(15.20 hodin)
(pokračuje Tlustý)

Za druhé mi dovolte paní místopředsedkyni Buzkové připomenout, že to není tak dlouho, co právě ona panu kolegovi Sehořovi, který se v té době pokoušel vznést námitku naprosto identickou s tou, kterou dnes přednáší předseda vlády, vysvětlila celé sněmovně a kolegu Sehořovi zvláště, že nepřichází v úvahu o ní hlasovat, a prosil bych paní kolegyni a všechny ostatní, zejména novináře, aby si porovnali její dnešní řeč s její tehdejší řečí, a ptám se, paní kolegyně Buzková, komu mám věřit, jestli Buzkové před půl rokem, anebo dnes.

Za třetí se obracím na předsedu vlády, aby dobře zvážil, o co tuto sněmovnu žádá. Vážený pane předsedo vlády, já vás žádám, abyste nevznášel námitku, kterou jste přednesl, a nechal na Poslanecké sněmovně její posouzení, protože zapříčiníte zpochybnění všech hlasování této Poslanecké sněmovny do minulosti. Každý nepřítomný poslanec na každém minulém hlasování získá právo takové hlasování revokovat. Tato sněmovna totiž postupně opustila všechny logické principy. Už totiž nehlasuje o námitkách bezprostředně. V této sněmovně se běžně hlasuje o zpochybnění hlasování několik dnů zpátky, a pokud přinutíte Poslaneckou sněmovnu k tomu, aby dokonce se smělo hlasovat o námitkách nepřítomných poslanců, tak přestane existovat jediné pravidlo, které dodnes bylo respektováno.

Opakuji: žádám vás, pane předsedo, nechcete-li rozvrátit jednání této sněmovny, neuplatňujte námitku tak, jak jste to učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní místopředsedkyně Buzková. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, chci doporučit panu předsedovi poslaneckého klubu ODS panu poslanci Vlastimilu Tlustému, aby se příště držel spíše litery zákona než svých vlastních pojmů a dojmů.

Já sice vidím, že poslanecký klub ODS a především některé poslankyně jsou značně rozrušené takovýmto sdělením, ale já také nevykřikuji, když hovoří pan poslanec Tlustý.

Především si troufám upozornit, že litera jednacího řádu, kterou jsem před chvílí citovala, hovoří zcela jasně o tom, že průběh anebo výsledky hlasování mohou být zpochybněny pouze bezprostředně po něm, to znamená, že není pravda, že tato Poslanecká sněmovna by svým rozhodnutím o procedurální námitce pana premiéra Zemana zpochybnila všechna svá dřívější hlasování. Toto je důležitá věc, a budeme-li se držet litery zákona i nadále, nemusíme s takovýmito problémy nadále přicházet do styku.

Co se týká některých drobných a jinak poměrně hloupých osobních urážek pana poslance Tlustého na moji osobu, ty nehodlám komentovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych vyzvat všechny členy sněmovny, aby se pokusili zdržet vyjádření jednoho vůči druhému. Pokud někdo doporučil podívat se do stenozáznamu, podívejme se do stenozáznamu a porovnejme.

Chci se zeptat, zda platí žádost předsedy poslaneckého klubu ODS o přestávku. Děkuji za to, že jsem byl upozorněn na to, že skutečně ještě před vystoupením pana premiéra Zemana on v případě žádosti předsedy poslaneckého klubu ODS kolegy Sobotky avizoval, že bude-li po přestávce na jednání klubu ČSSD podána žádost o znovuhlasování předmětné věci, bude žádat o přestávku na jednání poslaneckého klubu ODS. Doufám, že případný postup předsedajícího v tomto směru nikdo zpochybňovat nebude.

Chci se nyní zeptat pana kolegy Tlustého, zda trvá na žádosti na svolání jednání klubu ODS na jednu hodinu. Trvá. V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 16.26 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP