(12.40 hodin)
(pokračuje Vidím)

Vážená paní předsedající, požádal bych vás, abyste otevřela rozpravu k návrhu způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu k návrhu způsobu volby i k osobě navrženého kandidáta. Jestliže se do této rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o způsobu volby, tak jak byl navržen volební komisí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 99 a jeden byl proti.

 

Myslím, pane předsedo, že v tuto chvíli mohu přerušit projednávání i tohoto bodu. Prosím vás o vyhlášení lhůt pro vydávání hlasovacích lístků.

 

Poslanec Jan Vidím: Vyhlašuji lhůtu pro vydávání hlasovacích lístků do 12.56 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli tedy přerušuji jednání. Po tajných volbách bude bezprostředně následovat polední přestávka do 14 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP