(16.40 hodin)
(pokračuje M. Zeman)

Teď to má asi za týden přijít do téže komise v přepracované verzi.

Já vám bez všeho dalšího text navrhované vyhlášky předám a jsem rád, že jsme se rozumně dokázali dohodnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ještě pan předseda výboru Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Aby to nebylo jen o měkkém chlebu, pane předsedo vlády, děkuji a doufám, že už nebude příště třeba, aby poslanec hledal ten kompromis mezi jednotlivými resorty.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Beneši, nevzdávejte se své role tvůrčí opozice. Jako opoziční poslanec musíte logicky naplnit svoji povinnost a upozorňovat na případné rozpory mezi jednotlivými resorty, zejména mezi resortem životního prostředí, jehož je váš výbor přirozeným partnerem a spoluhráčem, a ostatními - nechci říci antiekologickými, ale neekologickými resorty. Byl zde pouze jeden ministr, tuším, že se jmenoval František Benda, který nebyl takovým ekologickým protihráčem ostatních členů vlády, ale myslím, že to byla svým způsobem chyba.

Když jsem byl v opozici, tak jsem také odhaloval rozpory mezi stanovisky jednotlivých členů vlády a jak jistě uznáte, docela se mi to v minulosti dařilo. Prosím tedy, abyste následoval můj příklad.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Nestane-li se něco nečekaného, toto byla poslední odpověď na poslední interpelaci na předsedu vlády, toho času pana Miloše Zemana. Děkuji vám, pane předsedo, za váš vstřícný konstruktivní přístup při projednávání ústních interpelací. Myslím, že jste se jednou pro vždy nesmazatelně zapsal do historie Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Přerušuji jednání sněmovny do 17.00 hodin, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na členy vlády České republiky.

 

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP