Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. dubna 2002 v 9.05 hodin

Přítomno: 169 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste umožnili zahájení třetího jednacího dne 49. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se zaregistrovali svými registračními kartami. Tu menšinu, která tady je, srdečně vítám.

Konstatuji, že o náhradní registrační kartu zatím nikdo nepožádal.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Klanica (jmenovaný dává najevo, že je přítomen), dále paní poslankyně Mihaličková, poslanec Ondruš a poslanec Snítilý. S vážných rodinných důvodů se omlouvá paní poslankyně Jungová, Kocianová a paní poslankyně Stránská. Na jednání v zahraničí jsou poslanci Máče, Matějů, Štěpová, Skopal, Titz. Neodkladné jednání mimo Prahu má pan poslanec Vejvoda.

Z vlády se omlouvají účastí na schůzi Senátu senátoři-ministři Fencl a Rychetský, v zahraničí jsou ministři Fišer a Kavan, v České republice mají důležitá jednání ministři Grégr a Rusnok.

Dnes budeme projednávat další návrhy zákonů ve druhém čtení, a to podle schváleného pořadu jednání. Před polední přestávkou - jen pro připomenutí - se budeme věnovat bodům 88 a 89.

Dodatečně sděluji, že v zahraničí na Radě Evropy je ještě paní poslankyně Jirousová.

Ještě chci upozornit na to, že prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně zákon o Českém rozhlasu. Dopis prezidenta republiky i s jeho stanoviskem jste obdrželi jako sněmovní tisk 986/6. Tento zákon můžeme projednat nejdříve v sobotu 4. května. Navrhuji proto, abychom tento zákon projednali v sobotu 4. května, a to jak první bod ráno. Prosím, abyste se ještě dozaregistrovali, kdo jste tu přítomni, protože nás tu je taktak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, abychom zákon vrácený prezidentem republiky projednali v sobotu 4. května jako první bod ráno.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 82 poslanců 65 bylo pro, 4 proti, návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že v sobotu 4. května zahájíme tímto zákonem vráceným prezidentem republiky.

 

To byla tato formální věc. Nyní přistoupíme k bodům, které souhlasí se schváleným pořadem jednání.

 

Zahájíme tedy bodem číslo

 

17.
Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon)
/sněmovní tisk 1150/ - druhé čtení

 

Prosím ministra školství Eduarda Zemana, aby uvedl tento návrh zákona.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k druhému čtení návrhu zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zkráceně o školském zákonu, chci říci, že jde o návrh zákona, který by měl spolu s nedávno přijatým zákonem o ústavní výchově nahradit mnohé zastaralé a mnohokrát novelizované školské zákony. Obecné skutečnosti týkající se tohoto zákona byly již dříve uvedeny v souvislosti s projednáváním zákona v prvním čtení a další zdůvodnění k jednotlivým ustanovením jsou obsažena v důvodové zprávě.

K tomu, co tedy již bylo projednáváno a k čemu padlo mnoho slov, bych chtěl připomenout, že návrh byl na základě připomínek poslanců po prvním projednávání v květnu loňského roku dopracován, a to po opakovaném projednávání problémových okruhů se všemi poslanci školského výboru Poslanecké sněmovny. Tehdy se zdálo, že je možné dojít k určitému kompromisu, a myslím že MŠMT návrh upravilo tak, že více než 90 % všech připomínek bylo zapracováno, a že tedy bylo vyhověno požadavkům na změnu sporných témat.

Po prvním čtení upraveného školského zákona bylo vzhledem k rozsahu předlohy další jednání ve školském výboru přerušeno 4. dubna, a dá se říci, že na poslední chvíli bylo podáno některými poslanci poměrně velké množství - zhruba celkem přes 300 - pozměňovacích návrhů. Některé tyto pozměňovací návrhy a náměty jsou v principu přijatelné a akceptovatelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP