Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. května 2002 v 10.26 hodin

Přítomno: 178 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych pokračoval v jednání, abychom se vrátili k bodům naší 49. schůze. Je to sedmý jednací den 49. schůze.

Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Prohlašuji, že náhradní karty, které jsem ohlásil při 50. schůzi, platí i teď. Prohlašuji, že omluvení jsou stejní jako ti, kteří byli omluveni na předcházející schůzi. Mezitím jsem dostal dopis od ministra Fencla, který se omlouvá z dopoledního jednání.

Na lavicích máte rozdán přehled o zbývajících bodech schváleného pořadu. Doufám, že všichni víte a rozumíte, že probíráme teď po sobě body 104, 108 a 110, pak eventuálně 49, ale ten až poté, takže mezitím budeme projednávat body 50. schůze. Tato komplikace je naprosto unikátní.

Chtěl bych říci jedno technické sdělení, ale prosím o pozornost ve sněmovně. Zítra, 8. května, je v Poslanecké sněmovně Den otevřených dveří. Budovy Poslanecké sněmovny budou přístupny veřejnosti. Proto vás žádám, abyste si zde v jednacím sále sklidili své věci z lavic, protože tato místnost bude otevřena veřejnosti. Posloucháte mě všichni? Prosím předsedy klubů, aby toto sdělili svým kolegům.

K návrhu pořadu, což se mi nezdá přesné, se s procedurálním návrhem hlásí pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, odpusťte mi, že vás budu chvíli unavovat problémem, který je víceméně osobní, ale nevidím jiný způsob, jakým dosáhnout vyřešení této věci.

Navrhuji, abychom za nyní pevně zařazené body 49. schůze, podle programu 50. schůze, tedy body 104 a 87, zařadili nový bod s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá mandátový a imunitní výbor o zahájení disciplinárního řízení proti poslanci Miloši Zemanovi na návrh poslance Václava Exnera z 26. dubna 2002".

Dovolte mi zdůvodnění. Navrhl jsem následující : Navrhuji zahájit disciplinární řízení podle § 13 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, proti poslanci Miloši Zemanovi, který mě při jednání Poslanecké sněmovny 25. dubna 2002 urazil tím, že při ústních interpelacích hovořil o "antisemitismu pana poslance Exnera". Viz stenografický záznam jednání. K takovému prohlášení není a nemůže být žádný důvod, a to ani na základě mého subjektivního pocitu, ani, jak jsem si jist, na základě jakékoli objektivní skutečnosti. Dále pokračuje text mého návrhu, který již nebudu číst.

Mandátový a imunitní výbor mi prostřednictvím pana předsedy Dr. Miloslava Výborného sdělil následující: Vážený pane poslanče, mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny obdržel váš návrh na zahájení disciplinárního řízení s poslancem a předsedou vlády České republiky Milošem Zemanem ze dne 26. dubna 2002. Zabýval se jím na své 80. schůzi dne 2. května 2002. Vzhledem k tomu, že všichni přítomní poslanci došli k názoru, že k zahájení tohoto řízení je třeba iniciativy mandátového a imunitního výboru, hlasovali členové o přijetí usnesení na zahájení disciplinárního řízení. Toto usnesení ale nebylo přijato, proto se tímto případem výbor nemůže zabývat. Podpis pana předsedy za slovy: "S pozdravem".

Dovolím si vám ocitovat, co o těchto věcech říká jednací řád.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP