(Jednání opět zahájeno v 16.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane premiére, pane místopředsedo, členové vlády, dalším bodem podle našeho pořadu jsou

 

105.
Ústní interpelace

 

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 49. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a klást ústní interpelace nejprve předsedovi vlády České republiky panu Miloši Zemanovi či vládě České republiky od 16 do 17 hodin, poté ostatním členům vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny Ivanu Langerovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády Miloše Zemana.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, dovolte mi, abych se obrátil se svou interpelací na předsedu vlády.

Oblíbeným způsobem zadávání veřejných zakázek za vlády České strany sociálně demokratické se nestala bohužel transparentní veřejná obchodní soutěž, ale neprůhledné oslovování zájemců, nebo dokonce přímé zadávání zakázky jednomu zájemci. To je jedna rovina problému. Druhou rovinou problému je fakt, že exkluzivita, kterou, pane premiére, vaše vláda často udělovala a uděluje, přináší výsledky, které v žádném případě nejsou podle mého názoru pro náš stát a pro veřejné finance výhodné.

Pro konkrétní příklady není třeba chodit daleko. Stačí se podívat na severní Moravu, na případ výstavby dálnice D47 v úseku Lipník nad Bečvou - státní hranice, nebo na připravovanou privatizaci ostravské Nové huti.

Dovolte mi tedy v této souvislosti, tedy v oblasti udělování exkluzivity takovýmto zájemcům, tyto tři následující otázky:

1. Považujete přímé zadávání veřejných zakázek a udělování exkluzivity při privatizaci bez veřejné soutěže za skutečně transparentní a pro daňové poplatníky nejvýhodnější způsob hospodaření s veřejnými finančními toky a státním majetkem?

2. Jste opravdu přesvědčen o tom, že by vláda měla uzavřít kontrakt na výstavbu dálničního úseku za podmínky, že cena jednoho kilometru přijde stát na více než trojnásobek průměrné ceny kilometru dosud zprovozněných úseků dálnic?

3. Považujete za vskutku přínosnou privatizaci Nové huti, při níž by náš stát od investora, kterému jste udělili exkluzivitu, firmy LNM Holding, inkasoval jeden dolar - což je opravdu více než původně nabízená jedna koruna?

Děkuji vám za odpovědi na moje tři otázky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Hovořit bude předseda vlády Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane místopředsedo, vzhledem k tomu, že vaše osobní autorita přitáhla do této sněmovny takový počet poslanců, který odpovídá této autoritě, dovolte mi, abych torzu Poslanecké sněmovny i vám odpověděl na vaše tři otázky.

Otázka první zněla, zda považuji přímé zadávání veřejných zakázek za prospěšné či ne. Přímé zadávání veřejných zakázek považuji za prospěšné pouze tehdy, jestliže existuje pouze jeden jediný reálný uchazeč.

Prosím paní poslankyni Fischerovou i mně neznámého poslance, tuším za sociální demokracii, aby mě nerušili.

Abych uvedl ve smyslu vaší interpelace konkrétní ilustraci - jestliže např. ve věci privatizace České spořitelny díky stavu, do něhož ji vláda ODS a spřátelených koaličních stran přivedla, existoval pouze jeden jediný zájemce, to je Die Erste, pak je celkem přirozené, že vláda vyhlásila exkluzivitu pro tohoto zájemce a obratně nesdělila informaci, že byl jediný zájemce.

Pokud jde o obdobné příklady, které jste uvedl a ke kterým se ještě vrátím, tak bych chtěl konstatovat, že na dostavbu dálnice D47 se opět přihlásil jediný zájemce a bohužel stejná situace existuje u Nové huti.

Nechci se - protože jste tento případ konkrétně nezmiňoval, i když se prokázal být efektivní - specificky zmiňovat o přímém zadání, resp. o exkluzivitě v případě České spořitelny. Chtěl bych říci, že jediné, co na této věci považuji za špatné, je to, že bývalý místopředseda vaší strany pan Miroslav Macek dostal z naprosto záhadných důvodů od Die Erste 10 mil. Kč provizi, třebaže vás mohu svým čestným slovem ujistit, že pan Macek v této kauze nesehrál jakoukoliv roli, a kdyby se vláda dověděla, že je prostředníkem, pak by to mělo nikoliv pozitivní, ale negativní efekt, takže si těchto 10 mil. Kč vydělal zcela zadarmo. Ale já přeji představitelům Občanské demokratické strany odcházejícím na nezasloužený odpočinek drobný desetimilionový výdělek, který byl v tomto případě naprosto zbytečný. To byla snad jediná vada na kráse.

A teď pojďme dále. Vážený pane místopředsedo Langře, současné dluhy Nové huti dosahují 23 mld. Kč. Já bych vás chtěl ujistit - a nabízím vám důkaz pravdy - že tyto dluhy vznikly za vaší vlády, např. že jeden z géniů české ekonomiky Vladimír Dlouhý dospěl k názoru, že tzv. management buy out neboli výprodej podniku manažerům, jednoho procenta akcií s opcí na dalších 15 %, povede k prosperitě této firmy, zatímco ve skutečnosti umožnil pouze tunelování této firmy prostřednictvím společnosti Petrcíle. Jestliže my se tady ve sněmovně bavíme o deficitu řádově 10 mld. až 20 mld. Kč, tak jeden jediný podnik, který se jmenuje Nová huť, za vaší vlády nakumuloval díky naprosto zpackané privatizaci tohoto podniku dluhy ve výši, které odpovídají dvojnásobku dnes navrženého deficitu státního rozpočtu. Prosím, abyste to vzal na vědomí. Pan Pietroš (?) ani další rozhodně nebyli agenty sociální demokracie. Nechci se zdvořilostí sobě vlastní uvádět, čí byli agenti.

Nicméně abych v této kauze pokračoval dále, tak vám mohu sdělit, pane místopředsedo, že kdyby se o privatizaci Nové huti ucházeli dva, tři nebo čtyři zájemci, pak vláda s nadšením vypíše tendr stejně tak, jako to učinila v případě plynárenství, Telecomu, elektroenergetiky i v případech dalších.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP