(16.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane premiére. Pan kolega Exner ještě položí doplňující dotaz.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministerský předsedo, jako vždy jste mě nezklamal poukázáním na hříchy komunistů v minulosti i v současnosti. Nicméně musím konstatovat, že podle vás "demokratický stát" v současné době nechává vykrvácet zraněné lidi na ulici, zadržuje sanity, střílí na ně, skoro týden zakázal vjezd do tábora Džanín osobám označeným červeným křížem. To je proti ženevským konvencím. Tajně pohřbívá armádou lidi, dokonce zahynulé pod troskami až 10 metrů vysokými. Prozrazuje to zápach. Ničí vodovody a rozvody elektřiny, děti a ženy staví před tanky a těžkou techniku. Bourá domy s lidmi uvnitř atd. Myslím si, že správný je tady následující citát izraelského novináře: "Palestinské dítě, které se na to všechno dívá svýma očima, se stává sebevražedným bombovčíkem zítřka. Tak Šaron a jeho šéf štábu vytvářejí teroristickou infrastrukturu a teroristickou budoucnost."

Chtěl bych vám ukázat jednu knížku. Tečky, které tady jsou, jsou zničené vesnice. Doporučuji vám to přečíst.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Samozřejmě vám za vaši literaturu děkuji, pane poslanče. Myslím si, že vaše interpelace tak trochu tematicky navazuje na interpelaci vás a vašeho kolegy Vymětala ve věci Afghánistánu, kdy toto nesmrtelné vystoupení zaznělo asi před třemi měsíci, nicméně musím konstatovat, že odpovím podobně. Nevšiml jsem si od poslanců komunistické strany a koneckonců ani od poslanců jakékoliv jiné strany, že by protestovali proti vraždění izraelských civilistů, včetně dětí a teenagerů. Chtěl bych vás upozornit na prohlášení premiéra Šarona, který upozornil na to, že akce, která v současné době probíhá, není akcí proti palestinské samosprávě, ale proti teroristické infrastruktuře, a že tato akce je vedena relativně pomalu právě proto, aby byl minimalizován počet civilních obětí.

Samozřejmě lituji jakékoliv civilní oběti z řad jakéhokoliv národa, pouze bych pro vaše zvýšené informační vnímání chtěl upozornit, že dlouhé měsíce, neřkuli léta rozšiřovaný propagační šot, kde palestinské dítě hyne pod kulkami izraelských ostřelovačů, byl nedávno dešifrován jako úmyslná vražda tohoto palestinského dítěte palestinskými snipery. Doporučuji vám bez ohledu na tuto literaturu, abyste i tomuto věnoval svoji pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministerský předsedo.

V tuto chvíli měl interpelovat pan kolega Beneš, který bohužel není přítomen. Je to interpelace ve věci vyhlášky o plavbě plavidel se spalovacími motory. Pan kolega Beneš dorazí během krátké chvilky. Oproti jiným předsedajícím dopřeji předsedovi vlády, aby si skutečně, protože se s námi rozloučil v tomto týdnu, užil své poslední interpelace, aby o ně nepřišel, a proto počkám, než se pan kolega Beneš dostaví do Poslanecké sněmovny. V každém případě čas, který je vyhrazený na ústní interpelace na předsedu vlády, je vymezen mezi 16. a 17. hodinou. Máme tedy dostatek času na to, abychom počkali na onu interpelaci.

Pan kolega Beneš je přítomen.

Pan premiére, respektuji vaše výsadní postavení v této sněmovně, nicméně nemůžete hovořit, když vám neudělím slovo, a už vůbec ne na mikrofon.

Slovo má pan poslanec Beneš ve věci interpelace o plavbě plavidel se spalovacími motory. Tak zní přihláška.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, omlouvám se za svůj pomalý běh.

Vážený pane předsedo vlády, jistě si vzpomenete, že jsem vás několikrát interpeloval ve věci komunikace, resp. nekomunikace mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vyhláška, kvůli které interpeluji, se týká dokonce ještě ministerstva dalšího, které je gesčním, a to Ministerstva dopravy a spojů.

Vážený pane předsedo vládo, dostali jsme se do takové nepříjemné situace, že jak už to někdy bývá, připravovaná vyhláška je trošku jiná než realita života. Chtěl bych, pane předsedo, dneska ale říci něco trochu jiného, protože doufám, že jak Ministerstvo životního prostředí, tak Ministerstvo dopravy a spojů, tak Ministerstvo zemědělství dostojí tomu, co slíbila během včerejška a předvčerejška krajskému radnímu, tedy že naleznou společnou řeč, a upřímně řečeno, pane předsedo, chci svoji interpelaci přeměnit v poděkování, podaří-li se to tak.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je příliš špatné pro předsedu vlády, abychom se s ním loučili poděkováním, nicméně ve výjimečných případech se to skutečně může stát.

Máte slovo, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Za prvé vám odpouštím, že jste přišel pozdě, pane poslanče, a za druhé skutečně vítám to, co jste mi říkal, protože jsem vždy reagoval na kámen kamenem a na chléb chlebem, a protože vy jste mně v závěru svého vystoupení nabídl chléb, dovolte mi, abych vám předal návrh vyhlášky, který bude za týden projednávat komise legislativní rady pro správní právo a který, jak doufám, v konečné instanci řeší tento problém. A budu rád, a říkám to zcela upřímně, když vy i váš výbor pro životní prostředí přispějí k hledání rozumného kompromisu mezi dvěma protichůdnými požadavky.

Dostávám samozřejmě i požadavky starostů jednotlivých obcí, z nichž - a teď to nechci kvantifikovat - část je pro, část je proti, a hledáme řešení, jehož podrobnosti nehodlám popisovat právě proto, že je obsaženo v té navržené vyhlášce. Informuji vás tedy i o termínu jednání. Kdybyste to chtěl vědět přesně, tak to i tady někde najdu. První varianta vyhlášky byla předložena pracovní komisí pro správní právo 18. února. Ta ho přepracovala.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP