(Jednání pokračovalo v 16.26 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa. Budeme pokračovat v rozjednaném bodu, kterým je bod č. 6, a to vládní návrh zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení a provozování 24 nadzvukových letadel JAS 39 Gripen, sněmovní tisk 1229, druhé čtení.

Prosím všechny, kteří chtějí být přítomni jednání Poslanecké sněmovny, aby zaujali svá místa. Přestávka byla vyhlášena do 16.26, každý z nás to věděl. Je 16.28 hodin, tedy dvě minuty po vypršení lhůty, kterou si vzal na svoji poradu poslanecký klub Občanské demokratické strany.

Dovolte mi, abych rekapituloval sled událostí a tím naznačil, co nás v nejbližších okamžicích čeká. V hlasování s pořadovým číslem 51 byl přijat návrh na vrácení předloženého návrhu zákona zpět výboru k projednání. Po proběhnuvších přestávkách byla předsedou vlády vznesena námitka proti výsledku hlasování. O této námitce odmítl předsedající nechat hlasovat s poukazem, že je to námitka nehlasovatelná. Proti postupu předsedajícího byla vznesena námitka a naším úkolem je teď tedy rozhodnout o námitce proti postupu předsedajícího schůze, který označil námitku předsedy vlády proti předcházejícímu hlasování číslo 51 za nehlasovatelnou.

Myslím, že se mi podařilo zrekapitulovat věrně sled událostí, které máme za sebou, a nyní bychom tedy měli hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího. (Poslanec Nečas se hlásí o slovo.) Rozpravu nevedeme. (Hlas mimo mikrofon: To není rozprava.) Jsme uprostřed bodu. Dobře. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Protože se tady rozbíhají jakési divné spekulace, tak jsem zneužil svého práva zpravodaje, který podle zákona o jednacím řádu má právo vystoupit kdykoliv. Chci konstatovat dvě věci.

První věc je, že pan předseda vlády měl pravdu v tom, že jsem mu potvrdil, že poslanci ODS nepodají v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí. To, co podal pan poslanec Vymětal - doufám, že všichni rozumějí tomu, že chtít od poslance ODS, aby dával slovo za poslance Komunistické strany Čech a Moravy, je trošku absurdní.

Druhá věc, kterou chci říci, je, že považuji za velice riskantní jakýkoliv způsob, který by umožnil přijmout návrh usnesení pana ministerského předsedy, který by vlastně totálním způsobem rozboural jakékoliv zvyklosti v této sněmovně. Nedovedu si představit, že by kterýkoliv poslanec se teď sbalil a šel na večeři, po třech hodinách se vrátil do sněmovny, prohlédl si sjetiny a podle svého mínění by zvážil, které hlasování by případně zpochybnil, a požádal o hlasování o námitce. To si myslím, že je velmi nebezpečný jev.

V této souvislosti bych chtěl říci, že jako předseda výboru pro obranu a bezpečnost, jako předseda garančního výboru nemám vůbec žádný zájem na provádění jakýchkoliv parlamentních obstrukcí v této věci. To znamená, že pokud se již sněmovna usnesla na vrácení tohoto návrhu výboru, nevidím jeden jediný důvod, proč jednání výboru pro obranu a bezpečnost odkládat, prodlužovat na různé desetidenní lhůty a podobně. Chci jednoznačně říci, že jsem připraven svolat jednání tohoto výboru na zítřejší odpoledne, např. v době ústních interpelací, tak aby výbor se mohl velmi rychle touto věcí zabývat, aby případně, tak jak jsem byl informován, v případě rozhodnutí o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která se má zabývat některými jinými návrhy, do toho návrhu mohlo být případně zahrnuto i druhé a třetí čtení tohoto návrhu zákona. Myslím si, že je to přístup, který je z hlediska dodržování parlamentních procedur a dodržování parlamentních zvyklostí podstatně vhodnější než ono zavedení divokého pravidla, kterého já bych se velmi bál a které by mohlo být důsledkem kladného hlasování o námitce pana předsedy vlády.

Čili znovu prohlašuji, že nevidím žádný důvod, proč bychom chtěli nebo měli - koneckonců my jsme neplánovali podat návrh na zamítnutí v podrobné rozpravě. Naše návrhy padly v obecné rozpravě. Nevidím žádný důvod, proč bychom měli zájem na jakékoliv parlamentní obstrukci, protože podle mého názoru to neprospívá ani Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky - tato obstrukce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP