.

Osmý pan poslanec Ransdorf, který kritizoval vstup do NATO a strašil nás Luftwafe.

Jako devátý vystoupil pan poslanec Vymětal ve věci offsetů.

A pan poslanec Tešnar jako desátý vystupující mimo vystoupení zpravodaje, který korigoval některé výroky pana poslance Vymětala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP