(18.20 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Chci vám ale poděkovat za aktivitu, kterou v této věci vyvíjíte, a za aktivitu, kterou jistě i budete nadále vyvíjet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji paní poslankyni. Pan ministr přece jen ještě z jemu vrozené zdvořilosti ještě zareaguje.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Ne, pane místopředsedo, z vrozené zdvořilosti, to jistě také, ale protože mi byla položena otázka.

Nemohu paní poslankyni opravdu poradit, co si má myslet, jelikož toto rozhodnutí soudu, které bylo podkladem pro prodej podstatné, ne-li celé části podniku, prostě nemohu přezkoumávat. Nemohu ho přezkoumávat ani potud, pokud se v něm dovozuje, že tu předchozí souhlas byl či nebyl, to je prostě mimo rámec kompetence ministra spravedlnosti. Nicméně po vstupu státního zástupce každé takové podobné rozhodnutí bude státnímu zástupci a musí mu být doručeno a on je tím, kdo svým opravným prostředkem se může podobným rozhodnutím soudu bránit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vážené kolegyně a kolegové, je 18.21 hodin, znamená to, že vypršela doba, do kdy je možné podávat ústní interpelace na členy vlády. Zbývá nám ještě jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest interpelací na ministry Bureše, Rusnoka, Grégra a Fišera a ty budou tedy předneseny příští týden ve čtvrtek.

Děkuji vám za vaši účast dnes a končím dnešní jednání sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 18.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP