(Jednání opět zahájeno v 10.38 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení, dovolte, abych vás přilákal do sněmovny zazvoněním. Prosím všechny poslance, aby se neprodleně dostavili do sněmovny a zaujali svá místa.

Táži se, zda pan ministr si přeje pronést závěrečné slovo. (Ministr Zeman: Ano.) - Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych ve svém závěrečném slově poděkoval paní poslankyni Šojdrové za to, co zde dnes řekla. Domnívám se, že - a tady souhlasím s panem kolegou Kučerou - karty jsou rozdány a že případné vítězství nad tímto zákonem bude vítězstvím Pyrrhovým. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Táži se pana zpravodaje Mareše, zda chce říci své závěrečné slovo. (Poslanec Mareš: Ano.) - Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Mareš: Vážený pane předsedo, nehodlám pronášet závěrečné slovo, jen bych chtěl shrnout průběh obecné rozpravy - (Předseda PS Klaus: Prosím o klid.) - ve které vystoupilo šest poslanců plus dva poslanci s návrhem na přestávku k jednání poslaneckého klubu. Třikrát v průběhu této rozpravy plus z úst zpravodaje zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

Vážení, nevím, kde se všichni poslanci toulají, už tu měli být. Já vás pro jistotu odhlásím a požádám o novou registraci, abychom si vyjasnili momentální kvorum.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu školského zákona ve druhém čtení.

Nevím, jsou-li tu skutečně přítomni všichni, kteří by hlasovat měli.

 

Dobře, dávám tedy hlasovat a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 169 poslanců 86 bylo pro, 80 bylo proti. Návrh na zamítnutí byl tedy přijat.

 

Předpokládám, že při těsnosti hlasování si budete chtít zkontrolovat sjetinu. (Děje se.)

Takže vážení, proti tomuto hlasování zřejmě není námitek, hlasování není zpochybňováno, takže návrh školského zákona byl zamítnut.

 

Přecházíme tedy k dalšímu bodu našeho pořadu, jímž je bod číslo

 

18.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy,
Václava Brouska a dalších na vydání zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 947/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Bartoše o úvodní slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP